Cộng sản Mỹ (gốc Tàu) trước cổng trường Đại học Oregon

FB Nguyễn Lương Hải Khôi

3-10-2018

Ảnh: Nguyễn Lương Hải Khôi

Một nhóm nhà cộng sản Hoa Kỳ trước cổng trường ĐH Oregon đang vận động quần chúng. Có ông bố Việt Nam bế con nhỏ đi ngang, nghe lỏm cuộc nói chuyện của họ với một nhà cộng sản Việt Nam khác.

– Này, tao là cộng sản đến từ Việt Nam đây. Tại sao bên tiếng Anh thì tụi mày đòi bảo vệ China, Bắc Triều Tiên, Cuba, Việt Nam, Lào khỏi chủ nghĩa tư bản còn bên tiếng Tàu thì chỉ bảo vệ mỗi China và Bắc Triều Tiên thôi?

– A, chúng tao là những người cộng sản ở California. Hãy mua tài liệu của bọn tao, chỉ 10 dollars một năm, phát đến nhà hàng tháng.

– Cả chủ nghĩa tư bản lẫn cộng sản đều có vấn đề nhưng mày không thấy là chủ nghĩa tư bản của bọn mày có không gian mở để sửa chữa à? Bọn mày thử đến xứ thiên đường chúng tao mà phát tài liệu chống chủ nghĩa cộng sản trước cổng trường như thế này xem…!

– Chủ nghĩa cộng sản không sửa chữa được vấn đề của mình là vì tư bản Mỹ bóp cổ. Tư bản Mỹ coi chủ nghĩa cộng sản là khủng bố để chèn ép họ.

– Ừ, đúng vậy! Chúng ta hoàn toàn đối lập với khủng bố. Khủng bố bắt cóc người Mỹ rồi thương lượng với chính phủ Mỹ: hãy cho tao cái gì đó, tao sẽ thả công dân của mày ra. Còn chúng ta / chúng tôi (we) thì ngược lại: chúng ta bắt cóc công dân của mình rồi thương lượng với chính phủ Mỹ: hãy cho tao cái gì đó, tao sẽ thả công dân của… tao! Đó là sự khác biệt, đúng không?

Nhà cộng sản Hoa Kỳ thấy nói chuyện với nhà cộng sản Việt Nam hại não quá nên chạy đi tiếp cận quần chúng khác. Còn ông bố Việt Nam thì bế con vào sân trường. Mùa thu, lá vàng, nắng đẹp và đệ tử của lãnh tụ Tập vẫn ở ngoài cổng trường.

Bình Luận từ Facebook