Trang chủ Tags Thích Chân Quang

Tag: Thích Chân Quang

Kính gửi các đệ tử của Thích Chân Quang

Phạm Lưu Vũ 5-6-2023 Bài viết của tôi về sư phụ Thích Chân Quang khiến các vị không hài lòng, có người bảo tôi “bạ ai...

Vô minh chấn động

Phạm Lưu Vũ 4-6-2023 Kiểm chứng mãi, té ra việc ông “khầy” Thích Chân Quang có “sáng kiến” đề nghị UNESCO công nhận sự Giác ngộ...

Luận án phản động?

Ngô Huy Cương 5-12-2022 Gần một tuần sau khi Vương Tấn Việt (TT. Thích Chân Quang) bảo vệ xong luận án tiến sỹ với đề tài...

Vài đánh giá về Luận án ‘tiến sĩ Luật’ của Hòa thượng Thích Chân...

Dương Quốc Chính 3-1-2022 Mấy hôm trước mạng xã hội rộn ràng về sự kiện hòa thượng Thích Chân Quang bảo vệ luận án Tiến sĩ...