Cấm riêng đảng viên mà dân vẫn khó thoát?

Lưu Trọng Văn

28-10-2021

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng vừa ký Quy định 37 của Ban chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm, thay thế Quy định 47 năm 2011.

Trong đó có điều: Cấm đảng viên “can thiệp, tác động vào hoạt động kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án, xét đặc xá, giải quyết khiếu nại, tố cáo để bao che, tiếp tay cho các hành vi vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tác động, ép buộc, mua chuộc tổ chức, cá nhân để giảm trách nhiệm, hình phạt cho người khác”.

Rồi có cả điều: Đảng viên không được “lợi dụng chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung để thực hiện hoặc bao che hành vi vụ lợi, tham nhũng, tiêu cực, vi phạm quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước”.

Tôi nói thật, việc gì phải quy định riêng cho đảng viên như vậy, rắc rối, làm chồng lấn pháp luật, vì những điều ấy pháp luật cũng cấm rồi mà.

Đảng viên chỉ một việc phải tuân theo điều lệ đảng. Còn đảng viên cũng là công dân phải tuân theo pháp luật hiện hành.

Vì vậy đảng chỉ nêu điều cấm trong nội bộ đảng thôi, đó là những điều công dân vẫn được làm, nhưng đảng viên không được làm. Nêu những điều cấm đó, nếu đảng viên nào không chịu thì tự nguyện ra khỏi đảng.

Tôi nhớ hồi nhà thơ Bùi Minh Quốc chủ tịch Hội VHNT Lâm Đồng bị kỷ luật vì thường vụ tỉnh uỷ ra lệnh nhà thơ phải trở lại tỉnh chứ không được đi các nơi lấy chữ ký cho một kiến nghị mà tỉnh uỷ không đồng ý.

Nhà thơ than phiền với tôi. Tôi bảo, bác là đảng viên bác phải tuân thủ lệnh cấp uỷ của bác. Ai bảo bác vào đảng làm gì?

Tôi có bà chị họ hàng là đảng viên, chị thấy đồ ăn thừa ở nhà ăn tập thể bỏ phí, đem về nuôi lợn. Bí thư chi bộ kiểm điểm: đồng chí là đảng viên, quần chúng thấy hành động của đồng chí như vậy sẽ đánh giá không hay. Bà chị bèn hỏi: nếu tôi là quần chúng thì tôi có được lấy không? Bí thư gật đầu. Thế là hôm sau, bà chị xin ra khỏi đảng.

Tôi kể vậy để tôn trọng những nghị quyết của đảng cấm đoán đảng viên và đó là việc riêng, nội bộ đảng. Đã tự nguyện vào đảng thì phải chấp nhận quy định tổ chức của đảng chứ.

Vì vậy Nghị quyết do TBT Nguyễn Phú Trọng vừa ban ra thêm hai điều cấm này đối với đảng viên là rất đúng.

– “Đảng viên không được nhập quốc tịch, chuyển tiền, tài sản ra nước ngoài, mở tài khoản và mua bán tài sản ở nước ngoài trái quy định”.

Hê, hê, trong khi đó là dân thì tha hồ thực hiện điều trên nhé, nếu tiền của mình trong sạch.

Và điều cấm này: Đảng viên không được “phản bác, phủ nhận, xuyên tạc chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh”.

Tôi thấy mình là phó thường dân, chả dính tổ chức chính trị nào, lại sướng.

Ấy gã ơi, đừng tự sướng vội!

Anh dân nào thử công khai tuyên truyền “phản bác, phủ nhận, xuyên tạc chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh” xem? Sẽ bị quy kết ngay tội tuyên truyền chống đảng mặc dù anh dân ấy 100% còn trinh tiết… dân.

Hiến pháp quy định điều 4 rõ ràng về vai trò lãnh đạo của đảng. Chống chủ nghĩa Mác Lênin là chống tư tưởng cốt lõi của đảng, tức chống đảng, tức vi phạm điều 4 Hiến pháp.

Đi tù như chơi.

Bình Luận từ Facebook

5 BÌNH LUẬN

  1. Tôi thấy ý kiến của ông Văn phù hợp với ý kiến của mọi người.Những gì pháp luật cấm thì bất cứ ai cũng không được làm,miễn trừ với một số người,nếu có.Nghị quyết cấm đảng viên làm những điều pháp luật đã cấm,nghĩa là cấm đảng viên vi phạm pháp luật,thế là thế nào?

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây