Trang chủ Tags Nguyễn Lương Hải Khôi

Tag: Nguyễn Lương Hải Khôi

Lãnh tụ ở Hà Nội tính toán điều gì trong thảm sát của Khmer...

Nguyễn Lương Hải Khôi 9-6-2019 Khmer Đỏ đánh vào Ba Chúc, An Giang, chiếm giữ khu vực 12 ngày, từ 18-30/4/1978, rồi bình yên rút về....

Việt Nam giải phóng Campuchia khỏi Khmer Đỏ: khách quan hay hư cấu?

Nguyễn Lương Hải Khôi 7-6-2019 I) Lịch sử “ta thắng địch thua, ta tốt địch xấu" Trong câu chuyện lịch sử kiểu này, Khmer Cộng sản (Đỏ)...

“Thành phần thứ ba”

Nguyễn Lương Hải Khôi 29-5-2019 GS Ngô Vĩnh Long ở ĐH Main có một số nghiên cứu (và hướng dẫn nghiên cứu) về “thành phần thứ...

Những học sinh được làm “con người tự do”

Nguyễn Lương Hải Khôi 18-5-2019 1) Cô giáo ở Hải Phòng đánh học sinh bị xem xét đuổi việc 2) Thưa ông phó chủ tịch Hải Phòng,...

Đóng góp của Nhật Bản cho Việt Minh ở trận Điện Biên Phủ

Nguyễn Lương Hải Khôi 9-5-2019 Số là Nhật Bản xây dựng một nền công nghiệp hoành tráng ở vùng Mãn Châu. Năm 1945, khi Liên Xô...

Nà Sản và Điện Biên Phủ, trách nhiệm của người làm tướng với máu...

Nguyễn Lương Hải Khôi 8-5-2019 1) Điện Biên phủ - Vi Quốc Thanh hay Võ Nguyên Giáp Giới sử học Việt Nam - China từng có hội...

Gạc Ma và quyết định “không nổ súng”

Nguyễn Lương Hải Khôi 22-4-2019 Người làm tướng có 8000 lý do để ra lệnh cho lính không nổ súng trên chiến trường, không nhất thiết...

Thế nào là giải phóng: sau 1975 ĐH Vạn Hạnh được tiếp quản như...

FB Nguyễn Lương Hải Khôi 17-12-2018 Thư viện ĐH Vạn Hạnh có hàng vạn cuốn phim quay lại bản gốc các cuốn sách cổ của các...

Cộng sản Mỹ (gốc Tàu) trước cổng trường Đại học Oregon

FB Nguyễn Lương Hải Khôi 3-10-2018 Một nhóm nhà cộng sản Hoa Kỳ trước cổng trường ĐH Oregon đang vận động quần chúng. Có ông bố...