Trang chủ Tags Đánh tư sản mại bản

Tag: Đánh tư sản mại bản

Nghiêm trị bọn tư sản mại bản làm giàu trên xương máu nhân dân...

LTS: Nhân dịp ông Đỗ Mười qua đời, xin được giới thiệu những bức tranh cổ động, đánh "bọn tư sản mại bản làm...

Bác Đỗ Mười

FB Lão Tạ 2-10-2018 Tôi gọi bằng bác, vì ông hơn bố tôi gần mười tuổi. Ông lại là rể quê tôi. Vợ chính thất của...