Gần một thế kỷ lạc bước (Phần 1)

Phạm Đình Trọng

30-8-2022

LỜI THƯA

Bước vào thế kỉ 20, các nước đã làm cách mạng dân chủ tư sản hối hả công nghiệp hoá đất nước. Cũng vì công nghiệp hoá cần tài nguyên, cần thị trường, cần thị phần thế giới dẫn đến hai cuộc chiến tranh thế giới đẫm máu. Mất quá nhiều thời gian và sức sản xuất váo chiến tranh tàn phá, sau chiến tranh, các nước đã làm cách mạng giải phóng cá nhân, giải phóng súc sáng tạo của cá nhân càng hối hả công nghiệp hoá đất nước.

Khai phá thuộc địa Việt Nam cho công nghiệp hoá nước Pháp, tư bản Pháp cũng mang triết học Ánh Sáng và tư tưởng cách mạng Tư Sản Dân Quyền đến Việt Nam, đánh thức tài trí Việt Nam, tạo nên một tầng lớp trí thức và tư sản dân tộc đầy tài năng và nồng nàn yêu nước. Những trí tuệ, tài năng nồng nàn yêu nước đó hội tụ lại ở chính phủ hợp pháp Trần Trọng Kim.

Thể chế quân chủ, quyền lực tối cao của đất nước tập trung ở ngôi vua. Chính phủ Trần Trọng Kim do vua Bảo Đại thành lập là chính phủ hoàn toàn hợp pháp. Chính phủ hợp pháp Trần Trọng Kim tập trung những trí tuệ Việt Nam yêu nước đang theo con đường Mahatma Gandhi, khai dân trí, dùng sức mạnh dân trí giành độc lập bằng luật pháp dân chủ tư sản, đưa Việt Nam hoà nhập với dòng chảy lịch sử loài người, đi vào văn minh công nghiệp.

Phất ngọn cờ độc lập tập hợp người dân đang khát khao độc lập nhưng dân trí còn thấp, chưa có cá nhân, chưa nhận thức được thời cuộc, đảng cộng sản cướp được chính quyền của chính phủ hợp pháp Trần Trọng Kim, làm cách mạng tháng tám 1945 lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà. Cách mạng tháng tám 1945 đã chặt đứt gãy tiến trình lịch sử Việt Nam, kéo xã hội Việt Nam lùi về thời phong kiến bầy đàn, không có cá nhân.

GẦN MỘT THẾ KỈ LẠC BƯỚC là bài viết dài gồm 7 phần, mỗi phần gần hai ngàn từ. Nhân 77 năm cuộc cách mạng lập nên nhà nước Việt Nam Xã Hội Chủ Nghĩa, xin trích ba phần của Gần Một Thế Kỉ Lạc Bước trong ba status.

***

KÌ MỘT

2. CHỌN CON ĐƯỜNG GIÀNH ĐỘC LẬP BẰNG MÁU DÂN LÀ TỘI ÁC KHI LOÀI NGƯỜI ĐÃ BƯỚC VÀO VĂN MINH CÔNG NGHIỆP

Thời thế giới còn hoàn toàn chìm đắm trong phương thức sản xuất nông nghiệp truyền thống cổ hủ, trì trệ, ngưng đọng, khép kín, vùng nào biết vùng nấy, người dân Việt Nam trong nô lệ Bắc thuộc âm thầm rèn kiếm, mài gươm, tập hợp lòng yêu nước, khởi nghĩa đánh đuổi quân xâm lược là con đường duy nhất giành độc lập. Nhưng khi loài người đã bước vào văn minh công nghiệp, tư duy công nghiệp, tiết tấu công nghiệp, lối sống công nghiệp, nhu cầu công nghiệp nối các nước lại với nhau trong nền văn minh của luật pháp, của trí tuệ và nhân văn thì bạo lực không còn là con đường duy nhất giành độc lập của các nước thuộc địa nữa.

Dân tộc Ấn Độ bị chia rẽ sâu sắc bởi tôn giáo và đẳng cấp xã hội. Trên thế giới không có dân tộc nào có nhiều giáo phái và chia rẽ giáo phái, chia rẽ đẳng cấp xã hội nghiệt ngã, sâu sắc đến thành hận thù như xã hội Ấn Độ. Xâm lược Ấn Độ, đế quốc Anh càng khoét sâu chia rẽ tôn giáo và đẳng cấp xã hội làm suy yếu dân tộc Ấn Độ để cai trị. Mahatma Gandhi đã dẫn dắt giới tinh hoa Ấn độ, trí thức, thủ lĩnh tôn giáo, thủ lĩnh các tầng lớp xã hội và thủ lĩnh các phe phái chính trị sử dụng luật pháp dân chủ tư sản trong đấu tranh nghị trường bất bạo động giành độc lập. Tập hợp mọi tầng lớp xã hội, mọi giáo phái, Mahatma Gandhi đã tập hợp được sức mạnh cả dân tộc Ấn Độ. Đấu tranh bằng luật pháp dân chủ tư sản, Mahatma Gandhi đã có được sức mạnh thời đại.

Sức mạnh dân tộc và sức mạnh thời đại bền bỉ và mạnh mẽ hơn sức mạnh súng đạn của mọi cuộc khởi nghĩa vũ trang. Sức mạnh bạo lực vũ trang có cao trào, có thắng lợi nhưng chỉ nhất thời. Dù có đi đến thắng lợi cuối cùng là giành được độc lập cũng chỉ nhất thời vì đó chỉ là thắng lợi của kẻ có quyền lực còn nhân dân vẫn trắng tay. Người dân không có tự do, đất nước không có độc lập thực sự, người dân phải chọn con đường đấu tranh bằng luật pháp dân chủ tư sản giành tự do, độc lập thực sự. Chỉ có thắng lợi của sức mạnh dân tộc và sức mạnh thời đại mới là thắng lợi đích thực và mãi mãi của cả dân tộc.

Bằng đấu tranh bất bạo động, không phải trải qua con đường bạo lực máu và nước mắt, năm 1947 Ấn Độ đã giành được độc lập thực sự. Độc lập thực sự vì giành độc lập không phải bằng học thuyết cách mạng vô sản của quốc tế cộng sản, nhà nước độc lập nhưng đảng chuyên chính độc tài cầm quyền chỉ là một đảng bộ, một chư hầu của quốc tế cộng sản. Nền độc lập của nhà nước chuyên chính vô sản chỉ là nền độc lập vay mượn, cầm cố. Mang cả đất nước, cả giống nòi ra cầm cố để có nền độc lập tạm bợ và mong manh. Đảng cầm quyền chỉ là một đảng bộ, một chư hầu của quốc tế cộng sản và nhà nước độc tài cộng sản được bạo lực của cả thế giới cộng sản bảo đảm cho sự cầm quyền. Ấn Độ giành độc lập bằng luật pháp dân chủ tư sản không bị trói buộc vào bất cứ thế lực nước ngoài nào và giữ độc lập không phải bằng súng đạn cầu xin từ nước ngoài rồi phải chịu sự áp đặt của nước ngoài mà giữ độc lập bằng quyền làm chủ đất nước của người dân.

Với luật pháp dân chủ tư sản, ngày 1.4.1960 Liên Hiệp Quốc ra nghị quyết 1514, tuyên bố trao trả độc lập cho các nước và các dân tộc thuộc địa. Nước Anh dân chủ tư sản đã đi trước Nghị quyết 1514 của Liên Hiệp Quốc 13 năm, trao trả quyền tự quyết cho người dân Ấn Độ, trao trả độc lập thực sự cho đất nước Ấn Độ từ năm 1947.

Lãnh đạo các quốc gia cùng ký vào bản Hiến chương Liên hợp quốc năm 1945 tại San Francisco. Ảnh tư liệu

Gần một thế kỉ thực dân Pháp xâm lược Việt Nam, lòng yêu nước và ý chí quật cường Việt Nam càng được nuôi dưỡng và hun đúc. Những cuộc khởi nghĩa, những cuộc bạo động chống Pháp như những lớp sóng của lòng yêu nước dồn dập dâng lên. Từ cuộc khởi nghĩa bảy năm của Nguyễn Trung Trực, 1861 – 1868 ở bưng biền sông Tiền, sông Hậu, Nam Bộ đến cuộc khởi nghĩa ba mươi năm, 1884 – 1913 của Hoàng Hoa Thám ở núi rừng Yên Thế, Việt Bắc. Từ cuộc bạo động do đại thần Tôn Thất Thuyết phát động nổ súng đánh Pháp năm 1885 ở kinh thành Huế mở đầu phong trào Cần Vương kéo dài nhiều năm ở miền Trung đến bạo động Yên Bái của Quốc Dân Đảng năm 1930 do Nguyễn Thái Học lãnh đạo…

Tượng Nguyễn Trung Trực tại sân đền thờ chính ở TP Rạch Giá. Ảnh: Wikipedia

Tất cả những cuộc vũ trang khởi nghĩa và bạo động chống Pháp xâm lược đều thất bại trong máu lênh láng chỉ chứng minh hùng hồn lòng yêu nước, chí quật cường Việt Nam không khi nào chấp nhận mất nước, không khi nào chấp nhận nô lệ nhưng cũng nghiêm khắc nhắc nhở rằng khi loài người đã bước vào văn minh công nghiệp, sức mạnh không chỉ là bạo lực, sức mạnh quyết định sự thành bại của sự nghiệp giữ nước và dựng nước phài là trí tuệ, khoa học, là luật pháp dân chủ tư sản. Máu không còn là con đường giải phóng dân tộc duy nhất, tối ưu và hữu hiệu nữa.

Cùng với đội quân nhà nghề Pháp xâm lược Việt Nam, cùng với những chủ tư bản hoang dã vào khai thác thuộc địa Việt Nam, triết học Ánh sáng giải phóng cá nhân, khẳng định sự có mặt của cá nhân trong cuộc đời khởi đầu từ nước Pháp cũng vào Việt Nam, lí tưởng Tự Do – Bình Đẳng – Bác Ái của cách mạng tư sản dân quyền Pháp năm 1789 và luật pháp dân chủ tư sản cũng vào Việt Nam.

Thủ lĩnh Hoàng Hoa Thám (người đứng thứ 4- hàng 2, từ trái qua phải) và các tướng lĩnh, nghĩa quân Yên Thế. Ảnh tư liệu

Ý thức về cá nhân và lí tưởng Tự Do – Bình Đẳng – Bác Ái đã tạo ra một lớp người Việt Nam tiên tiến, lớp người đi đầu hăm hở bước vào văn minh công nghiệp, văn minh đô thị. Văn minh công nghiệp đánh thức tài trí dân tộc, đánh thức nội lực dân tộc, mang lại cho lòng yêu nước một hình hài mới, một nội dung mới, một sức vóc mới. Lòng yêu nước, chí quật cường không còn là quyết tử cho tổ quốc quyết sinh của xã hội nông nghiệp cổ hủ, ngưng đọng, lẻ loi, khép kín, coi con người chỉ là phương tiện, là công cụ để giành độc lập. Con người, dù là thường dân lam lũ cũng là một công dân có quyền làm chủ đất nước, cũng là chủ thể của nền độc lập. Lòng yêu nước phải là ý chí khai dân trí, chấn dân khí, nâng cao nhận thức của người dân về thời đại mới, mở rộng tầm nhìn ra thế giới, đón nhận những tư tưởng tiến bộ, nhân văn, đón nhận phương thức sản xuất hiện đại về Việt Nam và đưa Việt Nam ra với loài người, ra với thời đại đang sôi sục làm cách mạng dân chủ nhân quyền, giải phóng cá nhân, giành quyền làm người, giải phóng dân tộc, giành quyền tự quyết của các dân tộc.

Con người có mặt trong cuộc đời với tư cách là những cá nhân với đầy đủ quyền con người làm chủ bản thân, làm chủ xã hội. Trí tuệ quyết định giá trị con người, đưa con người thoát khỏi bầy đàn nô lệ, thoát khỏi kiếp công cụ chỉ là vật hi sinh cho một lí tưởng. Những cá nhân ý thức được sự có mặt trong cuộc đời, hăm hở khám phá tự nhiên, phát minh khoa học, sáng tạo kĩ thuật đưa loài người bước vào cách mạng tư sản dân quyền, cũng bước vào văn minh công nghiệp.

Cách mạng tư sản dân quyền là Tự Do – Bình Đẳng – Bác Ái. Con người sống trong yêu thương. Xã hội sống trong tự do. Loài người sống trong bình đẳng. Tự Do – Bình Đẳng – Bác Ái được luật pháp hoá trở thành luật pháp của nhà nước dân chủ tư sản. Là thuộc địa của nước Pháp dân chủ tư sản, người dân Việt Nam vẫn được thực sự tự do ứng cử và bầu cử vào các viện dân biểu, cơ quan quyền lực của người dân Việt Nam, nói tiếng nói của dân Việt Nam. Dù là dân nô lệ mất nước, trong văn minh công nghiệp, trong luật pháp dân chủ tư sản, người dân Việt Nam vẫn được ra báo tư nhân. Là thuộc địa của Pháp nhưng ở các đô thị lởn, Hà Nội, Hải Phòng, Huế, Sài Gòn đã có hàng trăm tờ báo chữ Việt của chủ báo người Việt, nói tiếng nói của văn hoá Việt Nam, của hồn Việt Nam.

Người dân Hà Nội bỏ phiếu bầu Quốc hội khóa I, năm 1946. Ảnh tư liệu

Tự Do – Bình Đẳng – Bác Ái trở thành luật pháp quốc gia và quốc tế đã thực sự khép lại thời kì giành độc lập bằng bạo lực, bằng máu và mở ra kỉ nguyên đấu tranh giành độc lập bằng luật pháp, bằng trí tuệ, bằng sức mạnh văn hoá, bằng khí phách dân tộc, bằng đấu tranh nghị trường. Trí tuệ là con người. Luật pháp là xã hội loài người. Luật pháp dân chủ tư sản cho con người có cả nhân loại, cho các dân tộc có cả thế giới. Con người không còn đơn độc. Dân tộc không còn lẻ loi. Cuộc đấu tranh giành quyền con người, cuộc đấu tranh giành quyền tự quyết của các dân tộc bằng luật pháp dân chủ tư sản, bằng trí tuệ đã là xu thế và sức mạnh thời đại. Tách khỏi xu thế và sức mạnh thời đại, giành độc lập bằng bạo lực chuyện chính vô sản, dìm cả dân tộc Việt Nam vào biển máu, giành độc lập chỉ để giành quyền làm chủ đất nước cho một nhóm người, một đảng phái, Việt Nam trở thành lạc lõng với thời đại, lạc lõng với nhân loại văn minh.

Báo Tiếng Dân số 675 ra ngày 21/3/1934 do cụ Huỳnh Thúc Kháng sáng lập. Ảnh tư liệu

Cá nhân có mặt trong cuộc đời làm chủ vận mệnh mỗi người, làm chủ vận mệnh đất nước. Tổ quốc không phải chỉ là khái niệm trừu tượng, không chỉ là núi sông biển trời cao xa. Tổ quốc còn là con người làm chủ núi sông biển trời đó. Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh, con người không còn là thành phần làm nên Tổ quốc mà chỉ là vật hi sinh cho một thế lực làm chủ Tổ quốc! Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh chỉ có thể đúng, chỉ có thề cần thiết ở thời cá nhân chưa được nhìn nhận, con người chỉ là bầy đàn, là cộng cụ trong tay lãnh chúa và chủ nô, ở thời vương triều phong kiến “Ta thà làm quỉ nước Nam còn hơn làm vương đất Bắc”.

Lịch sử các nước công nghiệp phát triển đã chứng minh đầy đủ và khẳng định dứt khoát rằng ánh sáng trí tuệ là động lực phát triển xã hội. Lịch sử giành độc lập của Ấn Độ và nhiều nước thuộc địa khác cũng chứng minh và khẳng định về thời đại ánh sáng trí tuệ đã là động lực giải phóng dân tộc và luật pháp dân chủ tư sản là vũ khí quyết định, không thể thiếu đã thực sự thay bạo lực giáo mác súng đạn giành độc lập dân tộc. Loài người đã bước vào văn minh công nghiệp mà vẫn thiển cận và sôi sục chọn con đường giành độc lập dân tộc bằng máu dân là một tội ác với dân. Tội ác đó còn khắc ghi muôn đời trong lịch sử.

(Còn nữa)

Bình Luận từ Facebook

2 BÌNH LUẬN

 1. Chân thành cảm ơn ANH PHẠM ĐÌNH TRỌNG một Biên khảo thật hay bằng trải nghiệm xương máu Tâm huyết và trăn trở – một Người chấp Tâm bút đầy Lương tâm và Lương tri – một Nhân chứng Việt Sử khả tín

  HÔM NAY nhân Ngày 02 tháng 9 là NGÀY TOÀN QUỐC TRI ÂN
  Xin thay mặt những ANH THƯ ANH HÙNG HÔM NAY – Hàng ngàn Quý vị Tù nhân Lương tâm & Lương tri VÔ DANH và HỮU DANH trân trọng cảm ơn những bài viết của Quý vị Nhà Văn như HÀ SĨ PHU, PHẠM ĐÌNH TRỌNG, NGUYỄN THÔNG, …….

  ===================
  2-9-1945 là NGÀY QUỐC NHỤC !!!
  ===================

  === >> Vì cả DÂN TỘC VIỆT cùng Nhiệt tình của gần 4 Thế hệ thanh niên từ Ngày ấy bị BỘI PHẢN PHẢN BỘI cứ nhìn qua TÂN GIA BA và MÃ LAI Á hay ĐÀI LOAN thì quá rõ ràng !!! Chính thức rơi vào vòng xoắn quỹ đạo TÀU HÁN CỘNG qua kế hoạch thâm hiểm ác độc MAO XẾNH XÁNG hà hơi chống lưng cho Chí Phèo Hồ Chí Meo

  **************************
  Ngày 02 tháng 9 hàng năm phải là NGÀY TOÀN QUỐC TRI ÂN những ANH THƯ ANH HÙNG HÔM NAY – Hàng ngàn Quý vị Tù nhân Lương tâm & Lương tri VÔ DANH và HỮU DANH như Phạm Đoan Trang, Cấn thị Thêu và các CON, Trần Kim Anh , Phạm Thành, Phạm Chí Dũng, Trần Huỳnh Duy Thức, …..
  **************************

  ===================
  2-9-1945 là NGÀY QUỐC VONG !!!
  ===================

  === >> Vì cả DÂN TỘC VIỆT cùng Nhiệt tình của gần 4 Thế hệ thanh niên từ Ngày ấy bị BỘI PHẢN PHẢN BỘI cứ nhìn qua TÂN GIA BA và MAX LAI Á hay ĐÀI LOAN thì quá rõ ràng !!! Chính thức rơi vào vòng xoắn quỹ đạo TÀU HÁN CỘNG qua kế hoạch thâm hiểm ác độc MAO XẾNH XÁNG hà hơi chống lưng cho Chí Phèo Hồ Chí Meo

  ===================
  2-9-1945 là NGÀY QUỐC TANG !!!
  ===================

  === >> Vì cả DÂN TỘC VIỆT cùng Nhiệt tình của gần 4 Thế hệ thanh niên từ Ngày ấy bị BỘI PHẢN PHẢN BỘI cứ nhìn qua TÂN GIA BA và MÃ LAI Á hay ĐÀI LOAN thì quá rõ ràng !!! Chính thức rơi vào vòng xoắn quỹ đạo TÀU HÁN CỘNG qua kế hoạch thâm hiểm ác độc MAO XẾNH XÁNG hà hơi chống lưng cho Chí Phèo Hồ Chí Meo

  **************************
  Ngày 02 tháng 9 hàng năm phải là NGÀY TOÀN QUỐC TRI ÂN những ANH THƯ ANH HÙNG HÔM NAY – Hàng ngàn Quý vị Tù nhân Lương tâm & Lương tri VÔ DANH và HỮU DANH như Phạm Đoan Trang, Cấn thị Thêu và các CON, Trần Kim Anh , Phạm Thành, Phạm Chí Dũng, Trần Huỳnh Duy Thức, …..
  **************************


  Quanh Tháp Bút giao hưởng Thế sử Việt sử Mỹ sử Á sử Âu sử
  ***********************************

  https://www.youtube.com/watch?v=jqgXCkEpaV4
  Mời Em Về – Z2 (Việt Dzũng)

  Giờ đây quanh Tháp Bút giao hưởng
  Thế sử Việt sử Mỹ sử Á sử Âu sử giao hưởng quanh Hồ Gươm
  Bây giờ và quanh Tháp Rùa giao thoa
  Quanh Hồ Hoàn Kiếm: Việt sử Mỹ sử Á sử Âu sử Thế sử giao hòa

  Ôi Tháp Bút ! 77 Năm tủi buồn trôi qua Việt sử Cận đại tẻ nhạt
  Hỡi Hà Nội – Tình yêu lớn nhất đời Anh
  Có tiếng thì thầm đối thoại giữa Hồ Gươm + Hồ Tây
  Những đôi Sâm Cầm Uyên-Ương trên đường chim bay qua lại
  Tình yêu Hà Nội ngọt ngào nhưng đớn đau
  Tựa như những cánh Hoa Lộc Vừng thẫm đỏ máu
  Điều đó cuốn theo Chiều Sử phong Kỷ niệm
  Hàng triệu Người Hà Nội di cư Từ ấy không về
  Những mối tình chia ly từ Hiệp định Genève
  Dấu vết và lời hứa với Tình yêu Đôi lứa và Thủ đô
  Giữa hàng triệu Đôi Tình nhân
  Trong Bình minh hay Hoàng hôn bồi hồi giã từ Hà Nội
  Với Tình yêu chúng mình thuở Thanh Xuân
  Trong khi hàng triệu cặp Tình nhân cùng nhiệt tình
  Yêu nhau trong Tình yêu Lớn dành cho Thủ đô
  Đã không ngăn triệu Hoa Hồng nảy mầm
  Đã không thiếu vắng Yên bình
  Thanh bình của một Hà Nội yêu Hòa bình

  https://www.youtube.com/watch?v=X9DOtuPLqNI
  Concerto De Aranjuez Adagio – Joaquin Rodrigo

  Giờ đây quanh Tháp Bút giao hưởng
  Thế sử Việt sử Mỹ sử Á sử Âu sử giao hưởng quanh Hồ Gươm
  Bây giờ và quanh Tháp Rùa giao thoa
  Quanh Hồ Hoàn Kiếm: Việt sử Mỹ sử Á sử Âu sử Thế sử giao hòa
  Điều đó sẽ mang theo Gió LÀnh + Gió Mới
  Cho dù kẻ thù truyền kiếp quấy phá Biển Đông
  Làm sôi sục bốc lên mạnh mẽ dữ dội cuồn cuộn chảy Sông Hồng
  Lòng căm thù sôi sục khí thế đấu tranh
  Và Toàn Dân Việt lắng nghe chăm chú Âm thanh Sử lịch
  Thế sử Việt sử Mỹ sử Á sử Âu sử giao hưởng quanh Hồ Gươm
  Bây giờ và quanh Tháp Rùa giao thoa
  Quanh Hồ Hoàn Kiếm: Việt sử Mỹ sử Á sử Âu sử Thế sử giao hòa
  Điều đó sẽ mang theo Gió Lạnh + Gió Mới
  Và Tình yêu Sông Núi cao lớn nghe đến tận đáy Trái tim Hồn Việt
  Giống như nốt nhạc của Khúc Giao hưởng bất tuyệt
  Và Anh muốn nói chuyện với Em như vậy
  Như thế y hệt Ngày xưa Mùa Thu năm ấy
  Nếu Em còn kiên nhẫn chờ đợi Anh nơi Phố cổ Tràng An
  Anh vẫn yêu Em yêu Hà Nội cho dù hơn Nửa Thế kỷ xa cách
  Nếu Em còn kiên nhẫn chờ đợi Anh trước Tháp Rùa Hồ Gươm

  http://universite-digitale1.com/wp-content/uploads/2018/05/MeVietNam.jpg
  TRIỆU LƯƠNG DÂN VIỆT

 2. 2-9-1945 thực sự là Ngày Quốc nhục !!!
  2-9-1945 thật sự là Ngày Quốc vong !!!

  Một thời Chúng mình từng trẻ trung tưởng chừng đến như vậy
  ******************************


  Thân gởi hàng triệu Chiến binh Việt từng Hai bên Chiến tuyến NHƯNG CHẮC CHẮN Thế sử và Việt sử HÔM NAY đang soi sáng dần SƯƠNG MÙ CHIẾN CHINH… Cuộc đấu tranh thật sự chỉ thuộc về BÊN CHIẾN ĐẤU cho DÂN CHỦ TỰ DO PHÁP QUYỀN THỊNH VƯỢNG

  Thân gởi ANH Phan Nhật Nam và ANH Phạm Đình Trọng cùng hàng triệu Chiến binh Việt HÔM NAY cùng chiến tuyến duy nhất CHIẾN ĐẤU cho DÂN CHỦ TỰ DO PHÁP QUYỀN THỊNH VƯỢNG cho TỔ QUỐC VIỆT NAM trường tồn bên bao lơn BIỂN ĐÔNG

  Hãy ngoảnh nhìn chúng tôi đây !
  Hỡi đôi nhân tình chưa quen trên đường
  Hai đôi Ánh mắt cặp bạn trẻ
  So với Ánh mắt chúng tôi có điều gì gần gũi
  Có thể là Cái nhìn của chúng tôi đó chăng ?
  Đôi khi chúng ta đây lại chính Đồng bào
  Mình còn không biết hết nhau trên Đất Việt này !

  Không gì qua đi trên Mảnh Đất chữ S
  Lại không lưu lại dấu vết trong Việt Sử
  Cũng như Thanh Xuân đã xa rồi mãi mãi
  Nhưng sẽ là bất diệt bất tử trong mỗi Tình sử

  Một thời Chúng mình từng trẻ trung tưởng chừng đến như vậy
  Nhưng Tuổi trẻ đã tạ từ xa mãi mãi
  Rồi sẽ hóa thân thăng hoa bất tử trong mỗi Tình sử chúng mình
  Ôi chúng ta đã từng trẻ trung đến như thế như vậy
  Đã từng yêu nhau thật chân thành chân tình
  Và rất tin vào chính mình vào Thế hệ mình
  Và Tổ Quốc Đại Việt cùng Quê Mẹ Quê Hương Quê Cha
  Tất cả những gì đã xảy ra trên Đất Nước của Vua Hùng
  Đều lưu lại Truyền thống vô giá cho Thế hệ Mai sau
  Mùa Thu năm ấy Toàn Dân Việt nhiệt tình cùng nhau
  Quyết xây Đại Việt Tự do Dân chủ Hùng cường
  Con đường lớn như Đại lộ trải đầy Hoa Hồng khắp Non Sông
  Dĩ nhiên Nhiệt tình dù có sai lầm
  Nhưng chúng ta sẵn lòng tha thứ cho nhau
  Nhân danh Mẹ Việt Nam
  Chỉ bội phản phản bội là chắc không thể tha thứ cho qua

  Chúng ta đã cùng nhau quyết sinh tử cho Nước Việt hồi sinh
  Chúng ta đã cùng nhau tham dự chiến đấu trên mọi trận địa
  Quyết sinh tử cho Nước Việt hồi sinh
  Vì cùng nhau thầm hiểu được ra chỉ một điều này thôi
  Vì Tình yêu Tuyệt đối Trung thành với Mẹ Việt Nam
  Chiến hữu đồng đội đã không bao giờ hãm hại
  Chúng ta trong cuộc chiến chống kẻ thù truyền kiếp Bắc phương
  Đất Việt qua rồi cuộc xâm lược Mùa Xuân 1979
  Khung trời Biên cương Bắc trở lại Bình minh
  Đã hết rồi biển người quân giặc tràn ngập Biên giới Bắc
  Làm sao quên được bao Gương mặt thương yêu yêu thương
  Sao quên được hàng chục vạn Đồng bào Dân quân ngã xuống vì Độc lập Tự do
  Không thể chẳng thể nào ta quên được
  Những Ánh mắt Biếc đầy yêu dấu dấu yêu.

  Trong Hoà bình hàng triệu Trái tim đau thương dần hàn gắn qua Thời gian
  Nhưng chúng ta không bao giờ quên nhìn lại bản thân mình, chúng mình
  Mỗi khi …Biển Đông lại dậy sóng thành Chảo lửa Đầu Thế kỷ 21
  Tất cả những gì đã xảy ra trên Đất Nước của Vua Hùng
  Đều lưu lại Truyền thống vô giá cho Thế hệ Mai sau
  Mùa Thu năm ấy Toàn Dân Việt nhiệt tình cùng nhau
  Tất cả chúng tôi đều còn thanh niên Thời ấy
  Tất cả chúng tôi đều còn trai trẻ bước vào trận
  hiên ngang
  Chúng tôi đã chiến đấu đến giọt máu cuối cùng
  Đồng đội chiến hữu tất cả đều rất chân tình chân thành
  Chúng tôi đã tin tưởng vào bản thân mình !
  Chúng tôi đã tin tưởng vào Tương lai Đất Việt !
  Chúng tôi thương yêu tuyệt đôi kính yêu Mẹ Việt Nam !
  Chúng tôi đã chiến đấu đến giọt máu cuối cùng
  Đồng đội chiến hữu tất cả đều rất chân tình chân thành
  Quyết xây Đại Việt Tự do Dân chủ Hùng cường
  Con đường lớn như Đại lộ trải đầy Hoa Hồng khắp Non Sông
  Dĩ nhiên Nhiệt tình dù có sai lầm
  Nhưng chúng ta sẵn lòng tha thứ cho nhau
  Nhân danh Mẹ Việt Nam
  Chỉ bội phản phản bội là chắc không thể tha thứ cho qua

  Tất cả những gì đã xảy ra trên Đất Nước của Vua Hùng
  Đều lưu lại Truyền thống vô giá cho Thế hệ Mai sau

  http://universite-digitale1.com/wp-content/uploads/2018/05/MeVietNam.jpg

  TRIỆU LƯƠNG DÂN VIỆT

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây