Vụ test kit Việt Á qua lăng kính của học thuyết Res ipsa loquitur

Phan Khôi

7-1-2022

Res Ipsa Loquitur là gì? Đó là một nguyên tắc, cũng có thể gọi là một học thuyết, thường được dùng để cáo buộc trách nhiệm cho những sai trái về dân sự (TORTS). Đơn giản ta có thể hiểu Res Ipsa Loquitur là “Sự Viêc Nói Lên Chính Nó”.

Chúng ta từng biết, từng thấy, từng nghe những nhà cai trị độc tài ở những chế độ đôc tài với lời lẽ hoa mỹ lôi cuốn người nghe và được nhiều người tán thưởng, tin theo. Thế nhưng hãy cẩn trọng bởi nói và hành động là hai việc khác nhau. Lời nói rất quan trọng mà hành động cũng quan trọng, có khi quan trọng gấp ngàn lần lời nói. Vì vậy mới có câu “Action Speaks Louder Than Words”, tức hành động có tiếng nói lớn hơn lời.

Gần đây thiên hạ xôn xao về vụ Test Kit Việt Á. Nhiều bài viết đưa ra những việc làm của Bộ nọ, Bộ Kia, của ông này bà nọ, nào là ban phát giấy Khen, nào là kêu gọi/ ra lệnh phải thử nghiệm thần tốc, nào là gian dối về chất lượng, đó là ở cấp cao… Phía dưới, các cặp chính quyền địa phương ra tay thi hành lệnh bất kể đến chuyện gây ra nhũng nhiểu, khó khăn trong dân chúng (nhân công bị test, bị trừ lương…).

Chúng ta đã thấy gì? Thấy một sự xếp đặt có lớp lang, có trình tự từ trên; thấy sự thi hành nhịp nhàng theo chiều ngang cũng như chiều dọc; thấy rõ sự phối hợp và tính nhất quán trong chính sách xét nghiệm nhằm mục đích vơ vét tiền trong dân chúng.

Qua lăng kính của Res Ipsa Loquiturc, húng ta thấy rõ và có thể kết luận rằng, đây là chính sách lớn chứ không đơn thuần là những sai phạm hành chánh hay kỹ thuật, cũng không phải chỉ là tham nhũng cục bộ. Lenin cũng từng nói “khi những hiện tượng đầy dẫy và lặp đi lặp lại thì những hiện tượng ấy là bản chất”.

Các bạn có biết con gì “nhìn giống con vịt, đi như con vịt, kêu như con vịt không?”. Hãy dùng nguyên tắc Res Ipsa Loquitur để trả lời.

Bình Luận từ Facebook

1 BÌNH LUẬN

  1. Đây là chủ trương lớn của đảng và nhà nước xứ Đông Lào. Từ tổng bí Lú Nguyễn Phú Trọng đến lũ trương tuần phá cửa nhà lôi người dân ra ngoáy mũi bằng được, đều có dự phần.

    Trọng Lú cứ lải nhải phải kiên định chủ nghĩa Mác Lê và tư tưởng Hồ Chí Minh là vì thế.

Comments are closed.