Ông Thích Chân Quang và kinh… thất kinh!

Nguyễn Tiến Tường

12-6-2024

Một bạn đọc gửi cho tôi một đoạn trích, nói rằng đó là kinh Bát Chánh Đạo. Tôi nói bát chánh đạo là con đường chân chính để giải thoát của nhà Phật. Làm gì có kinh bát chánh đạo, trừ khi ai đó bịa ra nó.

Quả nhiên, kinh Bát Chánh Đạo là một sản phẩm do ông Thích Chân Quang biên soạn. Nó thậm chí được chạy trên nền tảng Zing mp3.

Tôi không biết là một trụ trì có được phép viết kinh không? Nhưng theo như tôi biết, kinh Phật của tất cả các phái bộ đã được san định hàng nghìn năm nay. Những bậc cao tăng hàng đầu cũng chưa có ai viết kinh, chỉ có chú dịch. (Cũng có thể cái biết của tôi còn hạn hẹp).

Và đây, là một đoạn mà đệ tử ông Quang thi nhau truyền tụng trong kinh của ông ấy:

“Đừng chê bai bừa bãi

Kẻo xúc phạm bậc hiền

Nhiều kiếp tổn phước duyên

Có khi sinh cầm thú…”

Thử phân tích: Hai câu đầu đã xô đổ tinh thần “chúng sinh bình đẳng” của đạo Phật. Xúc phạm ai cũng giống nhau. Đối với “bậc hiền”, nếu là người tu thì ai xúc phạm mình còn được xem là đang bố thí ba la mật cho mình. Vì nó giúp người tu “định” trong thử thách.

Nói như vậy không có nghĩa là kẻ xúc phạm không bị quả báo. Tuy nhiên, ngoài nhân quả thế gian, thì cái nghiệp của người đó đã thành, kiếp sau hoặc vài kiếp nữa mới bị quả báo khẩu nghiệp. Làm sao ông Quang biết sinh cầm thú?

Phật lại dạy, nhân ai quả người đó. Tại sao một người bị khẩu nghiệp mà bắt một đứa trẻ làm cầm thú để trả nghiệp cho cha mẹ chúng được!

Chỉ 4 câu “kinh” thất kinh rùng rợn này, ông Quang đã chà đạp chánh ngữ, chánh tư duy, chánh kiến, chánh nghiệp… làm sao có chánh tinh tấn, sao có thể gọi là chánh pháp, chánh đạo!

Chỉ với 4 câu này, ông Quang đã chà đạp toàn bộ giá trị triết lý và tinh thần nhân văn của đạo Phật.

Tương tự như khi ông sửa giới, mắng ai phản bội thầy không xứng làm chó, doạ ai xúc phạm chùa ông sẽ bị chư thiên đánh chết.

Thưa! Chư thiên không có rảnh, và chư thiên yêu thương cả những gì tăm tối. Họ không cay nghiệt như ông!

Đặt tên chùa lấy chữ Phật và chữ Quang có trong tên riêng, dựng tượng hao hao mình, sửa giới tự viết kinh… Trong quan sát cá nhân, tôi thấy ông Quang là người mang tham vọng không đơn giản.

Bởi vậy, xin đề nghị Ban Tôn giáo Chính Phủ không chỉ thẩm tra các bài thuyết pháp của ông Quang mà nên thẩm tra toàn bộ hệ thống giáo lý tại chùa Phật Quang.

Cá nhân tôi nghĩ rằng ở đó ông Quang không theo đạo Phật mà chỉ mượn nó để hý lộng nhân quần mà thôi!

Bình Luận từ Facebook

6 BÌNH LUẬN

 1. U Mê.

  Buồn buồn lắm, bạn ơi tôi buồn lắm
  Vạn nỗi đau đang cào cấu trái tim tôi.
  Thương lũ trẻ tập tu nơi hang quỷ
  Để ma tăng dẫn dắt chúng lạc đường.

  Học làm người, phải học nơi thánh thiện
  Muốn tập tu, cần tìm chốn chân tu.
  Nơi ma tăng lộng hành vì tiền bạc
  Dạy làm người, chúng có dạy được không?

  Thương lũ trẻ, trách cha trách mẹ trẻ
  Nỡ u mê, để ma quỷ dạy con.
  Ở cái nơi, cọng cỏ thành xá lợi
  Có đáng tin, gửi con tới tu thân?

  Nơi cửa thiền phải là nơi thanh tịnh
  Nay là nơi dụ trẻ tới thu tiền.
  Trách ai đây, lẽ nào không tự trách.
  Để đám người, dẫn trẻ sống u mê!

  Nguồn mạng.

 2. https://shopfile.net/uploads/products/large/file-tranh-su-thay-thich-minh-tue-41.jpg


  Tự vấn: phải chăng Đức Bụt Phật Việt Trần Nhân Tông đang nhập vào Tinh anh – Thể phách Lữ khách hành Phật sĩ ???
  ******************************

  Bước Tâm vô lượng Cõi Nhân trường
  Chân đất dọc đường trầm luân Quê Hương
  Chân không không mỏi khơi mở Tâm trí
  Trăm triệu Dân Việt về lại Thiên lương

  https://baotiengdan.com/wp-content/uploads/2024/06/1-18.jpg

  Yên Tử Phật Việt hướng về phương Bắc
  Trần Nhân Tông – Đức Bụt dẹp Bắc phương
  Mông Cổ đế cuốc tan tành theo Gió bụi
  Phải chăng đang hóa thân Tinh & xương
  Người nhập vào Phật sĩ trên Cuộc lữ
  Thức tỉnh vực dậy Trăm triệu Dân lương

  https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQet58Ca7r61jF18xzE6RuZftNULzn3gLRvmXm3Qze8QbNyWbgT2w-tmcHDJ6_EZ21HLNQ&usqp=CAU

  Phật sĩ = hạt đầu đàn Trung hòa tử
  Khai phản ứng dây chuyền khắp Quê Hương
  Bùng lên dãy Phân hạch càn quét sạch
  Rồi phản ứng Kết hạch nối Vòng tay Yêu thương

  https://vanvn.vn/wp-content/uploads/2024/05/thich-minh-tue-vanvn24.jpg

  Hết rồi Nội chiến Hai + Chiến tranh Lạnh Quốc-cộng
  Qua rồi Toàn cầu hóa nặc mùi chệt đang Tịch dương
  Nguyện cầu Cách mạng Pháp Hai đang khai nở
  Nhân loại mơ Pháp cố dựng Bán-Thiên đường
  Mác+Lê+Mao đã tàn lạnh đáy mộ huyệt
  Lão Ngoáp Cốt vỡ mộng Tài f..iệt vương
  Macàrồng sắp chạy cao bay bỏ Phủ tổng !

  https://thuvienhoasen.org/images/file/rrTKSlN33AgBAF9u/thich-minh-tue.jpg

  Tương lai rạng đông bừng sáng sau Mù sương
  Đất Việt ơi ! Vươn mình lên tiến về phía trước
  Trăm triệu Dân ta cùng nắm tay bước lên đường
  Xây lại Mái nhà Việt Nam thanh bình hạnh phúc
  Tự do Dân chủ bên bao lơn Thái Bình Dương

  https://cdn.img.kevevn.vn/img/07e8/06/0b/30254195_0:77:720:617_1920x0_80_0_0_61274ba6afdef1a7d42e88ff24f68e74.jpg

  HÀNG CHỤC TRIỆU LƯƠNG DÂN VIỆT

 3. “Tôi không biết là một trụ trì có được phép viết kinh không? Nhưng theo như tôi biết, kinh Phật của tất cả các phái bộ đã được san định hàng nghìn năm nay. Những bậc cao tăng hàng đầu cũng chưa có ai viết kinh, chỉ có chú dịch. (Cũng có thể cái biết của tôi còn hạn hẹp).”
  Phật giáo từ xưa tới nay, nếu nói Kinh là sách ghi lại lời của Phật; Luận là lời bàn của các tông đồ đạo Phật.
  Có một ngoại lệ, lời nói của Tuệ Năng chép thành Pháp Bảo Đàn, được những người tu theo Thiền tông ở bên Tàu gọi là Kinh.
  Còn xứ Chiều Nay thuở bây giờ thì … Kinh nảy ra như nấm. Như Dũng “lò vôi” còn chế tác “đại nam tâm kinh”, huống là đầu trọc như Chân Quang.

 4. Tác giả bài này ghét ông Chưn Wang này quá nên thành ra không kịp hiểu đúng cái gì ông ấy viết mà đã chửi rồi.
  Câu ” Kiếp sau sinh cầm thú” phải hiểu là ” những kiếp sau, những người (hay chê bai bừa bãi) này có thể sẽ phải đầu thai làm kiếp thú vật ” chứ không thể được hiểu là ” kiếp sau con những người này sinh ra sẽ là thú vật “, nên tác giả không nên thắc mắc là tại sao lại bắt 1 đứa trẻ trở thành cầm thú để trả khẩu nghiệp cho người lớn!!!
  Ngoài ra, tôi thấy vẫn có kinh do người đời sau soạn ( Pháp Bảo Đàn Kinh của Lục tổ Huệ Năng chẳng hạn ) nên thiển nghĩ rằng : (chắc) ai cũng có quyền tự soạn kinh, nhưng kinh họ soạn ra có được lưu truyền và được chấp nhận rộng rãi hay không thì lại là chuyện khác.

 5. Ngoài một số ít ỏi tu sĩ chân chính thì số còn lại đều bát nháo, hãy xem mấy lão đứng đầu và đứng cạnh búa liềm thì biết, ông thì cho may áo như hoàng bào, long bào kiểu như tự cho mình là quốc sư, ông thì ngồi chôm chuệ để người ta quỳ lạy cứ như là đã đắc đạo thành tiên thành phật. Lạm dụng và lố lăng đến nực cười, chẳng hiểu sao họ không thấy ngượng.

 6. Ông này thuyết pháp chủ yếu là hù doạ và hứa hẹn kiếp sau nói về ma quỷ và vong hồn rất phù hợp với người có tâm tham lam và sợ hãi chỉ nói toàn chuyện
  Không có xác thực trong đời sống hàng ngày lời dạy không có khai mở đem đến sự bình yên tự do cho người nghe chỉ thêm trói buộc không dính dáng gì đến Đạo Phật
  Phật dạy rằng
  Quá khứ đã qua rồi
  Tương lai thì chưa đến
  Chỉ có pháp hiện tại
  Tuệ quán chính là đây
  Hoặc Phật nói
  Ta không có quyền ban ơn hay giáng hoạ cho ai cả mỗi người hãy tự mình thắp đuốc lên mà đi
  Hiện nay có người giảng dạy cho Phật Tử trộm một ít giáo pháp của nhà Phật rồi pha tạp ý tưởng vụ lợi cá nhân cho phù hợp với mục đích của mình để rao giảng cho những người đi chùa nhưng không tìm hiểu giáo lý ai nói sao nghe vậy chính là mảnh đất màu mỡ cho tà tăng khai thác

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây