Trang chủ Tags Ngành ngoại giao

Tag: Ngành ngoại giao

Vui buồn chuyện ngoại giao

Đỗ Cao Sang 18-9-2019 Tôi có nhiều người quen làm trong ngành ngoại giao (già có trẻ có, to có nhỏ có) nên viết bài này...