Adam Michnik – Những lá thư từ nhà tù và các tiểu luận khác

Nguyên tác: Letters from Prison and Other Essays
Tác giả: 
Adam Michnik
Người dịch: Nguyễn Quang A

– – – – –

Phần 1: Lời giới thiệu – Lời nói đầu – Dẫn nhập

Phần 2: THƯ TỪ NHÀ TÙ

 • Ph 2.1: Vì sao anh không Ký: Một Bức Thư từ trại Giam Bialoleka 1982
 • Ph 2.2: Vì sao bạn không Di cư: Thư từ Bialoleka 1982
 • Ph 2.3: Về Kháng cự: Thư từ Bialoleka 1982
 • Ph 2.4: Một bức Thư gửi Tướng Kiszczak 1983
 • Ph 2.5: Về các cuộc Bầu cử 1984
 • Ph 2.6: Lá thư từ Nhà tù Gdansk 1985

Phần 3: ĐOÀN KẾT

 • Ph 3.1: Một thời Hy vọng 1980
 • Ph 3.2: Hy vọng và sự Nguy hiểm 1980
 • Ph 3.3: Một Năm đã Trôi qua 1981

Phần 4: ĐỐI LẬP DÂN CHỦ

 • Ph 4.1: Một Chủ nghĩa Tiến hóa Mới 1976
 • Ph 4.2: Vài Nhận xét về phe Đối lập và Tình hình Chung ở Ba Lan 1979
 • Ph 4.3: Mùa Xuân Prague Mười Năm Nhìn lại 1978
 • Ph 4.4: Những con Giòi và những Thiên thần 1979

Phần 5: NHỮNG TIỂU LUẬN LỊCH SỬ

 • Ph 5.1: Những cái Bóng của Tổ tiên bị Quên 1973
 • Ph 5.2: Tranh cãi về Công việc Hữu cơ
 • Ph 5.3: 1863: Ba Lan dưới Con mắt Nga
 • Ph 5.4: Cuộc Nói chuyện trong Thành

Phần cuối: INDEX

Bình Luận từ Facebook

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây