Trang chủ Tags Trần Minh Tông

Tag: Trần Minh Tông

Lịch Sử Việt Nam Thời Tự Chủ (Phần 48)

Hồ Bạch Thảo 2-3-2021 Tiếp theo phần 1-47 48. Vua Trần Minh Tông Niên hiệu: Đại Khánh (1314-1323), Khai Thái (1324-1329) Tháng 3 năm Hưng Long thứ 22 ,...