Trang chủ Tags Phản động

Tag: Phản động

Có phải yêu nước, thương dân, nhưng không yêu đảng, là phản động?

Mạc Văn Trang 31-10-2018 Mấy hôm nay, sau khi UBKLTW Đảng CSVN (gọi tắt là Đảng) tuyên bố kỷ luật đối với đảng viên Chu Hảo...

Cô gái Hà Thành lý luận về phản động

Nguyễn Thủy Tiên 18-3-2018 - Chúng tôi không tham nhũng ngân sách quốc gia, chúng tôi không ăn chặn tiền thuế của các bạn một đồng...