Trang chủ Tags Quy hoạch nhân sự

Tag: Quy hoạch nhân sự

Quy hoạch nhân sự: ‘Bỏ thì thương…’

Blog VOA Trân Văn 13-10-2020 Ông Lê Quang Thưởng, cựu Phó Ban Tổ chức của BCH TƯ đảng CSVN và ông Thang Văn Phúc, cựu Thứ trưởng...

Diễn biến nhân sự tại Hội nghị Trung ương 13

Lê Văn Đoành 9-10-2020 Hôm nay, ngày 9/10/2020, là ngày làm việc thứ năm của Hội nghị Trung ương 13. Nếu đúng theo lịch trình, Hội...

Hội nghị BCH Trung ương 13 sẽ phê chuẩn một bước, danh sách ứng...

Lê Văn Đoành 15-8-2020 Trong bài "Nhân sự đại hội XIII, gươm đã tuốt ra khỏi vỏ!" đăng trên Tiếng Dân ngày 16/3/2020, chúng tôi đã...

Cộng sản Việt Nam với người hiền tài

Nguyễn Đình Cống 6-8-2020 Cộng sản Nga đã từng dùng được nhiều hiền tài mà có sức mạnh quân sự và khoa học vũ trụ. Cộng...

Đôi điều với GS Đặng Hùng Võ

Nguyễn Đình Cống 5-6-2020 GS Đặng Hùng Võ là một trí thức đáng kính phục. Ông có trí tuệ, giỏi nghiên cứu, nhiều ý kiến của...

Một ví dụ của ‘quy hoạch nhân sự lãnh đạo’

Blog VOA Trân Văn 13-3-2019 Hệ thống truyền thông chính thức đang quảng cáo cho quy hoạch nhân sự lãnh đạo hệ thống chính trị, hệ thống...