Trang chủ Tags Đỗ Ngọc

Tag: Đỗ Ngọc

Quân “Nguyên” ở Việt Nam

Đỗ Ngọc 8-2-2021 Quân Nguyên Mông hoành hành từ thế kỷ 12 đến thế kỷ 13 khắp Á, Âu. Họ đô hộ Trung hoa hơn 100...

Ba năm cõng bạn đi học

Đỗ Ngọc 9-10-2020 Năm 1965, tôi phải bỏ học vì mẹ tôi không kịp sắp xếp cho tôi sơ tán về quê học. Vì nghỉ ở...

Những nghịch lý ở Việt Nam

Đỗ Ngọc 5-10-2020 Ở Việt Nam thời nay có rất nhiều nghịch lý, có thể điểm ra đây một số điều. Ở Việt Nam, “nhà cận nghèo”...

Người lính không thù hận

Thận Nhiên 30-4-2020 Tôi chưa từng biết ông là ai, chưa từng đọc thơ của ông, cho tới sáng nay. Sáng nay, tôi xúc động, và...