Nghĩ về các Đặc Khu đang được Quốc Hội xem xét

FB Nguyễn Trung Dân

27-5-2018

Để chiến thắng và chiếm đóng nước Việt dễ dàng nhất là bằng con đường đầu tư, mua góp, thâu tóm đất đai mà hiện nay ở nhiều nơi tại Việt Nam, Trung Quốc đã tiến hành rất thành công. Rẻ và hiệu quả hơn chiến tranh mà Trung Quốc vẫn lăm le tiến hành! Lòng tham của người Việt, nhất là các quan chức Việt Nam đã tạo rất nhiều cơ hội cho Trung Quốc mua đất, đầu tư nhưng tạo thành những ĐẶC KHU dành riêng, mà người Việt, thậm chí quan chức Việt khó bước được vào bên trong, đừng nói đến kiểm tra, xem xét!

Ngày anh Bá Thanh (Đà Nẵng) còn sống làm Chủ tịch Đà Nẵng, có lần sau khi tìm hiểu việc xây dựng của Khách sạn Crown đầu tư trên bãi biển Mỹ Khê Đà Nẵng (ban đầu còn dùng nhân công Việt), tôi báo động cho Bá Thanh biết họ đang xây những gì không hiểu được. Sau đó tôi biết nhiều cơ quan chức năng không thể vào đó để kiểm tra và đến nay vẫn vậy!

Hơn nữa khi bắt đầu đổi mới (1986) nền kinh tế chúng ta cần những thí điểm làm mẫu, mô hình đặc khu tạo những ưu đãi đặc biệt, có thể cần thiết, hữu dụng. Nhưng khi kinh tế chúng ta đã khá phát triển, đã có Luật pháp tương đối hoàn chỉnh và mọi doanh nghiệp Đà Nẵng đều bình đẳng trong làm ăn và trước pháp luật, thì những ưu đãi dành riêng cho các đặc khu là không cần thiết mà sẽ gây nên những bất công, thiếu bình đẳng tạo điều kiện cho loại TƯ BẢN THÂN HỮU dễ dàng phát triển đối với mô hình này.

Vì vậy, việc làm Luật riêng cho 3 Đặc Khu mà Quốc Hội đang bàn thảo cần được xem xét dưới khía cạnh này để không tạo những cơ hội dễ dàng cho sự bành trướng, xâm chiếm của Trung Quốc mà họ đã lộ rõ trong các tuyên bố trên biển Đông, chiếm Hoàng Sa, Trường Sa và bây giờ là đất đai dọc biển đất nước đang bị người Trung Quốc thâu tóm dần.

Hãy làm cuộc tổng kiểm kê đất đai dọc biển và những vùng quan trọng nhạy cảm của đất nước, để biết chúng ta đang đứng trước nguy cơ như thế nào!

Bình Luận từ Facebook