Trang chủ Tags Quan hệ Việt – Cuba

Tag: Quan hệ Việt – Cuba

Bằng khen xóa nợ

Lò Văn Củi 3-4-2018 Anh Năm Ba gác hỏi ông Thầy Lang vườn: - Dạ, ông Thầy bữa nào dìa quê ông Thầy? Ông Thầy trả lời: - À,...

Bác Trọng đến Cuba

Phan Thành Đạt 31-3-2018 Khi viết chuyến đi của bác Trọng đến Cuba. Tôi lại nhớ đến mấy câu thơ của nhà thơ cộng sản Tố...