Những điều chua chát

FB Luân Lê

20-1-2018

Bạn không cần phải học quá nhiều nhưng vẫn đầy hứa hẹn ở phía trước về một tương lai ổn định và sáng lạn với một công việc nhàn hạ, ăn lương và hưởng bổng lộc đến suốt đời.

Một nền giáo dục đã tồi tệ, nhưng những cán bộ, công chức còn không cả có nổi một tấm bằng phổ cập về giáo dục đối với chính nền giáo dục yếu kém của quốc gia đó, ở mức mặt bằng phổ thông mà bắt buộc một người phải có, lại có thể ngồi vào đội ngũ quản lý và điều hành trong bộ máy công quyền.

Những người dân được phục vụ và lãnh đạo bởi những con người và lực lượng như thế này mà vẫn có thể vui thú điền viên và chú tâm làm ăn, sinh sống rồi truyền dạy thế hệ sau lại tiếp tục sống thụ động, bất định hướng và không màng đến sự đòi hỏi mưu cầu về một xã hội văn minh, phát triển cũng như trên một nền tảng cao hơn, an toàn hơn.

Bằng cấp không phải tất cả, nhưng không thể có những điều cơ bản tối thiểu nhất về mặt nhận thức, trình độ, lại là một vấn đề nghiêm trọng trong việc sử dụng nhân sự trong hệ thống chính quyền để vận hành đất nước và phục vụ nhân dân. Hay họ chỉ cần đủ thấm nhuần và kiên trung với tư tưởng của tổ chức họ tham gia vào, có lợi ích thân hữu (huyết thống, họ hàng, tiền bạc, ràng buộc chéo về công tác nhân sự) là đủ phẩm chất tinh tuý mà cốt yếu nhất để có thể đứng vào hàng ngũ những người quản lý trong bộ máy quyền lực nhà nước?

Chẳng lẽ chúng ta cứ mãi phải chấp nhận và chứng kiến những cảnh quan chức, cán bộ dùng bằng giả để tiến thân và leo cao, đông đảo số khác không có bằng cấp mà vẫn ung dung an vị đến hết đời, trong khi hàng ngàn vạn người phải ly hương đi mưu sinh hoặc tìm kiếm cơ hội cống hiến ở nước ngoài?

Hiền tài là nguyên khí quốc gia, nhưng nguyên khí ấy đang ngày càng mai một và suy yếu vì những kẻ không ra gì, về cả năng lực chuyên môn đến phẩm chất làm người, lại đang áp đảo và chiếm vị thế cao, thậm chí khuynh loát được hệ thống, xã hội và đất nước.

Bình Luận từ Facebook

2 BÌNH LUẬN

  1. Chỉ cần quăng chế độ độc tài toàn trị của CSVN vào sot rác lịch sử, cả một lũ nghị gật cho Đảng CSVN ngồi trong QH không còn, thay vào đó là các đại diện của nhân dân, của các đảng phải, thông qua bầu cử tự do, thì lập tức Đất nước VN sẽ thay đổi, phát triển.
    Có dân chủ, trong bộ máy công quyền, các công chức không còn phải làm “đảng viên” cho một đảng nào để tiến thân. Họ cũng như quân đội, công an, chỉ biết trung thành với Hiến pháp, với Nhân dân.
    Nếu VN không còn có loài “chỉ biết còn Đảng, còn mình”(!) như loài chó – là lập tức, dân tộc VN sẽ sách vai với các nước khác. Còn cứ như bây giờ, VN vẫn chỉ là cái Trại súc vật.
    Những con súc vật đang khóc mếu, sau cả đời ăn cắp, nay muốn làm Ma tự do , chúng đều là đảng viên Đảng độc tài CSVN. Nhục nhã cho chúng, nhục nhã cho Đảng CSVN của chúng!

Leave a Reply to tố hĩu Hủy trả lời

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây