Trang chủ Tags Bịt miệng dân

Tag: Bịt miệng dân

Khi nhân dân bị bịt miệng

FB Lão Tạ 2-8-2018 Nếu anh ngăn cản người bên cạnh nói sự thật, coi như anh tự bịt một phần mắt và một phần tai...

Đảng cộng sản vi phạm pháp luật và không yêu nước

Trung Nguyễn 30-6-2018 Luật An ninh mạng vừa được Quốc hội “của đảng cộng sản, do đảng cộng sản, vì đảng cộng sản” thông qua, đã...

Lấy an ninh để khóa miệng dân

Phạm Trần 6-12-2017 Quyền được thông tin và tiếp cận thông tin của dân nóng lên vào dịp cuối năm 2017 khi Quốc hội thảo luận...