Trang chủ Tags Mua sắm quốc phòng

Tag: Mua sắm quốc phòng

Mua sắm phương tiện quốc phòng, bao giờ… ‘chọn chính nghĩa’? (Bài 3)

Blog VOA Trân Văn 25-5-2022 Tiếp theo bài 1 và bài 2 Thế còn trong đối nội, trong những chuyện dường như có liên quan giữa Tổng Công...