Chuyển đổi sân golf Phan Thiết có đúng quy định pháp luật không? (Phần 1)

Mai Văn Tam

13-7-2020

Phanh Bình Minh: Dự án xẻ thịt Sân golf Phan Thiết đã gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước hơn 6.000 tỷ đồng, mà trong chuyên mục “Sân golf Phan Thiết” chúng tôi đã trình bày (xem Bài 5. NGƯỜI TRONG CUỘC CHƠI; phần II, mục “4. Thứ ba là tài chính”) [1].

Mặc dù Chính phủ cho Thanh tra lần thứ 2, nhưng theo hướng Nguyễn Văn Đông sẽ chi ra một phần và thỏa hiệp cho “chìm xuồng” (xem Bài 7. CÂU HỎI CÒN ĐỂ NGỎ …; phần I, mục “2. Dự báo kết quả thanh tra”) [2].

Và thực tế, đang diễn ra theo hướng chúng tôi đã dự báo. Tức là: khoảng tiền từ tài nguyên đất đai kết xù mà Nguyễn Văn Đông chiếm đoạt được, buộc phải phân bổ lại, trong đó có một phần nộp vào ngân sách để làm dịu dư luận. Cơ quan chức năng tìm cách ép ông Đinh Trung (và một số người khác) phải chấp nhận phương án giải quyết này.

Mặc khác thế lực Nguyễn Văn Đông công khai phản đòn, viết bài với tính cách kẻ cả của ông “tỉnh trưởng tỉnh Rạng Đông” để vu khống, dằn mặt, hăm dọa những người kiên trì chống lại sai phạm xẻ thịt Sân golf Phan Thiết. Xem văn bản số 82 CV/TH-BPT, ngày 18/06/2020 “V/v: Xin có ý kiến giải trình về các nội dung tố cáo của ông Đinh Trung, liên quan đến dự án Khu đô thị Du lịch biển Phan Thiết.” của ông Nguyễn Văn Đông – Chủ tịch Công ty TNHH Khu đô thị du lịch biển Phan Thiết [3];

Thêm điều bất thường nữa, là báo chí sau khi đồng loạt đưa tin những sai phạm của Sân golf Phan Thiết, lúc này đều im thin thít, đồng thời Nguyễn Văn Đông mạnh miệng tuyên bố: “chúng tôi sẵn sàng có những biện pháp phòng vệ chính đáng mạnh mẽ, không khoan nhượng, để bảo vệ lẽ phải và uy tín của chính minh.

Thanh tra Chính phủ có khả năng theo hướng chấp nhận giải trình của Nguyễn Văn Đông, tuy nhiên các giải trình đầy sự dối trá, mâu thuẫn, ngụy biện lấy được [3], gắn với dòng tiền cực lớn đả thông các nút nghẽn.

Không chấp nhận pháp luật bị chà đạp, vẫn còn những người có trách nhiệm, lương tâm với xã hội đã chính thức lên tiếng. Nếu Thanh tra Chính phủ thực sự là “Bao Công” thì hãy đối thoại công khai, minh bạch, sòng phẳng để người dân chỉ rõ những sai phạm của nhóm lợi ích thực hiện xẻ thịt Sân golf Phan Thiết.

Dưới đây chúng tôi giới thiệu 4 bài viết của ông MAI VĂN TAM, nguyên Chánh thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Thuận: CHUYỂN ĐỔI SÂN GOLF PHAN THIẾT CÓ ĐÚNG QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT KHÔNG?

Ông Mai Văn Tam, cựu Chánh thanh tra Sở TNMT tỉnh Bình Thuận, hiện nghỉ hưu. Nguồn: FB nhân vật

Các bài viết của ông Mai Văn Tam thuần túy về mặt chuyên môn về pháp luật đất đai, không còn được các báo đảng hoan nghênh, chỉ còn trông chờ vào mạng xã hội và báo lề trái công bố ra dư luận rộng rãi; buộc Thanh tra Chính phủ phải tôn trọng pháp luật.

Phần “Giới thiệu” là của Phan Bình Minh, còn toàn văn 4 bài viết “Chuyển đổi sân golf phan thiết có đúng quy định pháp luật không?” dưới đây là của ông Mai Văn Tam.

***

Mai Văn Tam

Bài 1: Báo cáo số 892/BC-TTCP ngày 04/6/2019 của Thanh tra Chính phủ cho rằng: UBND tỉnh chuyển mục đích sân golf Phan Thiết sang đất ở Khu đô thị du lịch biển Phan Thiết được Thủ tướng Chính phủ có Văn bản số 2117/TTG-KTN ngày 28/10/2014 đồng ý. Vậy xin hỏi Thanh tra Chính phủ và các nhà làm luật:

– Văn bản số 2117/TTG-KTN ngày 28/10/2014 của Thủ tướng Chính phủ đồng ý đưa sân golf Phan Thiết ra khỏi sân golf Việt Nam đến năm 2020 có phải là Văn bản để thay thế các quy định về chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định tại các Khoản 2 Điều 35, Khoản 4 Điều 46, Điều 52, Khoản 1 Điều 57 Luật Đất đai 2013 không?

– Đây có phải là văn bản để phủ định, thay thế Nghị quyết số 59/NQ-CP ngày 04/5/2013 Chính Phủ phê duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm định kỳ đầu (2011-2015) của tỉnh Bình Thuận không? Có phải là văn bản để phủ định, thay thế Quyết định số 1946/QĐ-TTg ngày 26/11/2009 và Quyết định số 795/QĐ-TTg ngày 26/5/2014 của Thủ tướng Chính phủ không?

(Quyết định số 795/QĐ-TTg ngày 26/5/2014 của Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh bổ sung danh mục các sân golf Việt Nam đến năm 2020 theo Quyết định số 1946 của Chính phủ cũng không xóa bỏ sân golf Phan Thiết).

– Văn bản số 2117/TTG-KTN ngày 28/10/2014 Thủ tướng Chính phủ đồng ý đưa sân golf Phan Thiết ra khỏi sân golf Việt Nam đến năm 2020 có phải là căn cứ để chuyển mục đích sử dụng đất sang Dự án Khu đô thị du lịch biển Phan Thiết kinh doanh biệt thự, nhà vườn, nhà phố nhà cao tầng không?

– Có quy định nào khi Thủ tướng Chính phủ đồng ý đưa sân golf Phan Thiết ra khỏi sân golf Việt Nam đến năm 2020 thì không làm thủ tục điều chỉnh quy hoạch sân golf Phan Thiết trong quy hoạch sân golf Việt Nam đến năm 2020 không? Và không làm thủ tục điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất sân golf; không thu hồi đất và không đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai 2013 không?

– Tại khoản 4 Điều 46 Luật Đất đai 2013 quy định: “Cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định, phê duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của cấp nào thì có thẩm quyền quyết định, phê duyệt điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của cấp đó”;

Trong khi Thủ tướng Chính phủ: chưa có quyết định, phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm định kỳ đầu (2011-2015) của tỉnh theo quy định tại khoản 4 Điều 46 Luật Đất đai 2013 (đến tháng 5/2018 Chính phủ mới ban hành Nghị quyết số 69/NQ-CP ngày 30/5/2018 điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm cuối kỳ (2015-2020) của tỉnh Bình Thuận); chưa có quyết định phê duyệt điều chỉnh đưa sân golf Phan Thiết ra khỏi Quy hoạch sân golf Việt Nam đến năm 2020; UBND tỉnh ban hành Quyết định số 997/QĐ-UBND ngày 10/4/2015 cho phép Rạng Đông chuyển mục đích sử dụng đất sân golf Phan Thiết đang cho thuê sang đất ở đô thị có chấp hành các quy định pháp luật của nhà nước không?

– Mọi tổ chức và cá nhân phải chấp hành các quy định của pháp luật của Nhà nước; các Bộ, ngành của Chính phủ được ban hành Thông tư hướng dẫn thi hành Luật và các Nghị định của Chính phủ nhưng không được trái với Luật và các Nghị định của Chính phủ đã ban hành.

Vậy, nội dung Văn bản số 906/BXD-QLN ngày 24/4/2015 của Bộ Xây dựng trả lời Văn bản số 895/UBND-ĐTQH ngày 02/4/2015 của UBND tỉnh và Văn bản số 520/BTNMT-TCQLĐĐ của Bộ Tài nguyên và Môi trường trả lời UBND tỉnh có phải là Thông tư trong hệ thống văn bản Quy phạm pháp luật hiện hành để hướng dẫn thi hành Luật và các Nghị định của Chính phủ không?

Kinh mong các nhà làm luật, Luật sư, Cử nhân luật giúp tôi hiểu đúng các văn bản quy phạm pháp luật.

Bài 2: Báo cáo số 892/BC-TTCP ngày 04/6/2019 của Thanh tra Chính phủ cho rằng: UBND tỉnh chuyển mục đích sân golf Phan Thiết sang đất ở Khu đô thị du lịch biển Phan Thiết là phù hợp với Khoản 1,2 Điều 52 Luật Đất đai 2013. Có đúng không?

Tại Khoản 1,2 Điều 52 Luật Đất đai 2013 quy định: Việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất phải căn cứ vào “Kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt” và “Nhu cầu sử dụng đất thể hiện trong dự án đầu tư, đơn xin giao đất, thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất”. Vậy xin hỏi Thanh tra Chính phủ:

– Quyết định số 997/QĐ-UBND ngày 10/4/2015, UBND tỉnh cho phép chuyển mục đích sử dụng đất của Công ty Golf và Câu lạc bộ Golf Phan Thiết để xây dựng Khu đô thị du lịch biển Phan Thiết có nằm trong dự án hoạt động thể dục thể thao của sân golf đã được Chính phủ phê duyệt không? có căn cứ vào Khoản 1 Điều 52 Đất đai 2013 không?

– Có nằm trong quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm định kỳ đầu (2011-2015) của tỉnh Bình Thuận đã được Chính phủ phê duyệt tại Nghị quyết số 59/NQ-CP ngày 04/5/2013 của Chính phủ không?

– Có gắn với quy hoạch xây dựng đô thị Phan Thiết theo quy định của Luật Quy hoạch đô thị không?

– Theo Báo cáo ngày 12/01/2018 của Kiểm toán Nhà nước (trang 26). Dự án Khu đô thị du lịch biển Phan Thiết: “Hồ sơ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 của dự án không bố trí tuyến đường ven biển và còn bố trí các tòa nhà cao tầng ven biển chưa phù hợp theo quy hoạch chung của thành phố Phan Thiết”; Thanh tra Chính phủ có suy nghĩ gì về ý kiến của Kiểm toán Nhà nước?

– Báo cáo số 892/BC-TTCP ngày 04/6/2019 của Thanh tra Chính phủ cho rằng: Sau khi Thủ tướng Chính phủ có Văn bản số 2117/TTG-KTN ngày 28/10/2014 đồng ý đưa sân golf Phan Thiết ra khỏi sân golf Việt Nam đến năm 2020; “UBND tỉnh thực hiện các thủ tục điều chỉnh quy hoạch xây dựng chung và Kế hoạch sử dựng đất của thành phố Phan Thiết” nhưng việc điều chỉnh quy hoạch và Kế hoạch sử dựng đất của thành phố Phan Thiết có thể hiện tại các Quyết định số 3200 ngày 13/12/2013; Quyết định số 136 ngày 14/01/2015; Quyết định số 633/QĐ-UBND ngày 08/3/2016 của UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch sử dụng đất của thành phố Phan Thiết không?

– Qua rà soát các Quyết định số 3200/QĐ-UBND ngày 13/12/2013 của UBND tỉnh xét duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 05 năm định kỳ đấu (2011-2015) của thành phố Phan Thiết diện tích chuyển mục đích sử dụng đất kỳ đầu 2011-2015 “không có” chuyển đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở; Quyết định số 136/QĐ-UBND ngày 14/01/2015 về kế hoạch thu hồi đất năm 2015 thành phố Phan Thiết tại Phụ lục số II: Đất phi nông nghiệp phường Phú Thủy: “6,22 ha” ; Quyết định số 633/QĐ-UBND ngày 08/3/2016 của UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của thành phố Phan Thiết tại Phụ lục số III: Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất năm 2016 phân bổ từng đơn vị hành chính cấp xã của thành phố Phan Thiết tại phường Phú Thủy: chuyển đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở: 2,5 ha, “không có” chuyển mục đích sử dụng đất 63,52 ha đất cơ sở thể dục, thể thao tại phường Phú Thủy để xây dựng Khu đô thị du lịch biển Phan Thiết,

– Tại Khoản 2 Điều 35 Luật Đất đai 2013 quy định: “quy hoạch sử dụng đất của cấp dưới phải phù hợp với quy hoạch sử dụng đất của cấp trên; kế hoạch sử dụng đất phải phù hợp với quy hoạch sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Quy hoạch sử dụng đất cấp quốc gia phải bảo đảm tính đặc thù, liên kết của các vùng kinh tế – xã hội; quy hoạch sử dụng đất cấp huyện phải thể hiện nội dung sử dụng đất của cấp xã” nhưng việc chuyển mục đích sử dụng đất 63,52 ha đất cơ sở thể dục, thể thao để xây dựng Khu đô thị du lịch biển Phan Thiết “không có” thể hiện nội dung sử dụng đất của phường Phú Thủy tại các Quyết định số 136/QĐ-UBND ngày 14/01/2015 về kế hoạch thu hồi đất năm 2015 thành phố Phan Thiết; Quyết định số 633/QĐ-UBND ngày 08/3/2016 của UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của thành phố Phan Thiết.

Vậy, Thanh tra Chính phủ cho rằng: Sau khi Thủ tướng Chính phủ có Văn bản số 2117/TTG-KTN ngày 28/10/2014 đồng ý đưa sân golf Phan Thiết ra khỏi sân golf Việt Nam đến năm 2020; UBND tỉnh thực hiện các thủ tục điều chỉnh quy hoạch xây dựng chung và Kế hoạch sử dựng đất của thành phố Phan Thiết có đúng không? và có phù hợp với Khoản 1,2 Điều 52 Luật Đất đai 2013 không?

____

Ghi chú:

[1] Sân golf Phan Thiết – Bài 5. NGƯỜI TRONG CUỘC CHƠI; phần II, mục “4. Thứ ba là tài chính”: https://baotiengdan.com/2020/05/26/san-golf-phan-thiet-bai-5-nguoi-trong-cuoc-choi/

[2] Sân golf Phan Thiết – Bài 7. CÂU HỎI CÒN ĐỂ NGỎ …; phần I, mục “2. Dự báo kết quả thanh tra”).

https://baotiengdan.com/2020/05/27/san-golf-phan-thiet-bai-cuoi-cau-hoi-con-de-ngo/

[3] Sân golf Phan Thiết – Bài 10. ANH HÙNG RA TAY: https://baotiengdan.com/2020/07/06/san-golf-phan-thiet-anh-hung-ra-tay/

Bình Luận từ Facebook