Phải chăng tụt hậu kinh tế là nguy cơ số một?

Nguyễn Đình Cống

7-5-2020

Xin nói ngay rằng đã từng đúng như thế, nhưng nay không còn đúng nữa.

Đánh giá về các nguy cơ của Việt Nam có nhiều người cho rằng nguy cơ tụt hậu về kinh tế là số một. Ý kiến đó được viết trong văn kiện ĐCS và gần đây trong việc chuẩn bị cho Đại hội ĐCSVN lần thứ 13, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng cho rằng, phát triển kinh tế là nhiệm vụ quan trọng nhất. Tôi không tán thành ý kiến đó của ông Phúc.

Khi xem phát triển kinh tế là quan trọng hàng đầu, chạy theo sự gia tăng GDP, bên cạnh một vài tăng trưởng, cải thiện đời sống thì sự phát triển quá nóng đã mang đến những tai họa cả về vật chất và tinh thần, hủy hoại môi trường, làm suy đồi đạo đức, mất ổn định xã hội.

Năm 1986, khi Việt Nam bị kiệt quệ, đứng ở bờ vực phá sản thì việc ưu tiên số một cho sửa sai, đổi mới, mở cửa để phát triển kinh tế là chính xác. Trong nền kinh tế kế hoach hóa và bao cấp, sự tụt hậu về kinh tế đúng là nguy cơ số một.

Nhưng rồi sau hơn hai chục năm phát triển khả quan, người ta lại phạm sai lầm theo hướng khác khi chúi mũi vào việc tăng GDP. Thực chất tăng GDP của VN chủ yếu là nhờ xuất khẩu sản phẩm của các xí nghiệp vốn của nước ngoài (FDI) như Samsung, Toyota, Coca Cola v.v… nhờ làm thuê cho các nước.

Như vậy, GDP tăng thì Việt Nam được tiếng vì hàng được sản xuất tại VN, nhưng các công ty nước ngoài được hưởng lợi là chủ yếu. Không những thế, một số công ty FDI còn hối lộ, mua chuộc quan chức VN để được miễn giảm thuế, làm thiệt hại cho đất nước.

Có một số nước khá thông minh, họ không coi trọng và không đặt chỉ tiêu tăng GDP mà xem trọng việc tăng chỉ số hạnh phúc của nhân dân. Ở VN tăng GDP không gắn trực tiếp với tăng hạnh phúc của nhân dân, chủ yếu chỉ làm tăng sự kiêu hãnh của vài người lãnh đạo cao cấp và lòe bịp những người ít hiểu biết..

Việc xem phát triển kinh tế là nhiệm vụ hàng đầu còn do một số nguyên nhân về nhận thức. Đó là học thuyết duy vật của Chủ nghĩa Mác Lê, xem sản xuất vật chất là cơ sở của xã hội, quyết định thượng tầng kiến trúc và đời sống tinh thần. Đó là nhu cầu tuyên truyền của ĐCS về tài năng lãnh đạo và con đường đúng đắn họ đã chọn.

Sự phát triển nóng nền kinh tế đã mang lại lợi ít, hại nhiều cho dân tộc, cho đất nước như thế nào, nhiều người biết rõ, xin không nhắc lại. Vậy, đối với dân tộc nguy cơ khác quan trọng hơn tụt hậu về kinh tế là những gì. Theo tôi đó là: 1- Sự sai lầm trong đường lối của ĐCS lãnh đạo. 2- Nguy cơ từ phía Cộng sản Trung Hoa.

ĐCSVN chuẩn bị họp Đại hội13 với chủ trương kiên trì Mác Lê, với đường lối cán bộ có nhiều điểm phản dân chủ, phản tiến bộ, phản khoa học, với tổ chức độc tài toàn trị, chuyên dùng bạo lực và tuyên truyền dối trá, với hệ thống điều hành gồm Đảng, Chính quyền, Mặt trận chồng chéo lên nhau, với sự liên kết của bọn tư bản đỏ hoang dã với thế lực cầm quyền.

Tất cả những thứ đó là trở lực rất lớn cho sự ổn định và phát triển đất nước. Nếu cứ duy trì như chủ trương và cách làm hiện nay của ĐCS thì về kinh tế chưa biết như thế nào chứ môi trường tiếp tục bị hủy hoại, đạo đức tiếp tục xuống cấp, giáo dục tiếp tục tụt hậu, dân tộc tiếp tục chui vào ngõ cụt, không lối thoát. Nguy cơ ấy lớn vô cùng cho dân, cho nước.

Tôi đề nghị ĐH 13 hãy bàn việc từ bỏ việc độc quyền toàn trị nhằm xây dựng một đảng chính trị cầm quyền đúng nghĩa. Trước hết Đảng phải tìm cách trả lại Quyền chính trị cho dân với một Quốc hội thật sự của dân, với một chế độ chính trị thật sự dân chủ.

ĐH 13 cần đề ra yêu cầu khẩn thiết về ổn định xã hội, bảo vệ và khôi phục môi trường, phục hồi đạo đức bị suy thoái, nâng cao hiệu quả của giáo dục khai phóng. Việc phát triển kinh tế vẫn cần, nhưng đó không phải là công việc hàng đầu của Đảng. Phần lớn việc phát triển kinh tế thuộc tư nhân.

Gần đây GS Trần Văn Thọ và GS Chu Hảo cũng nói đến nguy cơ tụt hậu, nhưng không phải về kinh tế mà tụt hậu về thể chế chính trị. Trong bài : “Hậu Covid 19- Cơ hội không để mất cơ hội” GS Chu Hảo đã viết khá rõ.

Tôi không phản bác ý kiến của GS Trần Văn Thọ và Chu Hảo, nhưng xin nhấn mạnh rằng, thể chế chính trị mà ĐCS theo đuổi không chỉ tụt hậu mà còn độc hại, phản dân hại nước, nó chỉ mang lại giàu sang cho một số nhóm lợi ích là chủ yếu.

Nhân dân lao động tuy có được hưởng một chút, nhưng đó chỉ là phần rơi vãi của tài nguyên quốc gia. Họ được lãnh đạo chăm sóc gần giống như ông chủ chăn vịt, chăm lo cho đàn vịt của mình. Đối với đất nước và dân tộc thì thể chế chính trị của CS hiện nay mang lại lợi ít, hại nhiều, nó đẩy dân tộc vào con đường bế tắc.

Trong bốn nguy cơ mà ĐCS đề ra còn có nguy cơ chệch hướng XHCN, nguy cơ diễn biến hòa bình. Đó là nguy cơ đối với các nhóm lợi ích nói riêng và của ĐCS nói chung. Còn đối với đất nước thì có thể là những thời cơ tốt đẹp.

Về nguy cơ số 2: Sự xâm lấn của Trung cộng. Điều này khá rõ ràng, xin chưa bàn đến trong bài này (vì ngại bài quá dài), chỉ đề nghị với các đại biểu dự ĐH 13 nêu ra và thảo luận. Tại ĐH cấp dưới cũng phải nêu ra, không nên nhắm mắt, bưng tai, ngậm miệng trước thảm họa của đất nước.

Bình Luận từ Facebook

20 BÌNH LUẬN

 1. Dear all of Trí lợ
  Tớ không thuộc loài TRÍ LỢ
  Nếu mà biết tớ thì có khi cả lò nhà Trí Lợ thèm khát. Tớ không vào đảng để thực hiện “hoài bão” như các đồng chí Trí Lợ

 2. Câu ngu:
  “Bác Cống chỉ đi theo Đảng Trí Lợ để thực hiện ”hoài bão” của riêng bác Cống thôi. Chứ còn ai mà hỏi bác có vì dân tộc không, chắc chắn bác Cống sẽ bảo tớ nà vì con dân tộc. Với dân tộc, bác Cống sẽ đồng hành với Đảng Trí Lợ đến khi Cống Tắc Tịt” (nguyên văn câu của nghiemnv)

  Xin tất cả mọi người chú ý: Thằng này đưa ra một từ vô nghĩa “trí lợ”.
  Nay nó lại đưa ra từ mới “Đảng Trí Lợ”. Nó sẽ bộc lộ sự ngu xuẩn khi sử dụng những từ này. Rồi coi.

 3. “Bác Cống chỉ đi theo Đảng Trí Lợ để thực hiện ”hoài bão” của riêng bác Cống thôi. Chứ còn ai mà hỏi bác có vì dân tộc không, chắc chắn bác Cống sẽ bảo tớ nà vì con dân tộc. Với dân tộc, bác Cống sẽ đồng hành với Đảng Trí Lợ đến khi Cống Tắc Tịt” (nguyên văn câu của nghiemnv)

  Viết như trên là ngu. Nhà khoa học chân chính (hết lòng vì khoa học, cóp hoài bão khoa học) thì kết quả nghiên cứu của họ đều phục vụ nhân loại. Bất kể nhà khoa học ở nước nào, thuộc dân tộc nào.

  Tác giả câu trên (nghiemnv) quả là vô học. Chúc cho đời đời kiếp kiếp nhà nó giữ vững truyền thống VÔ HỌC.

 4. Điển hình tiếng chó sủa và sủa dai (vì bị chạm nọc):
  “Bác Cống chỉ đi theo Đảng Trí Lợ để thực hiện ”hoài bão” của riêng bác Cống thôi. Chứ còn ai mà hỏi bác có vì dân tộc không, chắc chắn bác Cống sẽ bảo tớ nà vì con dân tộc. Với dân tộc, bác Cống sẽ đồng hành với Đảng Trí Lợ đến khi Cống Tắc Tịt” (nguyên văn câu của nghiemnv)

  Không cần bàn thêm.

 5. Ông Nguyễn Phú Hạ bàn lạc đề
  Từ rất lâu, ĐCS đề ra 4 nguy cơ để đề phòng. Nguy cơ tụt hậu; nguy cơ thoái hóa tư tưởng, nguy cơ VN sẽ chệch hướng xhcn, nguy cơ tự diễn biến…Hãy đọc bài gần đây nhất của Nguyễn Phú Trọng về nhân sự ĐH 13 đi). Ông Hạ đọc chưa?.
  Mọi người đang bàn nguy cơ nào đang nổi lên cao nhất. Ông Chu Hảo nói nguy cơ tụt hậu đứng đầu. Còn 3 nguy cơ khác là nguy cơ của ĐCS (không phải của dân). Dich Covid sẽ kết thúc, thế giới sẽ thay đổi rất lớn và thấy được bộ mặt xấu xa của Tàu. Dịp này (hậu Covid) VN cần thoát Trung… Ông Công chưa đồng ý… Còn ông Hạ nhảy vô, bàn lạc đề nhưng được cái… rất hùng hồn, phẫn nộ

 6. Bác Nguyễn Phú Hạ và bá tước Muỗi lí luận như này thì chắc là Cống vỡ. Thói đời cần phải cảnh giác bọn xã hội Xám

 7. Hậu Covid 19 là gì? Vì không có luật đóng của biên giới nên các người Hoa lây bệnh tràn ngập khắp nơi tại Việt Nam, ai còn khả năng kiểm soát dân chúng? Công nhân người Hoa thay đổi quân phục và mang súng, ai có thể kiểm soát là họ xâm chiém lãnh thỗ hay bảo vệ doanh nghiệp? Ngoài biển khơi, ai có khả năng phân biệt hải quân Trung Quốc xâm phạm lãnh hải hay nghiên cứu đầu tư? Ai phải kiềm chế ai hay là khuất phục ai?
  Các tình trạng nảy khộng thể gọi là tụt hậu mà là tổ quốc lâm nguy. Các bậc sĩ phu dùng khái niệm Hậu Covid 19 là cơ hội thoát Trung là sai lầm. Tụt hậu là một khái niệm đối nghịch với sự tăng trương kinh tế. Sau khi đại dịch Covid 19 kết thúc, không còn cơ hội cho sự ven toàn của lãnh thổ,
  Thoát Trung không phải là là một mục tiêu duy nhất để chống tụt hậu kinh tế. Thoát Trung là một ý thức chính trị phản tỉnh và là một đối sách quyết liệt bài Hoa cho sự ven toàn của lãnh thổ và văn hoá dân tộc. Covid 19 là một đại hoạ về sức khoẻ cho nhân loại toàn cầu. Hai bản chất của hai vấn đề hoàn toàn khác nhau. Không nên lầm lần để tìm ra một cơ hội để kêu gọi chung mà phản tác dụng. Không phải vì có Covid 19 mà dân Việt mới biết Trung Quốc là gian trá và độc ác, nhờ dịp này mà bài Hoa. Sự thật đã có trong lịch sủ ngàn đời .

  • Bác Nguyễn Phú Hạ và bá tước Muỗi lí luận như này thì chắc là Cống vỡ. Thói đời cần phải cảnh giác bọn xã hội Xám

 8. Muỗi chất vấn cụ Nguyễn Đình Cống. Cụ Công đã viết ở ngay TiengDan về chuỵện học trò (rất gần đây) đã hỏi cụ: “có nên vô đảng”. Cụ trả lời “nên” nếu anh ham mê khoa học. Nhưng bản thân cụ thì bỏ đảng.
  Đơn giản. Có thời ai ham mê khoa học (có triển vọng) nếu không vô đảng thì tắc đường. Do vậy, cái nhãn “đảng viên” đối vưới họ chỉ là công cụ mở đường (búa, cuốc) để đi tiếp. Nay già rồi, chấm dứt con đường khoa học thì vứt công cụ đi (ôm cái cuốc, cái búa đến chết hay sao?…)
  Có bao giờ Muỗi tìm hiểu thành tích khoa học của Hoàng Tụy? Nếu cụ này không vô đảng thì tắc đường từ lâu rồi.
  Có bao giờ Muỗi tự hỏi, tại sao các GS U90 và U100 đều là đảng viên?

  Muỗi nên đọc những gì cụ Cống đã viết, để khỏi tự biến thành kẻ thóc mách. Cũng nên tìm hiểu cái thời cách nay (mới có) nửa thế kỷ, coi thế hệ cha ông sống bức bối ra sao.
  Cũng vô số kẻ vô đảng nhằm vụ lợi. Ví dụ Nguyễn Quang Thuấn. Nhân vật này trái ngược với Nguyễn Quang A.
  Nguyễn Quang A (một trong 10 người có công đưa internet và phát triển nó ở VN) bị CS đối xử khác hẳn với Nguyễn Quang Thuấn. Nhưng nghiemnv coi hai người này như nhau, và chửi tuốt cả hai. Loại này cha mẹ và thầy cô cũng không thể dạy được. Đó là kẻ không ít tuổi, nhưng không thể trưởng thành.

  • Đảng viên (cộng sản mao ít lao động) là Đảng viên, là cùng mọt giuộc Trần ích tắc như Đảng viên hồ chí minh,

   đặc biệt nhũng hạng “trên giời” như Hoàng Tuỵ, Nguyễn Trung, Nguyên Ngọc, Tuong Lai, Chu Hảo… , thì càng phải chia phần to với hồ chí minh/Lê chiêu thống 1955/Trần Ích Tắc 1959/Việt gian Nguyễn ái quốc 1946

   Ông bà anh chị không thể nói (một cách rất hèn hạ vô liêm sỉ), rằng ông bà anh chị “chỉ vào Đảng để mưu cầu việc này việc kia cho riêng ông bà anh chị ”, do đó ông bà anh chị không chịu trách nhiệm về những tội ác, tội phản quốc của Đảng của anh, của “trên” của anh, của Đảng trưởng của anh, (mà, nhờ vào những hành động tội ác, phản quốc của chúng, của đảng của anh, nên ông bà anh chị mới có phần riêng của ông bà anh chị)

   “Trí thức” mà nói rằng “chỉ vào Đảng để được thế này thế kia..” là lời nói, thái độ rất vô liêm sỉ, chỉ là cái loại “trí thức” chuyên nghề chùi lờ cho gái giang hồ

   “Trí thức” như conganh, như Hoàng Tuỵ, mà nói rằng “tôi chỉ vào Đảng để được cái này cái kia cho tôi chứ tôi không yêu Đảng”

   thì có khác gì, thì còn thua cả mấy tên lưu manh nó nói thẳng ra là nó vào Đảng để kiếm chức quyền mà tham nhũng kiếm tiền

   còn thua cả cô gái giang hồ nói rằng: “em chỉ nằm dưới ông ấy cho ông ấy “phán” để có chút tiền phấn son, lần ấy là để có tiền mua cái iPhone, lần kia là để có tiền mua cái iPad… , chứ em có yêu gì ông ấy đâu“

 9. Bác Cống đúng nà Cống. Tắc tịt chỗ nào thì khia thông Cống chỗ đó. Không hiểu cái ” cục thịt bầy nhầy nằm trong cái hôph sọ” của bác Cống khi nào mới được gọi là bộ Óc.

 10. “Tôi đề nghị ĐH 13 hãy bàn việc từ bỏ việc độc quyền toàn trị nhằm xây dựng một đảng chính trị cầm quyền đúng nghĩa. Trước hết Đảng phải tìm cách trả lại Quyền chính trị cho dân với một Quốc hội thật sự của dân, với một chế độ chính trị thật sự dân chủ.” ( Trích NĐC )
  – Ước mơ của GS NĐC quả thật là cao đẹp. Nhưng với đầu óc bảo thủ lớn bằng trời của tổng-chủ NPT thì ước mơ của GS chỉ là mơ ước !

 11. Khổ thân cụ GS Nguyễn Đình Cống!
  Quả là cụ đang quan tâm những vấn đề rất lớn liên quan đến tương lai và số phận của dân tộc; cho nên cụ không biết (không thèm biết) có đứa núp bụi rậm (dùng nick) sủa cụ là Cống Rãnh và là công trình sư của “bê tông cốt tre”.
  Cứ như là cụ coi trên đời này không tồn tại cái gọi là nghiemnv?.
  Nó chưa thôi sủa bậy đâu! Rồi coi.

  • Bác Cống chỉ đi theo Đảng Trí Lợ để thực hiện ” hoài bão” của riêng bác Cống thôi. Chứ còn ai mà hỏi bác có vì dân tộc không, chắc chắn bác Cống sẽ bảo tớ nà vì con dân tộc. Với dân tộc, bác Cống sẽ đồng hành với Đảng Trí Lợ đến khi Cống Tắc Tịt

  • Dạo này đúng là nó bớt nhục mạ các tác giả thật, nhưng e là không phải do nó sợ bị vạch mặt, mà là do bác đem những câu cửa miệng của nó ra trây trét đầy phần comment rồi nên nó không cần tốn công nữa.
   Hơi khó nghe nhưng nói trắng ra là nó chưa sủa mà bác đã sủa trước rồi đấy.
   Chưa kể là nhờ bác cứ lặp đi lặp lại như vậy, vô hình trung tô đậm mối liên kết giữa “tên tác giả – biệt danh xấu” trong đầu của những độc giả khác.
   Đây gọi là lợi bất cập hại, mong bác bỏ kiểu này dùm.

  • Bác trí thức Hà Nội sĩ phu Bắc Hà xã hội chủ nghĩa conganh có thù ghét gì ông Nguyễn Đình Cống thì cứ ra mặt conganh mà chửi mà rủa NDC đi, hà cớ gì phải mượn tên mượn lời người khác cho hèn cả đời trí thức Hà Nội sĩ phu Bắc Hà xã hội chủ nghĩa đi!

 12. Trích bác Nguyễn Đình Cống “chủ trương kiên trì Mác Lê, với đường lối cán bộ có nhiều điểm phản dân chủ, phản tiến bộ, phản khoa học, với tổ chức độc tài toàn trị, chuyên dùng bạo lực và tuyên truyền dối trá, với hệ thống điều hành gồm Đảng, Chính quyền, Mặt trận chồng chéo lên nhau, với sự liên kết của bọn tư bản đỏ hoang dã với thế lực cầm quyền”

  Mạn phép chai hia câu trích “chủ trương kiên trì Mác Lê, với đường lối cán bộ có nhiều điểm phản dân chủ, phản tiến bộ, phản khoa học, với tổ chức độc tài toàn trị, chuyên dùng bạo lực và tuyên truyền dối trá, với hệ thống điều hành gồm Đảng, Chính quyền, Mặt trận chồng chéo lên nhau”. Trích thêm “thể chế chính trị mà ĐCS theo đuổi không chỉ tụt hậu mà còn độc hại, phản dân hại nước”

  Chính vì những điều này mà bác Cống ngày xưa đã tin & đi theo Đảng Cộng Sản, rùi phấn đấu vào Đảng . Nhờ “đường lối cán bộ có nhiều điểm phản dân chủ, phản tiến bộ, phản khoa học” mà rất nhiều người như các bác được phân công vào những nhiệm vụ quan trọng trong Đảng, rùi trở thành những trí thức phàm là người Việt ai ai cũng kính trọng vì đã từng giữ những chức vụ quan trọng trong Đảng . Nhờ kiên định chủ nghĩa Mác-Lê, “độc hại, phản dân hại nước” mà những người như các bác đã 1 thời phấn đấu vô Đảng . Đúng là thời của bác Cống, hổng có chiện “sự liên kết của bọn tư bản đỏ hoang dã với thế lực cầm quyền”, vì trò này là do đồng chí tiến sĩ Nguyễn Quang A & các trí thức đáng kính nhóm IDS đẻ ra . Nhưng toàn bộ cũng đủ để bác Cống bây giờ theo gs Trần Đình Sử khuyến khich con nít vô Đảng .

  Tại sao lại phàn nàn ?

  “Trong bốn nguy cơ mà ĐCS đề ra còn có nguy cơ chệch hướng XHCN”

  Bây giờ Đảng phản bội Cộng Sản mới nhận ra đây là “nguy cơ”? Bây giờ mới nhận ra là “nguy cơ” thì chắc không sao đâu . Cứ vững tin trên con đường mình đã quẹo .

  • Yep, nhờ ô Hoàng Tụy vô Đảng nên mới trở thành 1 trong những trí thức lớn đặt nền móng cho nền giáo dục xã hụi chủ nghĩa, nói cho rõ . Vừa rồi, Trung Quốc đã tôn vinh người thầy vĩ đại của gs Tương Lai & nền giáo dục do ô Hoàng Tụy đặt nền móng .

   Oh, BTW, Đảng cứ giữ truyền thống cán bộ nhân sự “đường lối cán bộ có nhiều điểm phản dân chủ, phản tiến bộ, phản khoa học, với tổ chức độc tài toàn trị, chuyên dùng bạo lực và tuyên truyền dối trá” như hồi xưa tới giờ . Trí thức nước mềnh không qua đường Đảng thì chả biết làm gì cả đâu . Cứ thế & cứ thế thì Đảng thế nào cũng trường tồn cùng đất nước & dân tộc .

   Nguyễn Quang A bị đối xử khác với Nguyễn Quang Thuấn vì ô Kiệt zìa với Bác Hồ rùi . Vua mới lên thì mấy ông trung kiên với ô Kiệt bị đá . Cũng như thời ông Kiệt lên thì những “trí thức” của phe Trường Chinh bị cho ra rìa hoặc ngồi chơi xơi nước . Đơn giản thía thui . Nhắc tới Nguyễn Quang A & nhóm IDS, bác Cống chịu khó lên tà là oạch đọc lại bài của đồng chí tiến sĩ kính mến í về đám sư Nam Tông . Có thể ông í là đồng bà mụ của “sự liên kết của bọn tư bản đỏ hoang dã với thế lực cầm quyền”, nhưng ông í là người bào chữa đắc lực nhứt cho con quái vật sinh ra từ “sự liên kết của bọn tư bản đỏ hoang dã với thế lực cầm quyền”, aka đám sư Nam Tông . Nhắc tới Nguyễn Quang Thuấn & Nguyễn Quang A, chính Nguyễn Quang A & nhóm IDS là cha đẻ của những Nguyễn Quang Thuấn . Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, chúng nó nắm quyền hành nên lại quy hoạch cán bộ nguồn những người giống mình thui . Công đẻ ra đám sư Nam Tông Nguyễn Quang Thuấn của 2 ông Nguyễn Quang A & Chu Hảo còn to gấp vạn lần hơn đưa oanh tạc nát vào nước chỉ còn định hướng leo lét xã hụi chủ nghĩa của mấy người .

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây