Trang chủ Tags Nguyễn Văn Bảy

Tag: Nguyễn Văn Bảy

Rất khó xác định ông Nguyễn Văn Bảy đã thực sự bắn rơi 7...

Việt Lê 17-10-2019 Khi nói về phi công Nguyễn Văn Bảy, trước hết cần biết có 2 nguồn phương Tây để tham khảo và kiểm chứng....

Chuyện máy bay MIG Việt Nam bắn rụng máy bay Mỹ

Hiệu Minh 23-9-2019 Phi công Nguyễn Văn Bảy vừa qua đời, xin vĩnh biệt ông. Là phi công bắn rơi 7 máy bay Mỹ thời chiến,...