Quan tòa mù luật thì dân biết kiện ai?

FB Võ An Đôn

19-1-2019

Ngày 4/12/2018, tôi có đơn khởi kiện Bộ trưởng Bộ tư pháp, yêu cầu tòa án hủy bỏ quyết định giải quyết khiếu nại và trả lại quyền hành nghề luật sư cho tôi.

Ngày 21/12/2018, Tòa án tỉnh Phú Yên có thông báo trả lại đơn khởi kiện, vì cho rằng quyết định giải quyết khiếu nại của Bộ trưởng Bộ tư pháp là quyết định mang tính nội bộ của tổ chức xã hội nghề nghiệp luật sư.

Ngày 27/12/2018, tôi có đơn khiếu nại gửi Chánh án Tòa án tỉnh Phú Yên, khiếu nại việc tòa án trả lại đơn kiện. Ngày 10/01/2019, Tòa án tỉnh Phú Yên ban hành Quyết định giải quyết khiếu nại số: 01/2019/QĐGQKN, giữ nguyên việc trả lại đơn khởi kiện.

Quyết Định giải quyết khiếu nại số: 01/2019/QĐGQKN, ngày 10/01/2019 của Tòa án tỉnh Phú Yên sai cả về thẩm quyền và nội dung:

Về thẩm quyền: Quyết định này thuộc thẩm quyền của Chánh án Tòa án tỉnh Phú Yên, nhưng thẩm phán ký ban hành là không đúng (Thông báo trả lại đơn khởi kiện do thẩm phán Lương Quang – Phó chánh án ký, nhưng quyết định giải quyết khiếu nại do thẩm phán Lê Ngọc Minh ký (cấp dưới giải quyết khiếu nại của cấp trên).

Về nội dung: Quyết định giải quyết khiếu nại của Bộ trưởng Bộ tư pháp là quyết định của cơ quan hành chính nhà nước, nhưng tòa án lại cho rằng quyết định này mang tính nội bộ của tổ chức luật sư.

Tòa án tỉnh Phú Yên cố ý hiểu sai pháp luật, nhằm mục đích không thụ lý vụ kiện của tôi, để bảo vệ những sai trái của kẻ có quyền.

Việt Nam có một rừng luật nhưng chỉ sử dụng luật rừng!

Bình Luận từ Facebook

1 BÌNH LUẬN

  1. Tình hình này tất cả ai ủng hộ Võ An Đôn hãy liên hệ với các nước phù hợp với tính cách của Võ An Đôn để giúp cho LS trẻ tuổi này tạm lánh ra nước ngoài “tị nạn” theo tôi là tốt nhất.

Comments are closed.