Trang chủ Tags Nguyễn Dư

Tag: Nguyễn Dư

Từ Nhiễu Nhương đến Thiên Hạ Đại Loạn: Hãy Soi vào Thời đại Nguyễn...

Phạm Cao Dương (*) 11-6-2019 “Trong lịch sử Việt Nam từ Thế Kỷ 19 trở về trước, không có thời kỳ nào đen tối hơn thời...

“Bao năm giải phóng như thế này phải không anh?!”

Nguyễn Dư 9-4-2019 Đây là ca từ trong bản "Chiều Tây Đô" của nhạc sĩ Lam Phương, chắc mọi người ít nhất cũng một lần đã...