Trang chủ Tags Tổng tuyển cử 1946

Tag: Tổng tuyển cử 1946

Về cuộc Tổng Tuyển Cử ngày 6-1-1946 để bầu Quốc hội đầu tiên của...

Hàn Vĩnh Diệp 4-3-2021 Nhân kỷ niệm ngày Tổng tuyển cử 6-1-1946, bầu Quốc hội đầu tiên của nhân dân ta, từ trung ương đến các...