Bản phác họa chính trị của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng

Tâm Chánh

26-1-2021

Cơn tai biến năm 2019 vẫn còn ảnh hưởng rõ rệt tới khả năng vận động tay trái và di chuyển của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Tuy nhiên, âm sắc và ngữ điệu trong suốt hơn một giờ đứng trình bày những nội dung khái quát các văn kiện đại hội XIII cũng tỏ rõ bản lĩnh của một người cầm trịch dày dạn.

Đó là một báo cáo sắc sảo, ít có sự thổi phồng, khoa trương như các diễn đạt chính trị thường thấy về toàn bộ những gì đảng cầm quyền của ông định hình nên tính chất hiện đại của đất nước như đã tiến hành và trong từng cột mốc sắp tới 2025, 2030, 2045.

Nói một cách tổng quát, bản báo cáo của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng cung cấp một hình dung rõ rệt, đảng của ông không có băn khoăn bảo thủ về đường lối, mà lựa chọn ưu tiên củng cố, nâng tầm của đảng trước sứ mạng thực hiện khát vọng phát triển của dân tộc Việt Nam trở thành một quốc gia phát triển, phồn thịnh và hạnh phúc.

Nó là tiền đề để định hình trọng tâm công tác là tiếp tục chỉnh đốn từ trong đảng mở rộng ra hệ thống chinh trị, nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền của đảng được nhìn thấy rõ thông qua: độ gương mẫu của người lãnh đạo, người đứng đầu. Một hê thống chính trị từ mặt trận đến các tổ chức chính trị xã hội hướng về cấp cơ sở thực hiện phản biện xã hội, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của hội viên và nhân dân, thực hành giám sát và kiểm soát quyền lực; khơi dậy tính tích cực chinh trị xã hội của nhân dân trong phát triển và quản lí xã hội, đáp ứng quyền thông tin và cơ hội tiếp cận thông tin của nhân dân, thực hiện nền tảng xã hội minh bạch, công khai, xây dựng nhà nước pháp quyền hiệu quả.

Đó có thể coi là cốt lõi của nội dung đổi mới chính trị mà nhiệm kì XIII kế thừa từ thực tiễn công cuộc chỉnh đốn đảng. Nội dung đổi mới cũng là cách kiểm chứng việc thực hiện nó.

Như thường lệ, đại hội Đảng cũng xây dựng các định hướng phát triển toàn diện của đất nước, nhưng có lẽ trọng tâm đó ông Trọng ít nhấn mạnh bằng nhiệm vụ nâng tầm lãnh đạo, cầm quyền của đảng. Tuy nhiên trong báo cáo của ông Trọng, lần đầu tiên quan điểm chú trọng sự hài hoà giữa thị trường, nhà nước và xã hội trở thành một trong những định hướng đường lối phát triển.

Từ các đúc kết thực tiễn, ông Trọng không giấu tham vọng muốn nó được thảo luận thành như lí luận cách mạng của đảng.

Ngay cả phương pháp cũng như nội dung đúc kết cho thấy nhiều dấu ấn cá nhân của ông Trọng cũng không chứa đựng những giáo điều quen thuộc của một Đảng Cộng sản cổ truyền. Đó là một ấn tượng đáng ghi nhận, và tất nhiên là đầy ngạc nhiên.

Tuy nhiên với tư cách là Tổng bí thư, có lẽ báo cáo của ông không thể bỏ qua thực tế đảng của ông đã khiên cưỡng trong việc xác định mục tiêu trở thành một quốc gia công nghiệp hoá hiện đại hoá.

Sự thiếu vắng nội dung này rất khó thuyết phục vì nó là một mục tiêu tổng quát của chiến lược phát triển đến 2020 được xác định dưới thời Tổng bí thư Nông Đức Mạnh, sáng nay cũng tham dự khai mạc đại hội XIII.

Nhìn nhận thực tế về sự thất bại của mục tiêu đó chính là cơ sở để các phác hoạ chính trị của đường lối những năm tới. Hơn nữa đảng phải gương mẫu thực hiện trách nhiệm giải trình của mình với nhân dân như là một trong những đúc kết về lí luận cách mạng được trình bày sắc sảo sáng nay của nhà lí luận Nguyễn Phú Trọng.

Bình Luận từ Facebook

3 BÌNH LUẬN

 1. Mình hiểu đây là bài viết trực tiếp, qua biên tập của báo TD, không hiểu đưa lên để độc giả có cái nhìn khách quan hay để truyền bá cái nọc độc của đảng. Nhưng thú thật bài trên của ông Tâm Chánh có thể gây ra ngộ nhận, xướng dân quyền khai dân trí theo bài này thì hỏng.
  Chỉ mới nghe đoạn khai mào của ông thủ tướng sáng nay trên live tivi, đã chực nôn mửa.
  Xin dẫn nguồn. Điểm sơ qua một vài ý trong bài:
  -tỏ rõ bản lĩnh của một người cầm trịch dày dạn.
  -Đó là một báo cáo sắc sảo, ít có sự thổi phồng, khoa trương
  -nâng tầm của đảng trước sứ mạng thực hiện khát vọng phát triển của dân tộc Việt Nam trở thành một quốc gia phát triển, phồn thịnh và hạnh phúc.
  -Nó là tiền đề để định hình trọng tâm công tác là tiếp tục chỉnh đốn từ trong đảng mở rộng ra hệ thống chinh trị
  -Đó là một ấn tượng đáng ghi nhận, và tất nhiên là đầy ngạc nhiên.
  -đúc kết về lí luận cách mạng được trình bày sắc sảo sáng nay của nhà lí luận Nguyễn Phú Trọng.
  Thực tình đã biết rõ quan điểm của tác giả rồi, nhưng đó là niềm tin của mình, sự thật về đám người sống hai mặt qua những cuộc bầu bán đen tối như cái hộp đen máy bay ô tô, nó không phải như vậy.
  Mình cũng nghĩ như
  @Duy Luong Pham
  Dạng bưng bô , thổi đít kiếm cơm,…

 2. Tôi không biết ông Thiệu,
  Yêu mến lại càng không,
  Nhưng buộc phải thừa nhận
  Một thực tế đau lòng,

  Rằng ông ấy nói đúng,
  Thời còn ở Miền Nam:
  “Đừng nghe cộng sản nói.
  Hãy xem cộng sản làm!”

  Tôi sống ở Miền Bắc
  Sáu mươi lăm năm nay,
  Và buộc phải thừa nhận
  Một thực tế thế này:

  Rằng ta, đảng, chính phủ,
  Thường hay nói một đàng
  Mà lại làm một nẻo.
  Nhiều khi không đàng hoàng.

  Đảng, chính phủ luôn nói,
  Mà nói hay, nói nhiều,
  Rằng sẵn sàng chấp nhận
  Những ý kiến trái chiều.

  Vậy mà một nhà báo,
  Nói ý kiến của mình,
  Nói đàng hoàng, chững chạc,
  Có lý và có tình,

  Liền bị buộc thôi việc.
  Ai cũng hiểu vì sao.
  Không khéo lại tù tội.
  Như thế là thế nào?

  Như thế là các vị
  Mặc nhiên thừa nhận mình
  Không làm như đã nói,
  Gây bức xúc dân tình.

  Là một người yêu nước
  Là công dân Việt Nam,
  Tôi mong đảng đã nói,
  Là nhất thiết phải làm.

  Vì đó là danh dự,
  Niềm tin và tương lai.
  Hãy chứng minh ông Thiệu
  Nói như thế là sai.

  Thái Bá Tân

 3. Bài nào của ông Tâm Chánh viết cũng có mùi nịnh, đã ráng mấy lần nhưng không thể đọc hết. Tâm Tà hay sao ấy.

Comments are closed.