Trang chủ Tags Người Việt đầu tiên đến Mỹ

Tag: Người Việt đầu tiên đến Mỹ

Người Việt đầu tiên đến Mỹ

LTS: Bài viết sau đây của nhà thơ Thái Bá Tân và một số bài viết trên mạng trước đây về cụ Lê Kim...