Trang chủ Tags Trình Bút

Tag: Trình Bút

Hoang Ngôn “để lại cho đời” (phần 19)

Trình Bút 7-2-2018 Mời đọc lại: Lời nói đầu — Phần 1 — Phần 2 — Phần 3 — Phần 4 — Phần 5 — Phần...

Hoang Ngôn “để lại cho đời” (phần 18)

Trình Bút 5-2-2018 Mời đọc lại: Lời nói đầu — Phần 1 — Phần 2 — Phần 3 — Phần 4 — Phần 5 — Phần...

Hoang Ngôn “để lại cho đời” (phần 17)

Trình Bút 28-1-2018 Mời đọc lại: Lời nói đầu — Phần 1 — Phần 2 — Phần 3 — Phần 4 — Phần 5 — Phần...

Hoang Ngôn “để lại cho đời” (phần 16)

Trình Bút 6-1-2018 Mời đọc lại: Lời nói đầu — Phần 1 — Phần 2 — Phần 3 — Phần 4 — Phần 5 — Phần...

Hoang Ngôn “để lại cho đời” (phần 15)

Trình Bút 20-12-2017 Mời đọc lại: Lời nói đầu — Phần 1 — Phần 2 — Phần 3 — Phần 4 — Phần 5 — Phần...

Hoang Ngôn “để lại cho đời” (phần 14)

Trình Bút 15-12-2017 Mời đọc lại: Lời nói đầu — Phần 1 — Phần 2 — Phần 3 — Phần 4 — Phần 5 — Phần...

Hoang Ngôn “để lại cho đời” (phần 13)

Trình Bút 13-12-2017 Mời đọc lại: Lời nói đầu — Phần 1 — Phần 2 — Phần 3 — Phần 4 — Phần 5 — Phần...

Hoang Ngôn “để lại cho đời” (phần 12)

Trình Bút 12-12-2017 Mời đọc lại: Lời nói đầu — Phần 1 — Phần 2 — Phần 3 — Phần 4 — Phần 5 — Phần 6 — Phần 7 — Phần 8 — Phần...

Hoang Ngôn “để lại cho đời” (phần 11)

Hoang ngôn của ông Đinh La Thăng: “Tiếp thu ý kiến của bác sĩ Phượng, lãnh đạo TP sẽ trao đổi và thành lập...

Hoang Ngôn “để lại cho đời” (phần 10)

Trình Bút 8-12-2017 Mời đọc lại: Lời nói đầu -- Phần 1 -- Phần 2 -- Phần 3 -- Phần 4 -- Phần 5 -- Phần...

Hoang Ngôn “để lại cho đời” (phần 9)

Trình Bút 6-12-2017 Mời đọc lại: Lời nói đầu -- Phần 1 -- Phần 2 -- Phần 3 -- Phần 4 -- Phần 5 -- Phần...

Hoang Ngôn “để lại cho đời” (phần 8)

Trình Bút 6-12-2017 Mời đọc lại: Lời nói đầu -- Phần 1 -- Phần 2 -- Phần 3 -- Phần 4 -- Phần 5  -- Phần...

Hoang Ngôn “để lại cho đời” (phần 7)

Trình Bút 5-12-2017 Mời đọc lại: Lời nói đầu -- Phần 1 -- Phần 2 -- Phần 3 -- Phần 4  --  Phần 5 và Phần...

Hoang Ngôn “để lại cho đời” (phần 6)

Trình Bút 3-12-2017 Mời đọc lại: Lời nói đầu  --  Phần 1  --  Phần 2  --  Phần 3  --  Phần 4 và Phần 5 6. Lĩnh vực...

Hoang Ngôn “để lại cho đời” (phần 5)

Trình Bút 2-12-2017 Mời đọc lại: Lời nói đầu -- Phần 1 -- Phần 2  --  Phần 3 và Phần 4 5. Lĩnh vực môi trường *...

Hoang Ngôn “để lại cho đời” (phần 4)

Trình Bút 1-12-2017 Mời đọc lại: Lời nói đầu  --  Phần 1  --  Phần 2 và Phần 3 4. Lĩnh vực điện, thủy điện, thủy lợi, cấp thoát...

Hoang Ngôn “để lại cho đời” (phần 3)

Trình Bút 30-11-2017 Mời đọc lại: Lời nói đầu  --  Phần 1 và Phần 2 Lĩnh vực thuế, phí, vật giá * Hoang ngôn: “Việc đóng phí...

Hoang Ngôn “để lại cho đời” (phần 2)

Trình Bút 29-11-2017 Mời đọc lại: Lời nói đầu và Phần 1 2. Lĩnh vực giao thông * Hoang ngôn: "Ai lại chui vào túi nilông như vậy" *...

Hoang Ngôn “để lại cho đời” (phần 1)

Trình Bút 28-11-2017 Mời đọc lại: Hoang Ngôn “để lại cho đời” - Lời nói đầu I. HOANG NGÔN CỦA NHỮNG CÁN BỘ CHÍNH QUYỀN, CÁC...

Hoang Ngôn “để lại cho đời”

LTS: Kể từ hôm nay, trang Tiếng Dân xin trân trọng giới thiệu với quý độc giả một bộ sưu tập mới ra lò,...

Hoang Ngôn “để lại cho đời”

Tác giả: Trình Bút Lời nói đầu Mục I. HOANG NGÔN CỦA NHỮNG CÁN BỘ CHÍNH QUYỀN, CÁC BAN NGÀNH Phần 1: Lĩnh vực cầu...