Hãy thôi đi những ngụy biện lỗi thời

Nguyễn Đình Cống

12-10-2021

Tôi vừa đọc bài: “Luận cứ phê phán quan điểm cho rằng: ‘giai cấp công nhân không thể lãnh đạo được cách mạng trong điều kiện ngày nay, chỉ có trí thức mới lãnh đạo được”. Tác giả là Đại tá, PGS TS Bùi Đình Bôn, từng là Thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương.

Đây là một bài đầy rẫy lỗi ngụy biện, là một đống ngôn từ sáo rỗng và dối trá từ đấu chí cuối.

Trước hết xin bàn về khái niệm lãnh đạo. Lãnh đạo là một động từ. Tiếng Pháp là Diriger, tiếng Anh là Lead, tiếng Nga phiên âm là Rukơvađit. Sự lãnh đạo là danh từ. Lãnh đạo có khi còn dùng như bổ ngữ cho một danh từ khác.

Có rất nhiều định nghĩa khác nhau về lãnh đạo. Tôi chưa tiếp cận được với tất cả mọi định nghĩa có trong các ngôn ngữ mà chỉ mới tham khảo được vài chục định nghĩa có trong các từ điển thông dụng và Wikipedia. Tất cả điều tôi tìm được chỉ ra rằng, lãnh đạo là hoạt động của con người đối với người khác trong phạm vi ảnh hưởng. Chỉ xin nêu ra vài thí dụ:

+ Lãnh đạo là đề ra chủ trương đường lối và động viên tổ chức thực hiện.

+ Lãnh đạo là hoạt động mà một người ảnh hưởng đến những người khác để thực hiện một mục tiêu nào đó, đồng thời hướng tổ chức tới sự gắn kết chặt chẽ.

+ Lãnh đạo tạo tầm nhìn, hoạch định chiến lược, quản lý đội nhóm bằng tầm ảnh hưởng của mình.

+ Lãnh đạo là dìu dắt và điều khiển công việc của một tổ chức để đạt được những mục tiêu mong muốn”.

[Từ điển Bách khoa Việt Nam (tập 2, xuất bản năm 2002) (*) không có mục từ Lãnh đạo, trong khi có các mục Lãnh chúa, Lãnh địa, Lãnh hải – trang 640].

Như vậy lãnh đạo là hoạt động của một hoặc một vài con người cụ thể, chứ không phải là hoạt động hoặc nhiệm vụ của một tổ chức, càng không phải là của một giai cấp.

Thế mà không biết từ đâu ra khái niệm “Giai cấp lãnh đạo”, gán cho giai cấp công nhân (GCCN). Phải chăng đây là một sự bịa đặt và gán ghép của một ai đó có danh vị, rồi nhiều người khác nói theo như vẹt và thành thói quen. Đến nỗi trong Từ điển Bách khoa Việt Nam cũng viết: “Trong chế độ chủ nghĩa xã hội GCCN lãnh đạo chính quyền (trang 103).

Tôi cho rằng mệnh đề “GCCN làm lãnh đạo” là một sự bịa đặt, đã lừa dối được nhiều triệu người, kể cả những người có tri thức cao, nghe theo và nhắc lại như vẹt. Không phải chỉ trong điều kiện ngày nay mà cả trong lịch sử, GCCN chưa bao giờ lãnh đạo ai cả, không thể lãnh đạo ai cả.

TS Bôn mở đầu bài viết: “Một trong những cống hiến vĩ đại nhất của Chủ nghĩa Mác Lênin là phát hiện và làm sáng tỏ sứ mệnh lịch sử của GCCN, giai cấp tiên tiến nhất, triệt để cách mạng nhất, giai cấp duy nhất có khả năng lãnh đạo các tầng lớp nhân dân lao động bị áp bức, bóc lột, tiến hành cách mạng vô sản… GCCN đại biểu cho lực lượng sản xuất tiên tiến nhất, nó là lực lượng quyết định phá vỡ quan hệ sản xuất cũ, là giai cấp đại biểu cho sự tiến bộ của lịch sử, là giai cấp duy nhất có khả năng lãnh đạo một phương thức sản xuất mới cao hơn”.

Về GCCN Việt nam, TS Bôn viết “Vai trò lãnh đạo của GCCN Việt Nam được củng cố và giữ vững trong những năm đổi mới, xây dựng chủ nghĩa xã hội. Trong thực tiễn vai trò tiên phong của GCCN VN đã và đang được thể hiện trên tất cả các mặt của đời sống xã hội”.

Không biết viết ra những điều như trên TS Bôn có dựa vào những luận cứ có thực, có tự tin rằng đó là những sự thật hay là chỉ nhắc lại như con vẹt những điều đã được ai đó bịa đặt ra và đem nhồi sọ, tẩy não cho những người ngu tín, ngu trung.

Chỉ xin thảo luận một điều. Liệu có phải GCCN là đại diện cho nền sản xuất công nghiệp tiên tiến. Không phải. Cho như thế là một nhầm lẫn lớn, do thiếu trí tuệ mà lẫn lộn giữa hiện tượng với bản chất hay là do thủ đoạn đánh tráo khái niệm. Về việc vạch ra GCCN không thể nào là đại diện cho lực lượng sản xuất tiên tiến, tác giả Tân Tử Lăng đã chứng minh rất rõ ràng, chặt chẽ trong sách “Mao Trạch Đông – Ngàn năm công tội”.

Để tránh dài dòng tôi xin không lặp lại ở đây chứng minh của Tân Tử lăng với hy vọng rằng những người có suy nghĩ bình thường (không bị nhồi sọ) để có thể hiểu được tầng lớp nào mới thật sự đại diện cho lực lượng sản xuất tiên tiến, chứ nhất thiết không phải là công nhân, những người chủ yếu chỉ thực hiện một số thao tác trong dây chuyền sản xuất. Đúng là công nhân sử dụng máy móc, công nghệ để làm ra nhiều sản phẩm, nhưng hoạt động của họ chỉ hạn chế chủ yếu trong việc kết hợp với máy móc. Ngày nay rất nhiều hoạt động của công nhân được robot đảm nhận. Không có công nghệ và máy móc, bản thân công nhân không thể làm ra sản phẩm công nghiệp.

Ở cuối bài TS Bôn viết: “Đảng và Nhà nước cần có biện pháp hữu hiệu để củng cố, chăm lo xây dựng GCCN VN vững mạnh, chăm lo xây dựng bộ phận lãnh đạo của mình vững mạnh về mọi mặt”.

Ô hô! Giai cấp lãnh đạo làm sao, đến nỗi nào mà cần người khác chăm lo. Phải chăng họ đang tháo chạy về quê để khỏi phải chết vì đói trước khi chết vì dịch bệnh Covid (tháng 6 và tháng 10 năm 2021).

Trước đây nghe Tổng bí thư Nông Đức Mạnh nói về sứ mệnh lãnh đạo cách mạng của GCCN VN tôi đã bị ớn lạnh, nhưng cho qua, khi nghĩ rằng ông ta chỉ có trình độ để nói như vậy. Gần đây, tại Đại hội Công đoàn VN lần thứ XII (ngày 25/9/2018) ông Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng vài lần nhắc đến GCCN VN đại diện cho nền sản xuất tiên tiến và là giai cấp lãnh đạo, làm cho tôi không nhịn được cười.

Rồi ông chăm chú nhìn vào bài viết sẵn và đọc : “Trong giai đoạn cách mạng hiện nay, chúng ta tiếp tục kiên định quan điểm giai cấp công nhân là giai cấp lãnh đạo cách mạng; giai cấp đại diện cho phương thức sản xuất tiên tiến, hiện đại; giai cấp tiên phong trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội … Nhân dịp này, tôi cũng đề nghị các cấp uỷ, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội các cấp cần quán triệt sâu sắc, nâng cao nhận thức, trách nhiệm đối với việc chăm lo, bồi dưỡng, giáo dục và phát huy vai trò, tiềm năng của giai cấp công nhân Việt Nam”.

Giai cấp lãnh đạo gì mà đời sống cơ cực, trình độ thấp kém đến nỗi phải nhờ người khác chăm lo, giáo dục. Rồi nữa, ông Trọng còn than thở: “Hiện nay xã hội vẫn băn khoăn trước tình trạng một bộ phận công nhân, người lao động có biểu hiện phai nhạt về chính trị, chỉ lo nhiều đến những vấn đề lợi ích kinh tế, đời sống cụ thể trước mắt, ít quan tâm đến những vấn đề cơ bản, lâu dài, có tính chiến lược như ý thức giác ngộ giai cấp, bản lĩnh chính trị, vai trò, sứ mệnh lịch sử, trách nhiệm của giai cấp công nhân…”

Giai cấp lãnh đạo mà như thế thì lãnh đạo được ai, làm được gì? Phải chăng những điều ông TS Bôn viết ra là từ nhận thức sai lạc của mình hay là lặp lại như vẹt lời của các ông TBT đảng.

Xin hãy nhìn vào sự thật. Tuy rằng dân trí chưa cao nhưng không còn quá thấp để chấp nhận những lời ngụy biện và lừa bịp. Nói, viết ra những điều như trên chỉ chứng tỏ sự kém cỏi về trí tuệ hoặc sự đểu giả, định tiếp tục lừa bịp những người nhẹ dạ cả tin. Thực tế không hề có giai cấp lãnh đạo, nó chỉ là một khái niệm giả dối. Thực tế GCCN không hề đại diện cho nền sản xuất tiên tiến, người ta bịa ra và dùng để lừa bịp nhau.

Đành rằng việc lừa bịp này chẳng ảnh hưởng mấy đến sự phát triển của xã hội, nhưng cũng xin vạch ra, nhằm cảnh báo một hiện tượng để mọi người suy nghĩ.

Bình Luận từ Facebook

7 BÌNH LUẬN

 1. HƠN 10 NĂM đường tầu CHẬM tốc Cát Linh – Hà Đông VẪN BẦY NHẦY tiền thuế Dân thì mất TẬT mang tầu CAO T….ỐC đắp chiếu NẰM Ụ ngủ mê man GIỮA HÀ L..ỘI

  Tại sao bọn chóp bu HÀ L..ỘI không kiến TRUNG C..UỐC ra WTO cơ quan thương mại quốc tê vì TÀU là thành viên vào năm 2001 và Việt Nam CŨNG LÀ thành viên để cho CẢ THẾ GIỚI thấy bộ mặt LÀM ĂN LỪA DỐI lật lọng

  NHƯ Phi Luật Tân đã kiện TÀU ra TOÀ ÁN QUỐC TẾ và Toà án này ĐÃ PHÁN QUYẾT Philippine thắng kiện về Vùng biển Tàu cộng xâm lấn

  Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc hỗ trợ Campuchia nâng cấp căn cứ quân sự
  Minh Khôi | 10/06/2021

  https://soha.vn/viet-nam-len-tieng-viec-trung-quoc-ho-tro-campuchia-nang-cap-can-cu-quan-su-20210610155957873.htm
  BẤM VÀO liên kết TRÊN ĐỌC TIẾP CHI TIẾT TỪ BÁO TRONG NƯỚC và cố vắt ÓC SUY LUẠN động não thì thấy ngay TÀU CỘNG đã và đang CHUẨN BỊ đánh chiếm Việt Nam và ngoài BIỂN ĐÔNG chúng cũng đang dàn trận

  Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc hỗ trợ Campuchia nâng cấp căn cứ quân sự
  Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng. Ảnh: Bộ Ngoại giao.
  Việt Nam mong muốn quan hệ Trung Quốc – Campuchia đóng góp tích cực vào hòa bình, an ninh ổn định và thịnh vượng của khu vực, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao cho hay.

  ĐỂ TÀU có thể CHUYỂN QUÂN thần tốc bằng đường biển sang CAO MIÊN CAMPUCHIA đánh thốc vào XƯƠNG SƯỜN XƯƠNG SỐNG Việt Nam SẮP TỚI cùng với bọn HUNSEN nuôi ong tay áo GIỜ ĐÂY thằng SIÊU VI TRUNG QUỐC Hunsen NÀY ĐÃ THEO TÀU như bọn POLPOT Khmer Đỏ cha ông chúng đã ĐÁNH PHÁ VIỆT NAM từ 1975 đến 1979 và CHÍNH CHÚNG diệt chủng Dân Miên GẦN NỬA DÂN SỐ !!!

  Mỹ kêu gọi Campuchia ‘minh bạch hơn hoạt động của Trung Quốc ở quân cảng Ream’
  Bình Giang | 14/10/2021
  https://soha.vn/my-keu-goi-campuchia-minh-bach-hon-hoat-dong-cua-trung-quoc-o-quan-cang-ream-2021101410444298.htm

  BẤM VÀO liên kết TRÊN ĐỌC TIẾP CHI TIẾT TỪ BÁO TRONG NƯỚC và cố vắt ÓC SUY LUẠN động não thì thấy ngay TÀU CỘNG đã và đang CHUẨN BỊ đánh chiếm Việt Nam và ngoài BIỂN ĐÔNG chúng cũng đang dàn trận

  Mỹ kêu gọi Campuchia ‘minh bạch hơn hoạt động của Trung Quốc ở quân cảng Ream’
  Mỹ nói rằng Campuchia “thiếu minh bạch” về các hoạt động xây dựng của Trung Quốc tại căn cứ hải quân lớn nhất của quốc gia này, đồng thời thúc giục Chính phủ Campuchia công bố đầy đủ cho người dân biết sự tham gia về quân sự của Trung Quốc.

  HƠN 10 NĂM đường tầu CHẬM tốc Cát Linh – Hà Đông VẪN BẦY NHẦY tiền thuế Dân thì mất TẬT mang tầu CAO T….ỐC đắp chiếu NẰM Ụ ngủ mê man GIỮA HÀ L..ỘI

  Tại sao bọn chóp bu HÀ L..ỘI không kiến TRUNG C..UỐC ra WTO cơ quan thương mại quốc tê vì TÀU là thành viên vào năm 2001 và Việt Nam CŨNG LÀ thành viên để cho CẢ THẾ GIỚI thấy bộ mặt LÀM ĂN LỪA DỐI lật lọng

  NHƯ Phi Luật Tân đã kiện TÀU ra TOÀ ÁN QUỐC TẾ và Toà án này ĐÃ PHÁN QUYẾT Philippine thắng kiện về Vùng biển Tàu cộng xâm lấn

  CÒN BÊN Lào CHÚNG LÀM ĐÀNG HOÀNG hoành tráng NHƯNG THỰC TÌNH Tàu Khựa cũng chẳng thương gì DÂN LÀO vì tiền xây dựng LÀO phải trả góp NẾU KHÔNG TRẢ NỔI chúng buộc LÀO phải cho TÀU thuê đất 99 NĂM như TÍCH LAN Sri Lanka PHẢI NHƯỜNG CẢNG Quân sự chiến lược CHO TÀU CHỆT vì vỡ nợ KHI MƯỢN TIỀN Tàu cộng XÂY DỰNG Cảng quân sự này

  CÒN dự án tàu cao tốc Trung Quốc xây cho Lào: Chỉ mất 5 năm hoàn thành, tàu vừa bàn giao “đỉnh của đỉnh” ĐỂ TÀU có thể CHUYỂN QUÂN sang LÀO đánh thốc vào XƯƠNG SƯỜN XƯƠNG SỐNG Việt Nam SẮP TỚI cùng với bọn HUNSEN nuôi ong tay áo GIỜ ĐÂY thằng SIÊU VI TRUNG QUỐC Hunsen NÀY ĐÃ THEO TÀU như bọn POLPOT Khmer Đỏ cha ông chúng đã ĐÁNH PHÁ VIỆT NAM từ 1975 đến 1979 và CHÍNH CHÚNG diệt chủng Dân Miên GẦN NỬA DÂN SỐ !!!

  Dự án tàu cao tốc Trung Quốc xây cho Lào: Chỉ mất 5 năm hoàn thành, tàu vừa bàn giao “đỉnh của đỉnh”
  Tất Đạt | 18/10/2021
  https://soha.vn/du-an-tau-cao-toc-trung-quoc-xay-cho-lao-chi-mat-5-nam-hoan-thanh-tau-vua-ban-giao-dinh-cua-dinh-20211018082103761.htm

  BẤM VÀO liên kết TRÊN ĐỌC TIẾP CHI TIẾT TỪ BÁO TRONG NƯỚC và cố vắt ÓC SUY LUẠN động não thì thấy ngay TÀU CỘNG đã và đang CHUẨN BỊ đánh chiếm Việt Nam và ngoài BIỂN ĐÔNG chúng cũng đang dàn trận

  Dự án tàu cao tốc Trung Quốc xây cho Lào: Chỉ mất 5 năm hoàn thành, tàu vừa bàn giao “đỉnh của đỉnh”
  Ảnh: Tân Hoa Xã
  Tàu Lane Xang (Triệu Voi) đã đi qua đường biên giới Trung Quốc-Lào trong một đường hầm vào ngày 15/10.

  http://universite-digitale1.com/wp-content/uploads/2018/05/MeVietNam.jpg

  TRIỆU LƯƠNG DÂN VIỆT

 2. Từ hồi mới chiếm miền Nam năm 75, câu ” giai cấp công nông là giai cấp lãnh đạo đất nước ” ra rã mỗi ngày nghe chán hơn cơm nếp. Dạo đó, phần đông dân miền Nam đều biết là xạo ke nhưng đều nhắm mắt qua đò. Ấy vậy mà 46 năm trôi qua, câu này vẫn còn lặp lại. Qua đó ta biết, tuyên giáo cs là ” độc cô cầu bại “, là tận cùng của sự trơ trơn. Thật hết thuốc chữa.

 3. Trí thứ Đang, đec bịt là trí thức thế hệ Hôchomeo thôi đi những lờ vô bổ
  Cứ cắm mặt mà câm 2 củ rồi lí loạn trên xương máu đồng bào

 4. Nghề của CS. là bóp méo, xuyên tạc sự thật làm sao có lợi cho mình, nên họ được
  huấn luyện về thuật ngụy biện, thay vì lý luận (logic), dù họ luôn khoe mình logic
  mỗi khi họ viết những bài dài lòng thòng, (để che giấu tính phi logic của họ) !
  Sỏ dĩ như thế là vì “đạo đực” và nguyên tắc của CS.là nói xuôi cũng được mà nói
  ngược cũng xong, miễn là có lợi cho đảng CS. Điều này tổ sư CS.Lênin đã dạy và
  học trò HCM.của CsVN. đã thuộc nhuần nhuyễn như… cháo đến nỗi về sau ông ta
  còn nâng lên thành “đạo đức” của người CS. cơ đây !

 5. Tiến sỹ vẹt, chẳng biết gã có dây mơ rễ má gì với tiến sĩ Bò Bùi Hiền không nhỉ, từ gã tổng cho đến thằng đảng viên quèn đều là vẹt.

 6. Nếu công nhân sản xuất ra của cải vật chất xã hội được tôn vinh làm giai cấp lãnh đạo thì tương lai khi công việc này giao lại cho robot AI thì các ông robot cũng sẽ trở nên giai cấp lãnh đạo. Đây là luận chứng của cncs.
  Vậy từ bây giờ ta phải tung hô và bưng bô AI là vừa cứ bắt chước bà Hương gì đó mà làm, tương lai đầy tươi sáng các bạn ạ!? Và cũng phù hợp với tiên đoán và cảnh báo của nhà khoa học Stephan Hawking sẽ có một thảm họa mới cho loài người vì AI còn nguy hiểm hơn cả CS nữa đấy, cảnh giác!!!

 7. “Hãy thôi đi những ngụy biện lỗi thời”

  Rất đúng . Nên đọc ố Cống để học được những ngụy biện hoàn toàn hổng lỗi thời, rất hiện đại, thậm chí hậu hiện đại nữa .

  Thật ra bài này cả ố Cống lẫn ố Bôn nào đó đều không đủ, vì vậy, không đúng . Ố Cống thiếu nhiều hơn, trong khi ố Bôn vì Đảng “Đổi Mới”.

  “Lãnh đạo là một động từ. Tiếng Pháp là Diriger, tiến Anh là Lead”

  Lead trong tiếng u không đơn giản là “lãnh đạo”. Dẫn đầu trong 1 cuộc đua cũng là lead. Chủ nghĩa Mác quan niệm giới công nhân là tiên phong trong 1 cuộc cách mạng vô sản lật đổ chế độ tư bản . Marx đúng . Nếu giai cấp công nhân đoàn kết lại, tư bản có thể sụp đổ . Giới công nhân ở nước ta bị tha hóa đến cùng cực nên nhìn họ thảm hại, chứ giai cấp công nhân ở ngoài này … Chỉ nói thế này, giới cầm chuông ở Mỹ phần lớn là thành phần công-nông cổ đỏ .

  “công nhân, những người chủ yếu chỉ thực hiện một số thao tác trong dây chuyền sản xuất”

  Các nhà mác xít Pháp định nghĩa công nhân là những người trực tiếp tham gia sản xuất, có nghĩa phải tính cả low-level managers, những Team Lead hay những thợ chính . Như đã nói, giới công nhân ở VN bị nhiều tầng áp bức, ngoài sự bóc lột của giới tư bản ra . Giai cấp công nhân ở nước ngoài còn có thú vui tiêu thụ, giai cấp công nhân nước mình cant even afford thú vui tiêu thụ .

  “Đảng và Nhà nước cần có biện pháp hữu hiệu để củng cố, chăm lo xây dựng GCCN VN vững mạnh, chăm lo xây dựng bộ phận lãnh đạo của mình vững mạnh về mọi mặt”

  Nếu ông Bôn muốn giữ Đảng của mình thì i can du . Giai cấp công nhân ở VN mà nhận thức được khả năng & sứ mệnh của mình, ý thức giai cấp & nguồn gốc của tình trạng bi đát của giai cấp mình hiện nay thì cái Đảng mạo danh Cộng Sản này sẽ bị giật sập đấy . Đã nhiều lần tớ cả đề nghị lẫn kiến nghị mớ đấu gianh nhà mềnh mở lớp đêm đào tạo chủ nghĩa Mác cho công nhân Việt, như ở Mỹ thời xưa . Nhưng ai cũng quá yêu Đảng nên không dám làm .

  Ở Việt Nam, những điều kiện cho 1 cuộc cách mạng vô sản lần nữa lại tự hiển hiện . Nhưng có quá nhiều người yêu cái Đảng mạo danh Cộng Sản này cho nên không ai biết lợi dụng & phát triển cả . Đảng muốn tránh đi vào con đường diệt vong thì nên trở về với cái tên của mình . Nên thật sự là đại diện của giai cấp công nhân trên con đường cách mạng vô sản thì mới tránh được họa diệt vong .

  Chỉ nên nhớ, sách về tư tưởng Mác-Lê-Hồ vẫn đầy dẫy ở Việt Nam . Cứ tưởng tượng 1 anh công nhân trời đất xui khiến pick up one of those books. Bác Hồ in the making.

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây