Sân golf Phan Thiết: Anh hùng ra tay

Phan Bình Minh

6-7-2020

I. Văn bản giải trình hay chụp mũ, hù dọa?

Trước khi các bạn đọc bài viết này, vui lòng xem văn bản số 82 CV/TH-BPT ngày 18/06/2020, gửi Tổ Công tác – Thanh tra Chính phủ, “V/v: Xin có ý kiến giải trình về các nội dung tố cáo của ông Đinh Trung, liên quan đến dự án Khu đô thị Du lịch biển Phan Thiết”; của ông Nguyễn Văn Đông – Chủ tịch Công ty TNHH Khu đô thị du lịch biển Phan Thiết [ảnh văn bản 8 trang A4 cuối bài viết].

Nếu có thời gian các bạn đọc chuyên mục “Sân golf Phan Thiết” [1] thì sẽ nắm rõ toàn bộ một hệ thống, bối cảnh liên quan tới các vấn đề nêu ra trong bài viết này.

Mặc dù ông Nguyễn Văn Đông ký văn bản với tư cách là Chủ tịch Công ty, nhưng tư duy, năng lực, trình độ tích lũy cả đời mà ông đã từng trải qua là Cử nhân luật, Luật sư, Đại biểu Quốc hội tỉnh, Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận. Điều đó có nghĩa là về mặt pháp luật mặc nhiên thừa nhận ông Nguyễn Văn Đông rất giỏi và rất có kinh nghiệm trên cả ba nhánh: hành pháp, lập pháp và tư pháp. Cho nên Văn bản số 82 CV/TH-BPT do tự tay ông Nguyễn Văn Đông ký bảo đảm tính chuẩn mực pháp luật.

Văn bản số 82 CV/TH-BPT gửi cho Tổ Công tác – Thanh tra Chính phủ, ông Đinh Trung (nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy Bình Thuận), nhưng giống như là văn bản của “Tỉnh trưởng tỉnh Rạng Đông”[2] với lời lẽ kẻ cả, ngạo mạn, chụp mũ, hăm dọa những người đang lên tiếng về những khuất tất của dự án “Sân golf Phan Thiết”. Trích trên trang 7, 8:

Một số cá nhân không đồng ý đối với dự án, đã cung cấp thông tin cho các báo chí trong nước đề đồng loạt đăng tin, nhằm tạo sức áp lớn, để đạt được mục đích không trong sáng của mình. Đặc biệt, cũng một số cá nhân đó, đã chuyển những thông tin sai lệch cho các cá nhân, tổ chức phản động ở nước ngoài, để thông qua mạng xã hội và các phương tiện truyền thông khác, bôi nhọ uy tín của các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước từ Trung ương đến địa phương, cũng như chúng tôi.

“chúng tôi sẵn sàng có những biện pháp phòng vệ chính đáng mạnh mẽ, không khoan nhượng, để bảo vệ lẽ phải và uy tín của chính mình.”

Bài viết này là phản biện lại một số nội dung trong văn bản số 82 CV/TH-BPT ngày 18/06/2020 do ông Nguyễn Văn Đông ký. Nói lại: ông Nguyễn Văn Đông là Anh hùng lao động, Chủ tịch Tập đoàn Rạng Đông, từng là Đại biểu Quốc hội tỉnh, Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh; trình độ chuyên môn Cử nhân luật, Luật sư.

Vì lý do Facebook nào đăng bài chống lại thế lực Nguyễn Văn Đông – Tập đoàn Rạng Đông đều bị đánh sập hoặc khóa bài. Nên mong các trang web, báo chí đăng tải công khai để rộng đường dư luận, đúng nghĩa: phản biện công khai, đối thoại minh bạch.

II. Phản biện Số 01: Hối lộ du lịch

Anh hùng Nguyễn Văn Đông gửi văn bản Văn bản số 82 CV/TH-BPT, ngày 18/06/2020 cho “Tổ Công tác – Thanh tra Chính phủ”, nhưng lại xem thường Cơ quan điều tra của Bộ Công an quá rồi!

Trang 6, phần IV, nguyên văn: “IV. Đối với nội dung tố cáo CTCP Rạng Đông đã mời một số cán bộ, lãnh đạo các Cơ quan Nhà nước đi nước ngoài. Chúng tôi có ý kiến như sau:

Giai đoạn từ năm 2010 trở về trước, Công ty chúng tôi có mời một số cán bộ, lãnh đạo các Cơ quan Nhà nước đi công tác kết hợp tham quan, du lịch nước ngoài. Tuy nhiên, kể từ năm 2010 đến nay, độc biệt là sau khi Ban chấp hành Trung ương có Chỉ thị số 21-CT/TW ngày 21/12/2012 về đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, trong đó có quy định “Các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của bộ, ngành, địa phuơng không tham gia đoàn của các doanh nghiệp đi nước ngoài hoặc do các doanh nghiệp nước ngoài mời đích danh”. Công ty chúng tôi đã chấp hành nghiêm không còn mời cán bộ, lãnh đạo Cơ quan Nhà nước các cấp đi nước ngoài nữa.” (xem trích văn bản ở Hình 1)

Hình 1: Anh hùng Nguyễn Văn Đông giải trình thực hiện nghiêm Chỉ thị số 21-CT/TW ngày 21/12/2012 Ban chấp hành Trung ương

Trước khi thực hiện xuống tiền mua Sân golf Phan Thiết ngày 15/11/2013 để xẻ thịt phân lô bán nền, CTCP Rạng Đông đã mời nhiều đoàn cán bộ cao cấp của tỉnh Bình Thuận đi “công tác nước ngoài”.

Mục đích chuyến “CÔNG TÁC”: cam kết sự đồng thuận của cả hệ thống chính trị tỉnh Bình Thuận: đồng ý giao Sân golf Phan Thiết cho Rạng Đông, ủng hộ rút quy hoạch sân golf và chuyển mục đích sân golf sang đất ở đô thị.

Chỉ cần một ít thông tin về thời gian, địa điểm, chuyến bay theo các bức ảnh dưới đây là Cơ quan điều tra của Bộ Công an xác minh ra ngay là anh Đông và cán bộ tỉnh Bình Thuận có thực hiện nghiêm Chỉ thị số 21-CT/TW ngày 21/12/2012 của Trung ương hay không!

Các bạn hãy xem các hình sau:

– Hình 2. Đoàn đi Mỹ (từ ngày 20/03/2013 đến ngày 01/04/2013). Trong đó có số điện thoại.

– Hình 3. Đoàn đi Nga (từ ngày 02/09/2013 đến ngày 09/09/2013). Trong đó có chi phí của một người. Xem lại “Bài 5. Người trong cuộc chơi” [3]

Và đương nhiên, những người nhận hối lộ thẻ golf, đi du lịch như thế này thì ủng hộ dự án “xẻ thịt sân golf Phan Thiết” để phân lô bán nền rồi.

Những người dân quan tâm tới vụ “xẻ thịt Sân golf Phan Thiết” có thể làm văn bản gửi Cơ quan Công an (ở cấp Bộ), đề nghị trả lời thông tin phản ảnh trên mạng xã hội như vậy có đúng không?. Qua đó cho thấy Anh hùng Nguyễn Văn Đông có trung thực với Đảng, Nhà nước và Nhân dân tỉnh Bình Thuận hay không?

Hình 2: Danh sách đoàn đi Mỹ từ ngày 20/03/2013 đến ngày 01/04/2013 do CTCP Rạng Đông tài trợ
Hình 3: Đoàn đi Mỹ (từ ngày 20/03/2013 đến ngày 01/04/2013 do CTCP Rạng Đông tài trợ.

(Còn nữa)

Ghi chú:

[1] Sân golf Phan Thiết – Bài 1. THÁCH THỨC LÒ ÔNG TRỌNG …

https://baotiengdan.com/2020/05/22/san-golf-phan-thiet-bai-1-thach-thuc-lo-ong-trong/

[2] Sân golf Phan Thiết – Bài 3. “TỈNH RẠNG ĐÔNG”

https://baotiengdan.com/2020/05/24/san-golf-phan-thiet-bai-3-tinh-rang-dong/

[3] Sân golf Phan Thiết – Bài 5. NGƯỜI TRONG CUỘC CHƠI

https://baotiengdan.com/2020/05/26/san-golf-phan-thiet-bai-5-nguoi-trong-cuoc-choi/

Tám ảnh văn bản 82 CV/TH-BPT ngày 18/06/2020:

Bình Luận từ Facebook