Yêu cầu công khai tình trạng sức khỏe của Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng

Cộng hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh ngày 10/5/2019

Yêu cầu công khai tình trạng sức khỏe của Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng

Kính gởi: Bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch Quốc hội nước CHXHCNVN

Hiến pháp và Luật về tổ chức Nhà nước CHXHCNVN thể hiện chế độ chính trị của nước ta gồm 3 yếu tố: “Đảng lãnh đạo; Nhân dân làm chủ; Nhà nước quản lý”, theo đó chế định Chủ tịch nước là nguyên thủ quốc gia có nhiệm vụ rất quan trọng về đối nội và đối ngoại (theo Điều 88 HP 2013): Thống lĩnh lực lượng vũ trang nhân dân, giữ chức Chủ tịch Hội đồng quốc phòng và an ninh Việt Nam. Khi tình trạng khẩn cấp, Chủ tịch nước công bố tình trạng chiến tranh, ra lệnh Tổng động viện hoặc động viên cục bộ…

Như vậy, vai trò cá nhân của Chủ tịch nước gắn trực tiếp với tình hình đất nước, với quyền làm chủ đất nước của người dân.

Qua công luận, nhân dân cả nước được biết ngày 14/4/2019 trong chuyến đi làm việc ở Kiên Giang Chủ tịch Nguyễn Phú Trọng bị bệnh phải chuyển bằng trực thăng đến bệnh viện Chợ Rẫy TPHCM cấp cứu, sau đó được đưa đến Bệnh viện 108 Hà Nội để điều trị… Từ đó đến nay, gần một tháng trôi qua, nhân dân không thấy Chủ tịch nước xuất hiện, kể cả trong lễ tang đại tướng nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh mà ông giữ vai trò Trưởng ban lễ tang.

Bà Nguyễn Thị Kim Ngân – Chủ tịch Quốc hội, Ông Nguyễn Thiện Nhân – Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh khi tiếp xúc cử tri đều trả lời: “Chủ tịch Nguyễn Phú Trọng sẽ sớm trở lại làm việc”, nhưng không nói rõ cụ thể tình trạng sức khoẻ của ông và thời gian ông trở lại?

Theo chế định “Nhân dân làm chủ”, “Nhà nước quản lý”, người dân có quyền được thông tin chuẩn xác về tình trạng sức khỏe của Chủ tịch nước.

Từ những phân tích trên đây, chúng tôi yêu cầu Chủ tịch Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, trả lời công khai trên phương tiện thông tin đại chúng những câu hỏi sau:

1. Tình trạng sức khỏe của Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng hiện nay ra sao, diễn biến và khả năng phục hồi như thế nào? Có đảm bảo theo quy định 90-QĐ/TW ngày 04/08/2017 của Bộ Chính trị ĐCSVN về tiêu chí sức khoẻ của các nhân vật đảm trách vai trò lãnh đạo nhà nước?

2. Trong tình trạng Chủ tịch Nguyễn Phú Trọng chưa thể trở lại làm việc, ai sẽ lãnh trách nhiệm “Thống lĩnh lực lượng vũ trang nhân dân”, “Chủ tịch Hội đồng quốc phòng và an ninh” của nước Việt Nam, và các nhiệm vụ quan trọng khác?

Trân trọng

TM Câu lạc bộ Lê Hiếu Đằng

Chủ nhiệm

Lê Thân

Bình Luận từ Facebook

1 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây