Trang chủ Tags Hà Phi

Tag: Hà Phi

Tình đồng chí của đảng viên đảng Cộng sản

Mạc Văn Trang 3-2-2020 Tôi định viết Bản kiến nghị lấy lại Công lý và Danh dự cho đảng viên LÊ ĐÌNH KÌNH, nhưng chợt nghĩ,...

Sĩ phu ngoảnh mặt

Hà Phi 2-2-2020 Lê Quý Đôn là "nhà bác học lớn của Việt Nam trong thời phong kiến". Lê Quý Đôn chán cảnh xã hội thối...

Trả lời DLV Trần Đình về vụ Đồng Tâm

Hà Phi 20-1-2020 Vụ Đồng Tâm, chỉ có một chiều thông tin đã vạch mặt, chỉ tên cả nhà đồng chí Kình… làm loạn. Bọn phản động...

Tôi có ý kiến bảo vệ đồng đảng

Hà Phi 16-1-2020 Không dám sánh với cụ Lê Đình Kình có tuổi đời bậc chú (hơn tôi 15 tuổi). Còn tuổi đảng của cụ thì...