Trang chủ Tags Đỗ Duy Ngọc

Tag: Đỗ Duy Ngọc

Sài Gòn ngày phong tỏa thứ ba mươi hai

Đỗ Duy Ngọc 9-8-2021 Tiếp theo phần 1 — phần 2 — phần 3 — phần 4 — phần 5 — phần 6 — phần 7 — phần 8 — phần 9 —...

Sài Gòn ngày phong tỏa thứ ba mươi mốt

Đỗ Duy Ngọc 8-8-2021 Tiếp theo phần 1 — phần 2 — phần 3 — phần 4 — phần 5 — phần 6 — phần 7 — phần 8 — phần 9 —...

Sài Gòn ngày phong tỏa thứ ba mươi

Đỗ Duy Ngọc 7-8-2021 Tiếp theo phần 1 — phần 2 — phần 3 — phần 4 — phần 5 — phần 6 — phần 7 — phần 8 — phần 9 —...

Sài Gòn ngày phong tỏa thứ hai mươi chín: Tin vui và nỗi buồn...

Đỗ Duy Ngọc 6-8-2021 Tiếp theo phần 1 — phần 2 — phần 3 — phần 4 — phần 5 — phần 6 — phần 7 — phần 8 — phần 9 —...

Sài Gòn ngày phong tỏa thứ hai mươi tám

Đỗ Duy Ngọc 5-8-2021 Tiếp theo phần 1 — phần 2 — phần 3 — phần 4 — phần 5 — phần 6 — phần 7 — phần 8 — phần 9 —...

Sài Gòn ngày phong tỏa thứ hai mươi bảy

Đỗ Duy Ngọc 4-8-2021 Tiếp theo phần 1 — phần 2 — phần 3 — phần 4 — phần 5 — phần 6 — phần 7 — phần 8 — phần 9 —...

Sài Gòn ngày phong tỏa thứ hai mươi sáu: Tâm lý mùa dịch

Đỗ Duy Ngọc 3-8-2021 Tiếp theo phần 1 — phần 2 — phần 3 — phần 4 — phần 5 — phần 6 — phần 7 — phần 8 — phần 9 —...

Sài Gòn ngày phong tỏa thứ hai mươi lăm: Những chuyện linh tinh

Đỗ Duy Ngọc 2-8-2021 Tiếp theo phần 1 — phần 2 — phần 3 — phần 4 — phần 5 — phần 6 — phần 7 — phần 8 — phần 9 —...

Sài Gòn ngày phong tỏa thứ hai mươi bốn: Lại chuyện vaccine

Đỗ Duy Ngọc 1-8-2021 Tiếp theo phần 1 — phần 2 — phần 3 — phần 4 — phần 5 — phần 6 — phần 7 — phần 8 — phần 9 —...

Sài Gòn ngày phong tỏa thứ hai mươi ba: Những mảnh đời trong thời...

Đỗ Duy Ngọc 31-7-2021 Tiếp theo phần 1 — phần 2 — phần 3 — phần 4 — phần 5 — phần 6 — phần 7 — phần 8 — phần 9 —...

Sài Gòn ngày phong tỏa thứ hai mươi hai: Tang thương

Đỗ Duy Ngọc 30-7-2021 Tiếp theo phần 1 — phần 2 — phần 3 — phần 4 — phần 5 — phần 6 — phần 7 — phần 8 — phần 9 —...

Sài Gòn ngày phong tỏa thứ hai mốt: Chuyện shipper

Đỗ Duy Ngọc 29-7-2021 Tiếp theo phần 1 — phần 2 — phần 3 — phần 4 — phần 5 — phần 6 — phần 7 — phần 8 — phần 9 —...

Sài Gòn ngày phong tỏa thứ hai mươi: Đau thương và nghĩa tình

Đỗ Duy Ngọc 28-7-2021 Tiếp theo phần 1 — phần 2 — phần 3 — phần 4 — phần 5 — phần 6 — phần 7 — phần 8 — phần 9 —...

Sài Gòn ngày phong tỏa thứ mười chín: Giới nghiêm và những chuyện khác

Đỗ Duy Ngọc 27-7-2021 Tiếp theo phần 1 — phần 2 — phần 3 — phần 4 — phần 5 — phần 6 — phần 7 — phần 8 — phần 9 —...

Sài Gòn ngày phong tỏa thứ mười tám

Đỗ Duy Ngọc 26-7-2021 Tiếp theo phần 1 — phần 2 — phần 3 — phần 4 — phần 5 — phần 6 — phần 7 — phần 8 — phần 9 —...

Sài Gòn ngày phong tỏa thứ mười bảy: Chuyện linh tinh

Đỗ Duy Ngọc 25-7-2021 Tiếp theo phần 1 — phần 2 — phần 3 — phần 4 — phần 5 — phần 6 — phần 7 — phần 8 — phần 9 —...

Sài Gòn ngày phong tỏa thứ mười sáu: Lạc quan để tồn tại???

Đỗ Duy Ngọc 24-7-2021 Tiếp theo phần 1 — phần 2 — phần 3 — phần 4 — phần 5 — phần 6 — phần 7 — phần 8 — phần 9 —...

Sài Gòn ngày phong tỏa thứ mười lăm

Đỗ Duy Ngọc 23-7-2021 Tiếp theo phần 1 — phần 2 — phần 3 — phần 4 — phần 5 — phần 6 — phần 7 — phần 8 — phần 9 —...

Sài Gòn ngày phong tỏa thứ mười bốn: Tuổi già và đại dịch

Đỗ Duy Ngọc 22-7-2021 Tiếp theo phần 1 — phần 2 — phần 3 — phần 4 — phần 5 — phần 6 — phần 7 — phần 8 — phần 9 —...

Sài Gòn ngày phong tỏa thứ mười ba: Như một lời xin lỗi

Đỗ Duy Ngọc 21-7-2021 Tiếp theo phần 1 — phần 2 — phần 3 — phần 4 — phần 5 — phần 6 — phần 7 — phần 8 — phần 9 —...

Ưu tiên khoe, tự do hớn hở

Đỗ Duy Ngọc 20-7-2021 Mạng xã hội sau vụ bánh mì lại nổi sóng rầm rộ về vụ một cô từng là hoa khôi báo chí...

Sài Gòn ngày phong tỏa thứ mười hai: Chuyện ổ bánh mì và nỗi...

Đỗ Duy Ngọc 20-7-2021 Tiếp theo phần 1 — phần 2 — phần 3 — phần 4 — phần 5 — phần 6 — phần 7 — phần 8 — phần 9 —...

Sài Gòn ngày phong tỏa thứ mười một

Đỗ Duy Ngọc 15-7-2021 Tiếp theo phần 1 — phần 2 — phần 3 — phần 4 — phần 5 — phần 6 — phần 7 — phần 8 — phần 9 —...

Sài Gòn ngày phong tỏa thứ mười

Đỗ Duy Ngọc 18-7-2021 Hôm nay là ngày thứ 10 Sài Gòn bị phong toả. Ngày nay tui làm được một chuyện thấy khoái trong bụng...

Sài Gòn ngày phong tỏa thứ chín: Những tấm lòng

Đỗ Duy Ngọc 17-7-2021 Tiếp theo phần 1 — phần 2 — phần 3 — phần 4 — phần 5 — phần 6 — phần 7 — phần 8 Đã qua ngày thứ chín,...

Sài Gòn ngày phong tỏa thứ tám: Toàn chuyện không vui

Đỗ Duy Ngọc 16-7-2021 Tiếp theo phần 1 — phần 2 — phần 3 — phần 4 — phần 5 — phần 6 — phần 7 Sáng vừa thức dậy đọc tin bạn Nguyễn...

Sài Gòn ngày phong tỏa thứ bảy: Ngày buồn tênh

Đỗ Duy Ngọc 15-7-2021 Hôm trước có tin ngày hôm nay 15.7 sẽ đóng cửa thành phố và Sài Gòn giới nghiêm. Thiên hạ lại ùn...

Sài Gòn ngày phong tỏa thứ sáu: Những chuyện linh tinh

Đỗ Duy Ngọc 14-7-2021 Tiếp theo phần 1 — phần 2 — phần 3 — phần 4 — phần 5 Đã bước qua ngày thứ sáu, mọi sự cứ rối tinh lên. Trong môn...

Sài Gòn ngày phong tỏa thứ năm: Nói về những con số

Đỗ Duy Ngọc 13-7-2021 Tiếp theo phần 1 — phần 2 — phần 3 — phần 4 Tôi chủ trương khi những con số người nhiễm bệnh...

Sài Gòn ngày phong tỏa thứ tư: Nỗi lo còn đó

Đỗ Duy Ngọc 13-7-2021 Tiếp theo phần 1 — phần 2 — phần 3 Tôi vốn là người lạc quan, trong những tình huống ngặt nghèo nhất của...