Trang chủ Tags Bob Kerrey

Tag: Bob Kerrey

Tiến về hướng Việt Nam, nhưng nhớ đến các bài học của Việt Nam

New York Times Các tác giả: John McCain (1936- 2018), John Kerry & Bob Kerrey Dịch giả: Đỗ Kim Thêm 27-8-2018 Lời người dịch: Thượng Nghị Sĩ John...