Trang chủ Tags Mai Văn Tam

Tag: Mai Văn Tam

Chuyển đổi sân golf Phan Thiết có đúng quy định pháp luật không? (Phần...

Mai Văn Tam 13-7-2020 Tiếp theo phần 1 Bài 3: Báo cáo số 892/BC-TTCP ngày 04/6/2019 của Thanh tra Chính phủ cho rằng: UBND tỉnh chuyển mục...

Chuyển đổi sân golf Phan Thiết có đúng quy định pháp luật không? (Phần...

Mai Văn Tam 13-7-2020 Phanh Bình Minh: Dự án xẻ thịt Sân golf Phan Thiết đã gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước hơn 6.000...