Trang chủ Tags Nguyễn Hồng Lĩnh

Tag: Nguyễn Hồng Lĩnh

Có ai chơi Facebook không?

Lưu Trọng Văn 16-10-2021 Đó là câu hỏi của bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Nguyễn Hồng Lĩnh hỏi lãnh đạo tỉnh mình trong một cuộc...

Ông Nguyễn Hồng Lĩnh có tạo nên một xu thế tự từ chức?

Nguyễn Ngọc Chu 24-8-2021 1. Bí thư Tỉnh uỷ Đồng Nai Nguyễn Hồng Lĩnh tuyên bố “Sẽ từ chức nếu để người dân đói trong thời...