Trang chủ Tags Huy hoạch cán bộ

Tag: Huy hoạch cán bộ

Lạm bàn về “Chiến lược nhân tài”

Nguyễn Đình Cống 1-8-2019 Trong công cuộc phát triển, VN tuy có đạt vài kết quả về kinh tế, nhưng đã phạm phải một số sai...

Thế hệ thứ ba

FB Huy Đức 26-12-2018 BCT giới thiệu nhân sự quy hoạch hai năm trước đại hội là một cách làm mới nhưng để kết quả không...

Triệu voi cũng chẳng ai tin có nước xáo!

Blog VOA Trân Văn 5-12-2018 Chống “chạy” quy hoạch là một tuyên bố kiểu sẽ dùng triệu voi nhưng chắc chắn kết quả sẽ là chẳng có...