Nới tay siết cổ dân

FB Trung Bảo

16-8-2017

Ảnh minh họa. Nguồn: Trung Bảo

Sau một tuần diễn ra cuộc cách mạng tiền lẻ ở Cai Lậy, giá vé đi qua trạm thu phí ở đây đã được giảm. Đây là sự thoả thuận giữa Ban giám đốc BOT Cai Lậy và Bộ GTVT, không có sự tham gia của giới tài xế, theo những gì báo chí tường thuật. Trước đó, trạm này đã “thất thủ” trước những bó tiền lẻ nên phải xả trạm không thu phí suốt một ngày.

Cuộc họp giữa Bộ GTVT và Ban giám đốc BOT Cai Lậy đưa tới kết quả giảm giá vé không phải là điều mà mọi người yêu cầu. Người ta yêu cầu trạm thu phí này phải được đặt đúng chỗ, tức ở đường tránh chứ không phải trên quốc lộ. Cuộc họp không coa mặt bất kỳ ai đại diện cho giới tài xế, những người trả tiền.

Cho dù chính phủ Việt Nam luôn tự nhận “của dân, do dân, vì dân” và Bộ GTVT là một bộ phận của chính phủ ấy thì việc họ tự đứng ra chỉ đạo/thương lượng với doanh nghiệp cũng không nên. Việc cần làm của chính quyền là ra những định mức thu phí, thời gian, điều kiện hoạt động… cho tất cả các trạm thu phí để vận hành tốt nhất cho nền kinh tế và có lợi nhất cho người dân. Việc thương lượng giữa người dùng và doanh nghiệp là chuyện của dân sự. Đại diện của giới tài xế phải là những nghiệp đoàn sẽ đứng ra đưa điều kiện để giới “tư bản” đại diện là BOT Cai Lậy thương thảo. Nếu thương thảo không thành, các nghiệp đoàn có quyền kêu gọi tiếp tục cuộc cách mạng tiền lẻ. Nhà nước khi ấy chỉ đảm bảo mọi việc diễn ra đúng pháp luật.

Đó là cách một xã hội dân sự vận hành. Hoàn toàn không đe doạ đến quyền lực nhà nước mà trái lại còn làm thay nhiều việc và tránh nhiều điều tiếng cho nhà nước. Đừng tưởng xã hội dân sự là cái gì quá xa. Đó chính là những bó tiền lẻ của người đi đường dành cho cái trạm thu máu BOT Cai Lậy.

Hạ giá vé không phải là thông cảm cho dân. Hạ giá vé là nới bàn tay xiết cổ khi nhận ra nạn nhân chống cự quyết liệt, không dễ “ăn” như đã tưởng. Nới tay chưa đủ đâu, phải bỏ hẳn cái bàn tay xiết cổ đó ra nếu không thì cuộc đấu tranh vẫn tiếp tục. Tiền lẻ vẫn cứ đưa, ùn tắc quốc lộ vẫn tiếp diễn. Và đó không phải lỗi của người đi đường. Lỗi đó là lỗi của một bọn doanh nghiệp tham lam, biết cách nương bóng bọn quan tham để siết cổ hút máu người dân.

Bình Luận từ Facebook

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây