Trang chủ Tags Diễn biến hòa bình

Tag: Diễn biến hòa bình

Tào Tháo luận về bệnh ám thị thù địch

Chu Mộng Long 13-5-2021 Ngày nào cũng nghe chữ "thù địch" văng vẳng bên tai. Cuộc sống được ngợi ca là thái bình mà cảm giác...

Ngu lâu dốt bền, nhìn đâu cũng thấy “âm mưu diễn biến hòa bình”

Nguyễn Văn Nghệ 2-5-2020 Tôi có quen thân với một người biết chút chữ Hán, quê ở  thôn Phong Ấp, xã Ninh Bình- Ninh Hòa. Người...