Bàn về một chỉ thị của Ban Bí thư Trung ương Đảng

Nguyễn Đình Cống

27-2-2019

Đó là Chỉ thị số 28-CT/TW ngày 21/01/2019 của Ban Bí thưVề nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng”. Tôi vô tình biết chỉ thị này, tìm hiểu xem sao, thấy buồn cười, đành viết vài câu bàn luận để may ra có ai tìm thấy được trong đó vài ý đúng hoặc sai nào đấy.

Nội dung chỉ thị gồm có phần đánh giá tình hình đảng viên hiện tại và đề ra 7 nhiệm vụ. Về tình hình, chỉ thị đặc biệt chú ý đến các mặt yếu kém và nhận định: Những khuyết điểm, yếu kém đã ảnh hưởng không nhỏ đến vai trò lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên; làm giảm sút niềm tin của nhân dân đối với Đảng”. Tóm tắt 7 nhiệm vụ như sau:

1- Nâng cao nhận thức; 2- Chấn chỉnh công tác kết nạp; 3- Tăng cường công tác quản lý, giáo dục; 4- Kịp thời đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng; 5- Tăng cường giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức; 6- Có kế hoạch quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc; 7- Tuyên truyền, phổ biến, quán triệt, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện.

Chỉ thị này góp thêm số lượng các văn bản nhằm làm cho Đảng trong sạch và vững mạnh. Văn bản loại này đã có nhiều lắm. Thế nhưng nội dung của chỉ thị 28 chẳng có gì mới, chỉ là nhắc lại những điều cũ, những thứ nhàm chán, có rất ít giá trị.

Một điều rất quan trọng là nhầm lẫn giữa mục đích và phương tiện. Mục đích là điều cần hướng tới, cần đạt được, còn phương tiện là cái dùng để đạt mục đích, nó là tạm thời. Một việc làm có mục đích trước mắt là AB nào đó, rồi AB trở thành phương tiện để đạt mục đích CD, tiếp theo CD trở thành phương tiện nhằm tới mục đích EF v.v… Việc làm cho Đảng trong sạch, vững mạnh, suy cho cùng chỉ là tạo phương tiện để Đảng nhằm mục đích khác, cao hơn. Vậy mục đích cao hơn đó là gì?

Phải chăng Đảng cho rằng cần lấy lại niềm tin của dân, để củng cố vai trò lãnh đạo và cầm quyền, từ đó sẽ theo một trong 2 hướng sau: Hướng 1- Để thực thi Chủ nghĩa Mác Lê (CNML), xây dựng CNXH; Hướng 2- Để xây dựng đất nước giàu mạnh, mang lại tự do, hạnh phúc cho toàn dân.

Có ý kiến cho rằng cần theo hướng 1 để thực hiện hướng 2. Tôi không tán thành.

Nếu theo hướng 1 thì cách gì rồi cũng thất bại, chẳng những không xây dựng được CNXH theo tuyên truyền mà cũng không thể nào lấy lại được lòng tin của dân, không thể nào làm trong sạch được nội bộ. Vì sao vậy? Vì đó là con đường trái với Đạo Trời, không hợp Lòng Người. Nó chỉ mang lại cho một vài nhóm nhỏ những quyền lợi to lớn so với những điều mà đại đa số dân chúng được hưởng hoặc những tai họa mà họ phải chịu. Ngoài ra, theo hướng 1 phải chăng chỉ là để thỏa mãn sự cuồng tín của những kẻ u mê, quá tin vào học thuyết CNML, một học thuyết chứa nhiều độc hại, đã bị từ bỏ ở nhiều nơi, đang trên con đường sập đổ.

Khi xem CNXH như một thứ cần đạt được là nhầm giữa phương tiện và mục đích. Trong sự phát triển của nhân loại, ngay cả khi có chủ nghĩa nào tỏ ra tốt đẹp chăng nữa thì chỉ nên xem đó là phương tiện để vươn tới mục đích cao hơn là tự do và hạnh phúc của toàn dân. Nếu xem CNXH là mục đích thì đã phạm sai lầm về nhận thức và dẫn tới những chủ trương và hoạt động sai quy luật. Huống hồ, khi CNML và CNXH đã phơi bày nhiều độc hại mà vẫn cứ cố xem là mục đích, cố kiên trì thì sự sai lầm càng tích lũy.

Một hiện thực là trước đây có nhiều đảng viên (ĐV) tốt, ưu tú còn bây giờ có rất nhiều ĐV kém phẩm chất. Từ đây có 2 nhận thức nhầm. Một, cho rằng Đảng trước đây tốt hơn Đảng bây giờ. Hai, cho rằng có hiện tượng trên là do một số ĐV thoái hóa, biến chất. Tôi nghĩ, khi đánh giá một đảng chính trị thì phải căn cứ vào mục đích họ hướng tới, vào chủ thuyết mà họ theo, vào đường lối của họ. Nếu vậy thì đảng CSVN trước đây và bây giờ giống nhau về mục đích là CNXH tiến lên CNCS, và học thuyết CNML. Trước đây Đảng đấu tranh cho độc lập và thống nhất chỉ là nhằm tạo phương tiện để nắm quyền độc tài, để tự do thực thi CNML. Khác nhau cơ bản chỉ ở chất lượng ĐV.

Sự khác đó, sự xấu đi đó là do đảng và CNML tạo ra. Môi trường xã hội chính trị trước đây làm sản sinh nhiều người tốt, có lòng yêu nước cao, họ vào đảng là để đấu tranh cho độc lập, họ mang theo vào đảng những đức tính tốt vốn có. Nhìn vào những đảng viên đó, nhiều người lầm tưởng là sự tốt của Đảng. Nhưng rồi đảng đã nhào nặn, khống chế họ, buộc họ đi theo CNML làm cho số đông phải phục tùng và số ít chống lại. Họ chống lại vì nhận ra rằng CNML có nhiều độc hại, theo nó sẽ mang lại nhiều tai họa cho dân tộc và nhân loại.

Để đảng CS trở thành một “Giai cấp mới” người ta làm đồng thới 2 việc: 1- Tạo đặc quyền đặc lợi cho số đông ĐV. 2- Ra sức tuyên truyền về vinh dự vô cùng lớn lao khi được vào đảng (sự tuyên truyền này là rất mạnh vào những năm 1954 đến 1975). Hai điều trên cùng với sự độc tài toàn trị đã làm giảm sút hoặc biến mất khỏi đảng những người có phẩm chất cao quý, làm xuất hiện khá đông những kẻ cơ hội, thiếu trung thực mà lắm chước quỷ mưu ma, chúng tìm mọi cách vào đảng để có được quyền lợi và vinh dự. Như vậy hiện nay có nhiều đảng viên kém phẩm chất thì sự kém đó phần lớn không phải mới sinh ra mà đã có sẵn trong CNML, đã ẩn giấu sẵn trong từng con người cơ hội. Khi những người đó nắm được quyền lực thì sự xấu xa có dịp hoành hành.

Nên đặt vấn đề, làm cho Đảng trong sạch vững mạnh để đi tiếp theo hướng 2: Xây dựng đất nước giàu mạnh, mang lại tự do hạnh phúc cho toàn dân. Phải thấy rằng CNML, CNXH chỉ là phương tiện chứ không phải mục đích. Mà phương tiện, khi tỏ ra không còn thích hợp thì cần thay đổi. Tiếc mà làm gì. Vì tiếc công sức đã bỏ ra để đi theo con đường sai chỉ chứng tỏ sự ngu muội. Trước hết cần đổi mới nhận thức.

Nếu cứ kiên trì CNML thì chắc chắn thất bại, nhưng nếu ĐCSVN chỉ muốn làm trong sạch để củng cố và kéo dài sự cầm quyền thì vẫn có thể làm được khi biết tuân theo Đạo Trời và hợp Lòng Người. Trước đây ĐCSVN là đảng lãnh đạo làm cách mạng. Hiện nay ĐCSVN là đảng chính trị cầm quyền. Nếu từ bỏ CNML, theo cách tổ chức và đường lối của một đảng chính trị cầm quyền, thì việc làm trong sạch đảng không có gì khó, không cần mất công, tốn của, ra nhiều nghị quyết và chỉ thị để rồi chúng nhanh chóng biến thành hàng hóa của đồng nát.

Bình Luận từ Facebook

6 BÌNH LUẬN

 1. – “Nếu từ bỏ CNML, theo cách tổ chức và đường lối của một đảng chính trị cầm quyền, thì việc làm trong sạch đảng không có gì khó, không cần mất công, tốn của, ra nhiều nghị quyết và chỉ thị để rồi chúng nhanh chóng biến thành hàng hóa của đồng nát”.

  Nếu từ bỏ CNML, chắc chỉ có “theo cách tổ chức và đường lối” của Đảng Quốc – Xã do ông trùm Phát xít Đức Hitler xưa kia lãnh đạo – là đảng viên của Đảng cầm quyền VN – tự động- sẽ trong sạch! Đúng như tiên tri của tác giả!

 2. Đảng đúng, bác Cống sai . Chủ nghĩa Mác-Lê, chủ nghĩa xã hội vừa là mục đích, vừa là phương tiện . Đúng hơn, chủ nghĩa Mác-Lê là phương tiện, chủ nghĩa xã hội là mục đích . Và Bác Hồ là người đã vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lê để xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc . Ngày xưa đảng viên tốt -Đảng Ta, Bùi Minh Quốc- vì Đảng đi theo Mác-Lê . Bây giờ có nhiều đảng viên thoái hóa -Đảng nó, cũng BMQ- vì Đảng Ta “đổi mới” qua hướng tư bẩn, cho du nhập tư bẩn cùng tất cả những hệ lụy của nó vào . Thoái hóa là chuyển qua phía đối lập, kêu gào Đổi Mới chính là hô hào thoái hóa nhanh & mạnh . Đảng Ta trở thành Đảng Nó -không còn là của “Ta”. Muốn trở thành Đảng “Ta” lại ? Đỗ Mười Đổi Mới, dẹp Đổi Mới đi, trở lại với thời Bác Hồ kính yêu của Bác Cống là xong ngay .

 3. Người xưa để lại câu chuyện “thầy bói xem voi ” rất hay,trải qua năm tháng, ngày nay con cháu vẫn giữ nguyên được lời của tổ tiên…

 4. “Việc mình thì quáng,việc người thì sáng”,vì thề cho nên 1 tt.Mỹ,hình
  như tôi nhớ là Richard Nixon đã viết trong quyển “No more Viêtnam”
  rằng Trung Cộng lợi dụng chủ nghĩa xã hội (CS.)để xây dựng đất nước
  họ còn VC.dùng đất nước họ để xây dựng chủ nghĩa CS.
  Vế sau đúng chóc với bọn đầu sỏ VC.đang cầm tù dân tộc mình trong
  cái nhà tù ý thức hệ,theo chính trị gia Lý Quang Diệu.

 5. Từ bỏ chủ nghĩa Mác râu xồm chỉ là chữa cái ngọn. Cái gốc ăn cướp, sát máu, xảo trá, giết dân, hèn hạ và phá hoại nó vẫn còn nguyên, thưa tác giả.

  Nếu lịch sử nước Việt không có cái đảng chó này tồn tại đến hôm nay thì tôi cược cái đầu – VIệt Nam đã tiến rất xa, xa lắm, chí ít là ngang ngửa Nam Hàn.

  Độc tài cai trị không thể nào thay đổi nước Việt. Độc tài cai trị không thể do dân và vì dân, như thế cái vô trách nhiệm của nó KHÔNG CÓ thế lực cân bằng kiểm soát.

  Đồng ý cho đảng chó tiếp tục cai trị cũng đồng nghĩa với đồng ý để người dân mất Tự do, mất ngôn luận, mất quyền tư hữu đất đai, mất công lý và công bằng, mất mạng lãng nhách, và mất gia đình mất luôn Tổ Quốc!!

  Nếu đảng chó ” lãnh đạo” tài tình như thế- Tại sao người Việt gom góp bỏ nước ra đi? Thưa tác giả??

 6. Xem ra trí thức nhà mình chỉ có lí luận xuông, kể cả viện Minh Triết của .. ai đấy nữa. Vâng trí thức nhà mình trí tuệ thật. Các bác khỏi cần đăng đàn làm j nữa

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây