Trang chủ Tags Tham vọng quyền lực

Tag: Tham vọng quyền lực

Đống củi lớn đặt trước thềm Hội Nghị 7

Blog VOA Bùi Tín 23-3-2018 Báo chí lề phải trong nước ca ngợi tâng bốc tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng là "người đốt lò vĩ đại"....

Tham vọng quyền lực

FB Luân Lê 19-10-2017 Chỉ có những nước cộng sản hoặc độc tài mới sản sinh ra những con người ham hố quyền lực đến mụ...