Trang chủ Tags Tuyên ngôn độc lập

Tag: Tuyên ngôn độc lập

Hai bản tuyên ngôn độc lập

Nguyễn Đình Cống 31-8-2018 Năm 1945 Việt Nam có 2 bản Tuyên ngôn độc lập. Bản thứ nhất được Vua Bảo Đại công bố vào ngày 11...

73 Năm Nhìn Lại: Hai Bản Tuyên Ngôn Độc Lập, Thay Vì Một

Phạm Cao Dương (*) 22-8-2018 Trong lịch sử tranh đấu giành độc lập của dân tộc Việt Nam thế kỷ hai mươi, hai lần nước ta...