Trang chủ Tags Châu Ngọc Vân

Tag: Châu Ngọc Vân

Trump đã thất bại trong tấn tuồng của mình

Atlantic Tác giả: David Frum Dịch giả: Châu Ngọc Vân 12-5-2020 Lời dịch giả: David Frum là đảng viên đảng Cộng hòa, từng là người viết diễn văn...

Đây là lỗi của Trump

The Atlantic Tác giả: David Frum Dịch giả: Châu Ngọc Vân 7-4-2020 Lời dịch giả: David Frum là đảng viên đảng Cộng hòa. Ông là người viết diễn...