Điểm sách: Nhật Bản và Việt Nam là đồng minh tự nhiên (Phần 2)

Nguyễn Đình Cống

22-7-2023

Tiếp theo phần 1

Mục 13: Mối quan hệ kinh tế khăng khít giữa Việt Nam và Nhật Bản

Tác giả cho rằng: “Mối quan hệ kinh tế giữa Nhật Bản và Việt Nam ngày càng mở rộng và đi vào chiều sâu”. Ông kể ra chi tiết 6 việc đã rất thành công. Ông cảm thấy rất may mắn khi có thể kết thúc nhiệm kỳ làm việc mà không có sự hối tiếc nào. Xin chúc mừng ông.

Về cán bộ cấp cao của Việt Nam, ông tỏ ý kính phục Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khi viết: “Thủ tướng Phúc luôn lắng nghe chăm chú, không có một chút khó chịu nào đối với các đề nghị của tôi”. Lời nhận xét này là chân thành, nhưng hơi vội.

Khi thấy ai lắng nghe chăm chú thì có thể xảy ra một trong hai trường hợp. Một là họ chỉ vì lịch sự mà không hiểu gì cả, hai là họ chăm chú nghe vì thu nhận được những ý quan trọng, thấm thía. Để biết trường hợp nào thì phải có khả năng quan sát nét mặt người nghe và phán đoán. Theo dõi ông Phúc trong nhiều năm tôi cho rằng ông Phúc thuộc trường hợp thứ nhất. Thế cũng là tốt, đáng khen chứ chưa đáng khâm phục.

Mục 16: Bản sắc riêng của Đảng Cộng sản Việt Nam

TG viết: “Đảng Cộng sản của hai nước (VN và TQ) nhìn qua thì giống nhau về công cụ nhưng bản chất lại có sự khác nhau rất lớn. VN không phải là quốc gia “cường quyền” giống như Trung quốc. Tôi không nghĩ rằng VN muốn trở thành một đất nước giám sát, đàn áp người dân của mình bằng cường quyền. Mặc dù đi theo thể chế một chính đảng duy nhất, nhưng VN luôn cố gắng nắm bắt kịp thời những tâm tư, nguyện vọng của nhân dân …”

Đoạn vừa trích chứng tỏ TG không nằm trong chăn để biết chăn nhiều rận. Bản chất của CSVN và CSTQ có chỗ khác nhau do ảnh hưởng của truyền thống dân tộc nhưng sự khác nhau không lớn. Những việc CSTQ làm hôm trước thì hôm sau đem dạy cho CSVN, đặc biệt là những thủ đoạn của công an, những điều hành trong quân đội, những biện pháp theo dõi và khống chế nhân dân.

Điểm khác nhau cơ bản có lẽ là trong cách đối xử với trí thức tinh hoa. CSTQ rất coi trọng việc sử dụng trí thức tinh hoa của họ, nhưng lại bày mưu thâm độc cho CSVN trừ khử tinh hoa của Việt Nam bằng cách vu cáo là phần tử thù địch, chống đối.

TG viết “không nghĩ rằng VN muốn trở thành một đất nước giám sát, đàn áp người dân của mình bằng cường quyền”. Ý ấy là tốt, nhưng thực tế không phải như vậy. Cộng sản ở đâu cũng dùng cường quyền đàn áp, thủ tiêu những người dân có ý kiến, có tư tưởng khác với họ.

Về nguyện vọng của nhân dân, cần xem đó là nhân dân nào. Thực tế nhân dân có nhiều tầng lớp với các nguyện vọng khác nhau. A- Tầng lớp gắn chặt với Đảng (còn đảng còn mình), B- Tầng lớp công nông và những người lao động bình thường, C- Tầng lớp trung lưu, lao động trí óc.

Tầng lớp B là rộng lớn, là khối công nông liên minh, nguyện vọng của họ chủ yếu là được yên ổn để làm ăn, con cái được học hành. Họ không có nhiều nguyện vọng về tự do dân chủ, họ sẵn sàng làm theo yêu cầu của chính quyền và chịu đựng những bất công vừa phải do cán bộ nhà nước gây ra. CS làm cách mạng dựa vào khối liên minh này.

Tầng lớp C là một trong ba lực lượng chủ chốt phát triển xã hội. Họ có nguyện vọng cao về đời sống tinh thần, về tự do tư tưởng, tự do ngôn luận. CSVN nắm bắt nguyện vọng của nhân dân, nếu có chuyện đó, thì chủ yếu là đối với tầng lớp A và B mà tìm cách hạn chế đối với tầng lớp C.

Nhìn bên ngoài thì thấy CSVN quan tâm đến phát triển kinh tế. Việc đó có tác dụng nâng cao đời sống của nhân dân, nhưng chính là để đảng thu được nhiều lợi hơn, vì tài chính của đảng chủ yếu lấy từ ngân sách nhà nước, nghĩa là từ tiền thuế của dân.

TG viết: “VN hiện đang thực hiện tinh gọn bộ máy ở cấp xã, huyện… nhất thể hóa chức danh bí thư cấp ủy đồng thời cũng là chủ tịch ủy ban nhân dân…”. Ở trang 185, 186 (mở đầu chương 6) viết, “quyết định xây dựng tổ chức bộ máy của toàn hệ thống chính trị hoạt dộng hiệu lực, hiệu quả…, xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị toàn diện, trong sạch , vững mạnh…”.

Viết cho vui thế thôi chứ không thể nào làm được. Chỉ có những người u mê, ngu tín, ngu trung mới tin vào những điều đó. Lập ra bộ máy nhà nước ba tầng chồng chéo nhau, rồi bịa ra lý luận Đảng lãnh đạo, chính quyền quản lý, nhân dân làm chủ thông qua Mặt trận Tổ quốc. Ba tầng dẫm đạp nhau, tạo ra nhiều lãng phí. Nhất thể hóa được một người thì làm xoay chuyển được gì.

Đảng CSVN đã từng là một đảng làm cách mạng, nay chuyển thành một đảng cầm quyền. Phải thay đổi từ chính cương, điều lệ, tổ chức, triết lý chứ không phải cho rằng chống được tham nhũng thì sẽ xây dựng được đảng trong sạch, vững mạnh.

Mục 18: Thực trạng của những cải cách đã bắt đầu

Cải cách” là do TG gọi còn lãnh đạo Việt Nam chỉ thích dùng từ “đổi mới”, họ rất dè dặt khi nói đến cải cách. TG viết: “Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và ban lãnh đạo ĐCSVN đều nhận thức rõ ràng về nguy cơ trong tương lai của ĐCS. Ban lánh đạo đảng đang tích cức đấu tranh phòng chống tham nhũng…”. Tưởng như thế là đúng, là hay, nhưng chưa phải.

Ông Trọng làm trưởng ban phòng chống tham nhũng nhưng ban đó chẳng phòng, cũng chẳng chống để tham nhũng không thể xảy ra, mà chỉ điều tra, xét xử một số vụ (gọi là “đốt lò”). Nhiều người có hiểu biết ở Việt Nam cho rằng dưới sự lãnh đạo của ĐCS không thể nào phòng chống được tham nhũng. Lãnh đạo quan tâm đến cải cách nền “hành dân là chính” bằng biện pháp tinh giản bộ máy, nhưng tinh được chỗ này lại phình ra chỗ khác.

Tất cả đang vướng vào mớ bùng nhùng, càng quẫy đạp càng bị vướng nhiều chỗ. Vì sao vậy? Vì rằng tham nhũng và tệ nạn hành chính đều là bệnh do u xơ trong gan ruột của Đảng, cần giải phẫu để cắt bỏ nhưng vì bản chất cộng sản mà không dám, chỉ tìm thuốc xoa ngoài da. Vậy chưa thể nói cải cách đã bắt đầu mà đó mới chỉ là người ta tưởng là thế.

Mục 19: Hỗ trợ của Nhật Bản đối với đào tạo nhân lực và cải cách của Việt Nam

Sự hỗ trợ của Nhật Bản đối với đào tạo nhân lực của Việt Nam xét về phương diện kỹ thuật là rất có hiệu quả, nhưng trong tổng thể còn thiếu một thứ quan trọng. TG viết: “Kế hoạch cải cách hệ thống chính trị mà VN đang tích cực triển khai là một thử nghiệm mang tính lịch sử nhằm thay đổi nhận thức của người dân và thay đổi mạnh mẽ cách thức tổ chức của bộ máy quản lý…., cải cách này đóng vai trò vô cùng quan trjng không chỉ với tương lai của VN ma còn đối với sự ổn định và thịnh vượng của khu vưc”. Thứ quan trọng tôi muốn nói tới liên quan đến “cải cách hệ thống chính trị” mà TG viết là “đang tích cực triển khai”.

TG còn viết: “Tôi hy vọng rằng, VN sẽ trở thành một xã hội mà ở đó nhân tài ưu tú, có ý chí mạnh mẽ được thỏa sức thể hiện năng lực của mình”. Xã hội mà TG hy vọng đó chỉ có thể có được dưới thể chế chính trị đã loại bỏ được độc tài của thế lực kém trí tuệ.

Cải cách hệ thống chính trị như viết ở trên là mong ước thiết tha của nhiều người dân và cũng trùng với mong đợi của TG, nhưng đó chưa phải là ý chí của lãnh đạo Việt Nam. Cải cách hệ thống chính trị phải theo hướng từ bỏ chủ nghĩa Mác Lênin, từ bỏ ảo tưởng xây dựng chế độ XHCN, thoát khỏi sự khống chế của Trung Cộng, xây dựng nhà nước dân chủ với tam quyền phân lập, từ bỏ chế độ đảng trị, xóa bỏ hình thức “đảng cử dân bầu”, kết bạn thân thiết với các nước dân chủ.

Trước đây Nhật Bản và Việt Nam xem Mỹ là kẻ thù. Quân Mỹ đến đóng trên đất Nhật năm 1945 trong sự thù hận của dân Nhật. Nhưng rồi người Nhật đã từ bỏ được chế độ quân phiệt, đã được người Mỹ hỗ trợ xây dựng đất nước, đó là những bài mà Việt Nam phải tìm để học từ người Nhật.

TG nêu ra khá nhiều bài ‘chia sẻ kinh nghiệm” của các chuyên gia Nhật, không trình bày nội dung cụ thể, không biết trong các kinh nghiệm đó có ai mạnh dạn giới thiệu những bài học về quan hệ với người Mỹ và thể chế chính trị ở Nhật hay không.

Mục 20: Cảm tình với Nhật Bản của Việt Nam

Trong mắt người VN, người Nhật Bản luôn gắn liền với hình ảnh chăm chỉ, chân thành, khiêm tôn, không bao giờ nói dối”. Đó là câu ở đầu mục 20. TG viết tiếp, “Bên cạnh đó, nhiều cá nhân, tổ chức của Nhật bản đã nỗ lực, bền bỉ trong suốt nhiều năm vì phúc lợi và sức khỏe của người VN. Cống hiến không mệt mỏi đó của họ đã đem lại cái nhìn đầy tích cực…”.

Điều trên là hoàn toàn đúng. Riêng tôi và tôi nghĩ rằng có nhiều người Việt cũng như tôi còn cảm phục người Nhật ở hai điểm sau:

Một là, trước năm 1945 họ đã chọn sai đường, sau năm 1945 đã kiên quyết cải cách, đã xây dựng một thể chế chính trị đảm bảo sự phát triển tự do của con người, họ đã nhanh chóng và khôn ngoan nhận ra bản chất tử tế của người Mỹ và chọn Mỹ làm đồng minh.

Hai là, người Nhật đã có một lòng tự tin lớn khi chơi thân và giúp đỡ Việt Nam, mà không sợ bị ảnh hưởng bởi phương châm “gần mực thì đen” khi chọn bạn mà chơi. Họ nổi tiếng không bao giờ nói dối, trong khi đó nói dối là một đặc tính của cộng sản và đã tiêm nhiễm ngày càng sâu rộng cho khá đông người Việt.

Lời cuối

Tác giả Umeda Kunio cho rằng, trong sách có lẽ cũng có những câu chuyện không hề dễ nghe đối với người Việt Nam, nhưng ông đã viết ra với lòng trung thực và mong ước tốt lành. Nhà Xuất bản cũng không chia sẻ hoàn toàn các quan điểm của tác giả, nhưng đã in sách với lòng kính trọng dành cho ông.

Cũng với tinh thần như vậy, tôi viết ra vài nhận xét mong được trao đổi với bạn đọc và với cả tác giả, để hoàn thiện nhận thức. Khi đọc bài này, nểu tác giả hoặc độc giả nào phát hiện điều tôi hiểu sai thì xin được chỉ giáo (xin gửi vào ndcong37@gmail.com). Tôi sẽ vô cùng biết ơn.

Bình Luận từ Facebook

4 BÌNH LUẬN


 1. Gần 20 NĂM SAU viết bài thơ cảm tác nhân xem phim Người Hiệp Sĩ Đạo Cuối Cùng (The Last Samurai), tình cờ thấy video trên YouTube về cảnh phim cuối khi Minh Trị Thiên Hoàng tiếp Chiến binh Mỹ Nathan Algren bên cạnh Sư phụ mình, xin sửa chỉ một chữ cho đúng hơn thay vì THÂN THƯƠNG thành KÍNH THƯƠNG

  http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/mo/thelastsamuraibig2.jpg

  Bảo kiếm Thiêng gắn chặt Hồn Hiệp sĩ
  Hiện đại nối liền Truyền thống Sử thi (1)

  (Câu thơ khắc trên kiếm báu Hiệp sĩ Samurai – Nathan Algren trên đường ra trận)

  https://www.youtube.com/watch?v=SfelTc-N6FI
  明治天皇の決意(ラストシーン)【ラストサムライ】
  Thái độ quả quyết của Minh trị Thiên hoàng (màn kết thúc) [Người Hiệp Sĩ Đạo Cuối Cùng (The Last Samurai)]

  Minh Trị Thiên Hoàng khi nhận Gươm:
  «Khanh kể Trẫm nghe «Thầy» (2) KÍNH thương
  Quốc sư chết như thế nào giữa chiến trường ? »

  (Nathan Algren trả lời:)
  «Thưa Ngài ! Không biết nói sao — Người chết như thế nào !
  Nhưng hạ thần mong kể với Ngài vì sao
  Người đã sống như thế nào ! »

  https://www.youtube.com/embed/sZTWCwqmgLc

  Last Samurai – Katsumoto

  https://www.youtube.com/embed/U6m7WLmAUeY

  The Last Samurai – The True Story 1 378 201 lần xem

  ****************************

  Người Hiệp Sĩ Đạo Cuối Cùng (The Last Samurai)

  ****************************

  Cảm tác nhân xem phim Người Hiệp Sĩ Đạo Cuối Cùng (The Last Samurai) (0) phim màu là một tác phẩm vó câu rộn ràng, hoành tráng ấn tượng rực rỡ. Phim bản Người Hiệp Sĩ Đạo Cuối Cùng tổng hợp lịch sử Nhật Bản thời Minh Trị Thiên Hoàng

  La Fayette

  https://en.wikipedia.org/wiki/Gilbert_du_Motier,_Marquis_de_Lafayette

  La Fayette và Jules Brunet là hai Chàng Ngự lâm Pháo
  thủ Phú Lăng Sa đã sáng lập bên cạnh Quốc phụ Hoa
  Thịnh Đốn của Hoa Kỳ và Quốc phụ Minh Trị của Nhật
  Bản Hiện đại.

  https://en.wikipedia.org/wiki/Jules_Brunet

  Jules Brunet là nguồn cảm hứng thành Nhân vật Nathan
  Algren trong phim Người Hiệp Sĩ Đạo Cuối Cùng

  (IN MYTHOLOGY:) Old gods dipped a coral blade into the Ocean
  And they pulled it out
  Four perfect drops fell back into the Sea
  They became the Islands of Japan
  (I SAY:) Japan was made by a handful of brave men
  Warriors are willing to give their lives for what seems to have become an honour
  (Prologue of The Last Samurai)

  Để tưởng nhớ Nhất Linh & Mishima MỘT LIỀU THUỐC ĐỘC & MỘT NHÁT KIẾM VÀO BỤNG …. sống & chết với khí phách của một NHÀ VĂN ….

  http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/mo/thelastsamuraibig2.jpg

  Bảo kiếm Thiêng gắn chặt Hồn Hiệp sĩ
  Hiện đại nối liền Truyền thống Sử thi (1)

  (Câu thơ khắc trên kiếm báu Hiệp sĩ Samurai – Nathan Algren trên đường ra trận)

  Minh Trị Thiên Hoàng khi nhận Gươm:
  «Khanh kể Trẫm nghe «Thầy» (2) KÍNH thương
  Quốc sư chết như thế nào giữa chiến trường ? »
  (Nathan Algren trả lời:)
  «Thưa Ngài ! Không biết nói sao — Người chết như thế nào !
  Nhưng hạ thần mong kể với Ngài vì sao
  Người đã sống như thế nào ! »


  https://www.youtube.com/embed/sZTWCwqmgLc

  Last Samurai – Katsumoto

  Tinh hoa giai cấp Hiệp sĩ đạo
  Không chỉ giản đơn trong chiến đấu
  Không phải là Thắng hay Bại đâu
  Nhân sinh quan sống đầy trách nhiệm
  Với những gì tôn thờ dấn thân
  Khi Lý tưởng không còn nhỏ bé
  Vinh thân phì gia vì Tướng quân
  Hiến dâng Tất cả cho Dân tộc
  Sẽ hiện thành Sức mạnh Vô biên
  Đời hiệp sĩ đẹp đóa Anh đào
  Sống & Chết đều nét đẹp thanh cao
  Đất Phù Tang : Tinh hoa Võ đạo
  Quyện hòa châu Á vòm trời sao

  https://www.youtube.com/embed/h8EVGzL7PSI

  Quên Trách nhiệm trước Số phận & Hành động
  Tinh thần Hiệp sĩ khơi dậy cộng đồng
  Thông điệp giá trị Tinh thần Niên kỷ
  Công nghệ Thông tin lấn át diệu kỳ
  Trân trọng nâng niu từ ngàn năm cũ
  Thấm đẫm Hồn thiêng Sông núi thiên thu

  Tuổi Trẻ đang quên gì cần giữ :
  Tiên tổ ta trân trọng trao từ
  Giá trị Tinh thần tinh luyện Ngàn năm
  Chứng nhân Hiệp sĩ thấm đẫm Sử
  Tinh thần Võ sĩ đạo đỏ hồng thư

  Kỷ luật & Trách nhiệm cao với Đất Nước
  Giá trị Tinh thần tôi luyện ngàn năm
  Giai cấp Chiến binh Thị vệ đầu tiên
  Mài đúc Tướng Quân (3) Mạc Phủ Đằng Nguyên
  Tuyệt đối Trung thành + Can đảm + Danh dự
  Kiếm cung Trà đạo Hội họa Thi từ
  Thần Đạo thấm nhuần Hành động & Tư tưởng
  Một mất một còn đối diện tử thù
  Bình tĩnh bình thản trước mọi tình huống
  Tinh thần An nhiên Thiền tông vốn chuộng
  Giản nhận Sống/Chết nhẹ như đời sống
  Anh Đào bùng nở mưa xuân lìa cành

  https://www.youtube.com/watch?v=RrexMdq_Pz8
  The Last Samurai – the last battle

  Mỏng manh tuyệt vời nương theo làn gió
  Ngắn ngủi hai lần tuyệt đẹp hóa thân:
  Khi nở rực rỡ dưới ánh nắng xuân
  Khi bay theo gió thoảng lìa trần
  Hiệp sĩ tự ví đời mình đẹp như
  Đời sống Anh đào trực điện Không hư
  Sống/Chết đều có nét đẹp khác nhau
  Hiệp sĩ : Người can trường xem Sinh/Tử
  Vinh dự đẹp như Anh Đào giã từ
  Không lưỡng lự ngay trước mặt kẻ thù
  Dù phanh bụng chứ không mất danh dự
  Nét đẹp Tinh thần Nhật Bản ngày xưa
  Mong nước Nhật thoát ra nhục nhã
  Phương Tây uy hiếp tận xứ nhà
  Tây Hương (4) bảo vệ quyền hiệp sĩ
  Đại Bảo (4) buộc cắt tóc nhập gia
  Gác gươm vào Thiên Hoàng quân đội
  Mâu thuẫn cuộc tương tàn xót xa
  Nồi da xáo thịt hồi chung cuộc
  Tây Hương tự sát theo cung cách
  Hiệp sĩ Võ sĩ đạo gióng lên tiếng chuông
  Dư âm vọng mãi Hồn Nhật Bản
  Hiểu sức mạnh Tinh thần Hiệp sĩ
  Giai cấp Thị vệ Cận vệ giờ cuối cùng
  Trung hiếu trọn đời vì Tổ Quốc
  Đánh bại hạm đội Trung – Lữ Thuận
  Hải chiến : Nga tan eo Đối Mã (5)
  «Chiến tranh Kinh tế» thắng gần xa

  https://www.youtube.com/embed/bWcjYm-tjBE

  SABATON – Shiroyama

  Không phải Ai khác đã giúp họ
  Chính người Nhật làm nên điều đó
  Từ Đất Nước suy tàn mọi mặt
  Dưới triều đại Sứ quân (3) Đức Xuyên
  Tinh thần Hiệp sĩ giàn bệ phóng
  Dân Nhật vươn lên kinh thế giới
  Xuyên trong suốt Thế kỷ 20
  Từng chiến thắng cũng từng chiến bại
  Lúc tưởng chừng chiếm trọn Á Châu
  Lúc tưởng như không bao giờ ngóc đầu
  Giờ đây nước Nhật siêu cường quốc

  https://www.youtube.com/embed/fd7FsADjq0E

  The Last Samurai – Erhu Cover – Hans Zimmer

  Thế giới kính nể phục tài sâu
  Tinh hoa giai cấp Hiệp sĩ đạo
  Không chỉ giản đơn trong chiến đấu
  Không phải là Thắng hay Bại đâu
  Một Triết lý sống đầy Trách nhiệm
  Với những gì tôn thờ dấn thân
  Khi Lý tưởng không còn nhỏ bé
  Vinh thân phì gia vì tướng quân
  Hiến dâng Tất cả cho Dân tộc
  Sẽ hiện thành sức mạnh vô biên

  Phim hoành tráng gợi nên nhiều xúc động
  Bao suy tư trăn trở Niên kỷ này
  Samurai là Ai ?
  Phục vụ Nhật Hoàng người lính ngự lâm
  Nội chiến triền miên tang tóc sứ quân
  Để trở thành Samurai thực thụ
  Nam nhi luyện kiếm ngay thuở nhỏ
  Bảo kiếm ngắn dài tóc búi sau
  Trung thành tuyệt đối nguyên tắc thượng đẳng
  Phụng sự không điều kiện cho Minh chủ
  Kể cả bắt đi vào vĩnh hằng

  https://www.youtube.com/embed/-5xKq2vPUew

  The Last Samurai: Seppuku

  Một cánh hoa Anh Đào dù nở rộ
  Hấp lực lắm gì thưởng ngoạn nức nô
  Trăm triệu Anh Đào nở bên Phú Sĩ
  Ôi diệu kỳ vẻ đẹp xứ Phù Tang !
  Cựu chiến binh Hoa Kỳ can đảm
  Xin rời vĩnh viễn Tổ quốc Chú Sam
  Trở lại xứ Phù Tang thôn giã
  Nơi đang chờ Góa phụ Nhật sang trang

  * * *

  Cựu sĩ quan người hùng trận đánh
  Tàn sát bao bộ lạc da đỏ nhanh
  Buồn chán vùi mình trong bia rượu
  Chiến tranh kết thúc thay vì vinh quang
  Tìm quên lãng quá khứ bạo hành
  Tâm trí lúc nào cũng hiện hình ảnh:
  Người da đỏ đàn bà trẻ em giết hại dã man

  https://www.youtube.com/watch?v=0L3-75WeU0M
  Le dernier samouraï | Musique de méditation

  Minh Trị Thiên Hoàng khi nhận gươm
  «Khanh kể Trẫm nghe Thầy thân thương
  Quốc sư chết như thế nào giữa chiến trường ? »
  (Nathan Algren trả lời:)
  «Thưa Ngài ! Không biết nói sao. Người chết như thế nào !
  Nhưng hạ thần mong kể với Ngài vì sao
  Người đã sống như thế nào ! »
  Tinh hoa giai cấp Hiệp sĩ đạo
  Không chỉ giản đơn trong chiến đấu
  Không phải là Thắng hay Bại đâu
  Một Triết lý sống đầy Trách nhiệm
  Với những gì tôn thờ dấn thân
  Khi Lý tưởng không còn nhỏ bé
  Vinh thân phì gia vì tướng quân
  Hiến dâng Tất cả cho Dân tộc
  Sẽ hiện thành sức mạnh vô biên

  Paris – đầu Xuân 2004
  Nguyễn Hữu Viện

  https://www.youtube.com/watch?v=zT4L6Udxwdg

  The Last Samurai – Kendo training

  0. Người Hiệp Sĩ Đạo Cuối Cùng (The Last Samurai) phim màu là một tác phẩm vó câu rộn
  ràng, hoành tráng ấn tượng rực rỡ. Phim bản Người Hiệp Sĩ Đạo Cuối Cùng tổng hợp lịch sử Nhật Bản thời Minh Trị Thiên Hoàng. The Last Samurai – Người Hiệp Sĩ Đạo Cuối Cùng quay quanh một giai đoạn lịch sử ngắn ngủi trong lịch sử Nhật Bản vào thế kỷ 19. Sau khi Minh Trị Thiên Hoàng lên ngôi năm 1868 nhờ công lao của Nhật Bản Tam Kiệt xuất thân từ giai cấp Hiệp Sĩ Đạo Samurai : Mộc Phòng Hạnh Nhất, Tây Hương Hàng Thịnh và Đại Truy Bảo Lợi Thông. Cả ba Tam Kiệt đều có chung mong nước Nhật thoát nhục nhã trước Phương Tây uy hiếp ngay tận xứ nhà.

  Vào thế kỷ 17 – 19, Nhật Hoàng mất quyền lực vì hoàn toàn bị các Tướng lãnh Sứ quân (Shogun) chi phối. Năm 1868, giai cấp chiến binh Samurai dẹp tan Lãnh sứ quân Shogun và đưa Nhật Hoàng trở lại vị trí tối thượng. Năm 1877, giai cấp Hiệp Sĩ Đạo Samurai bất mãn trước chính sách canh tân & hiện đại hóa đất nước đang phá hủy văn hóa truyền thống. Đứng đầu là vị tướng tài năng Saigo Takamori và Giai cấp Hiệp Sĩ Đạo Samurai đã phản loạn mong đổi thay kế hoạch Thiên Hoàng. Nhật Hoàng phải huy động toàn bộ quân đội hiện đại để dẹp tan binh đoàn hơn 30 ngàn chiến binh Hiệp Sĩ Đạo Samurai can trường. Samurai có nghĩa gì ? Samurai xuất hiện ở Đất nước Hoa Anh Đào vào cuối thế kỷ 7, đầu thế kỷ 8. Năm 702, Samurai được chính thống hóa bởi Nhật Hoàng. Võ sĩ đạo: Thị vệ viễn kiến.

  https://www.youtube.com/embed/c5c8EOtRQLE

  Trước khi vào phim The Last Samurai, ta thấy một chữ Hán – Nhật trên màn ảnh: chữ Thị. Chữ «Thị» trong tiếng Nhật đọc là Samurai. Chữ «Thị» là chữ được ghép bởi chữ «Nhân» đứng trước mặt chữ «Tự».
  «Nhân» + «Tự» = Samurai, Hiệp Sĩ Đạo, Võ sĩ đạo.
  «Nhân» có nghĩa là Người.
  «Tự» có nghĩa là đền, chùa hay dinh quan.

  Nhân đứng trước cửa dinh quan, cửa chùa có ý ám chỉ là người đầy tớ, người hầu. Danh từ quân sự, có thể gọi Samurai là Người Thị vệ, Cận vệ. Hiểu như thế mới dễ dàng phân biệt được hai chữ Hiệp Sĩ Đạo ( Samurai) & Võ Sĩ Đạo (Bushido). Hiệp Sĩ Đạo & Võ Sĩ Đạo là hai chữ tuy hai mà một và tuy một nhưng lại là hai.

  https://www.youtube.com/embed/LMT1r9IpIf0

  Last Samurai – Self Discipline

  Samurai do Triều đại Mạc Phủ Đằng Nguyên trong Thế kỷ 12 thiết lập tạo ra giai cấp chiến binh trung thành bảo vệ ngôi vị Tướng Quân (Shogun) dòng họ Đằng Nguyên. Tính đến nay, giai cấp Samurai cuối cùng đã tan rã hơn 130 năm, nhưng Tinh thần Võ sĩ đạo Samurai vẫn mãi mãi tiềm tàng trong Tinh thần Nhật Bản. Hiệp Sĩ Đạo không sợ hãi trước kẻ thù. Hiệp Sĩ Đạo lăn xả vào kẻ thù để chiến đấu chỉ với một lý tưởng bảo vệ đến cùng quyền lợi tính mạng Người mình Tôn thờ.
  Khi biết rằng có thể thua, Hiệp sĩ Chân chính không chọn đầu hàng trong Danh dự (!) như theo quan niệm nhân sinh quan thỏa hiệp Chàng Ngự lâm pháo thủ phương Tây, mà chỉ chọn cái Chết trong Danh dự: Tự vẫn bằng cách thọc Kiếm ngắn vào bụng.

  http://www.youtube.com/v/askfwy6DY7M&hl=fr_FR&fs=1&

  Sự phục hồi nhanh chóng của nước Nhật sau chiến tranh thế giới thứ hai vẫn là một trong những kỳ tích của thế giới đương đại và cũng là một câu hỏi luôn đặt ra trước những nhà nghiên cứu về nguyên nhân nào, bí quyết nào đã làm nên «sức mạnh Nhật Bản», «huyền thoại Nhật Bản»?

  https://www.youtube.com/embed/bIs3ibPgosE
  Battle of Nagashino 1575

 2. ÔNG Cựu Đại sứ Nhật ở Vn ạ !Ông làm ơn bảo với lũ chính trị gia ở VN zúp chúng tôi : Họ từ bỏ cái chủ nghĩa cực kỳ phản nhân loại Mác Lê đi, rồi hãy nghĩ đến chuyện ĐỒNG MINH với nhau , có được không ,Ông
  UMEDA KUNIO ?
  Còn đúng ra như chúng tôi nghĩ , Nhật Bản và Việt Nam phải là ANH EM với nhau thì mới phải . Từ lâu rồi , từ khi đất nước chúng tôi có các Cụ Phan Bội Châu , Phan Chu Trinh, Huỳnh Thúc Kháng…sang với các ông để cầu cạnh các ông mà không được . Vậy ta nghĩ đến đồng minh tự nhiên mà làm gi !….

 3. Ông cố Đại sứ viết sách để an ủi chúng tôi hay sao ? Nghe ông bảo chúng ta là đồng minh tự nhiên thì tôi thấy ớn quá ! Cái Đồng minh ấy có từ bao giơ ? Trước đây trong kháng chiến chống thế giới phương Tây thì chúng tôi chỉ thấy mấy ông Cộng sản Nhật bản còn qua lại với Việt nam , vì các ổng còn theo lý tương Mác Le nin .Từ năm 2004 sau Đại hôi lần thứ 23 của CS Nhat bản thì dân chúng tôi cũng chẳng thấy họ ( đang cs Vn) nhắc đến các ông nữa ! Có lẽ vì họ thấy các ông từ bỏ chủ nghĩa Mác Lê , nên họ cũng thôi không chơi với các ông nữa !
  Ông làm ngoại giao nên nói rất xã giao . Người Miền Nam của chúng tôi bảo các ông nói XẠO , rất xao
  !!!
  Cụ Giáo sư Cống nặng lòng với sự PHẢN BIỆN với đất nước , chứ cứ như tôi , tôi có dỗi hơi mà phản biện làm gì . Tôi thấy ông EL-XIN có lý khi ông bao Vơi CS thì không lơ tơ lơ mơ làm gì mà XOA ĐI làm lại từ đầu !…

 4. Người Nhật không bao giờ nói dối.
  Người Việt học và làm theo lời dạy của cha già dân tộc: “nói dối mà có lợi cho đảng thì được phép nói “.

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây