Sân golf Phan Thiết: Đơn phản biện ngày 30/09/2019 của ông Đinh Trung (Phần 2)

Phan Bình Minh

2-9-2021

Tiếp theo Phần 1

Ông Đinh Trung (nguyên ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủỵ Bình Thuận) gửi “Đơn Phản ảnh và đề nghị” ngày 02/01/2019, đến ngày 26/9/2019 Thanh tra Chính phủ có Văn bản số 1697/VPCP-C.III gửi cho ông Đinh Trung kèm theo Báo cáo số 892/BC-TTCP ngày 04/6/2019, “Kết luận kiểm tra, xác minh nội dung kiến nghị, phản ảnh của công dân liên quan đến việc chuyển đổi sân golf Phan Thiết sang khu đô thị”, do Phó tổng thanh tra Đặng Công Huân ký, gửi Thủ tướng Chính phủ.

Tiếp theo ông Đinh Trung làm “ĐƠN PHẢN BIỆN về sự thiếu khách quan, minh bạch, trung thực trong báo cáo số 892 …”. Mời các bạn đọc tiếp Phần 2: trang 6-11, từ Mục “I.3)-”.

***

I) NỘI DUNG PHẢN ẢNH LIÊN QUAN KHU ĐÔ THỊ DU LỊCH BIỂN PHAN THIẾT.

1/ Tôi cho rằng việc chuyển đổi đất sân golf Phan Thiết sang đất ở đô thị, lãnh đạo tỉnh Bình Thuận có những biểu hiện sai trải, tiêu cực “lợi ích nhóm”, câu kết với Công ty cổ phần Rạng Đông biến đất công thành đất tư nhân không đúng với quy hoạch sử dụng đất của Chính phủ và các quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy hoạch sân golf Việt Nam đến năm 2020.

2) Về nội dung đơn phản ánh cho rằng “Việc UBND tỉnh Bình Thuận không yêu cầu chủ đầu tư bố trí 20% quỹ đất của dự án để xây dựng nhà ở xã hội là chưa đúng pháp luật về nhà ở xã hội”. [đã đăng trong Phần 1]

3) Việc định giá tiền sử dụng đất có đúng và sát giá thị trường, có thất thu ngân sách không? Đây là nội dung trọng tâm vì phải kết luận rõ nội dung này mới chỉ ra được có tiêu cực, tham nhũng “lợi ích nhóm” hay không?

Thanh tra Chính phủ nhận xét Đơn phản ảnh cho rằng “UBND tỉnh Bình Thuận xác định giá đất để làm căn cứ thu tiền sử dụng đất chưa chính xác có nguy cơ gây thiệt hại ngân sách nhà nước” là có cơ sở một phần.

Đã thanh tra thì phải kết luận có thất thu, thiệt hại cho ngân sách qua việc định giá thu tiền sử dụng đất như đơn phản ảnh không; nếu có là báo nhiêu?. Tiền nong phải tính toán cụ thể chứ không thế nhận xét đại khái, chung chung một cách trừu tượng là “có cơ sở một phần”.

Đất sân golf Phan Thiết là khu “đất vàng” ở vị trí đẹp của thành phố Phan Thiết 2 mặt giáp đường Tôn Đức Thắng và Nguyễn Tất Thành, một mặt giáp bờ biển, mặt còn lại giáp khu đô thị hiện có. Theo quyết định số 59/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ngày 26 tháng 12 năm 2014. “Ban hành quy định về bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Thuận áp dụng từ ngày 01/01/2015 đến ngày 31/12/2019”. [1]

Tại Khoản 1 Điều l. QUY ĐỊNH (Ban hành kèm theo Quyết định này) ghi: Quy định này quy định về nguyên tẳc xác định giá từng loại đất và Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Thuận, là căn cứ đề:

1.a) …….

1.c) Tính giá trị quyền sử dụng đất để trả cho người tự nguyện trả lại đất cho nhà nước đối với trường hợp đất trả lại là đất nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, công nhận quyền sử dụng đất có thu tiền sử dụng đất

Tại trang 5 và trang 6 Phụ lục số 6 BẢNG GIÁ ĐẤT THÀNH PHỐ PHAN THIẾT (Kèm theo Quyểt định số 59/2014/QĐ-UBND ngày 26/12/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận) quy định:

Giá đất đường Nguyễn Tất Thành là 11 triệu đồng/m2

Giá đất đường Tôn Đức Thắng là 14 triệu đồng/m2

Giá đất trục đường ven biển là 8,4 triệu đồng/m2

Quyết định giá đất trên đây căn cứ các Nghị định của Chính phủ và Hội đồng nhàn dân tỉnh đã có Nghị quyết thông qua. Tại sao Ủy ban nhân dân tỉnh không áp dụng giá đất theo Quyết định số 59/2014/QĐ-UBND ngày 26/12/2014 để tính giá tiền sử dụng đất của Khu đô thị vì 3 mặt khu đất này đều có giá đất cụ thể?

Ngày 25/11/2015 Ủy ban nhân dân tỉnh có Quyết định số: 3371/QĐ-UBND “Về việc phê duyệt giá đất cụ thể dế tính tiền sử dụng đất đối với diện tích 363.523,6 m2 được phép chuyển mục đích sử dụng đất của dự án Khu đô thị du lịch biển Phan Thiết“. [2]

Tại Điều 1. Quyết định này ghi: “Phê duyệt giá đất cụ thể để tính tiền sử dụng đất đối với diện tích 363.523,6 m2 được phép chuyển mục đích sử dụng đất của dự án Khu đô thị du lịch biển Phan Thiết là 936.800.000.000 đồng.” Như vậy giá thu tiền sử dụng đất tại Khu đô thị du lịch biển Phan Thiết chỉ gần 2,6 triệu đồng /m2. Giá tiền sừ dụng đất tại hai con đường Nguyễn Tất Thành, Tôn Đírc Thắng và Khu đô thị du lịch biển Phan Thiểt đã trừ đi chi phí xây dựng hạ tầng kỹ thuật.

Chỉ so sảnh giá tiền sử dụng đất do nhà nước quy định tại hai con đường Nguyễn Tất Thành và Tôn Đức Thắng theo Quyết định số 59/2014/QĐ-UBND ngày 26/12/2014 với giá tiền sử dụng đất của Khu đô thị nói trên theo Quyết định sô 3371/QĐ-UBND ngày 25/11/2015 thì gấp gần 5 đến 6 lần. Nến căn cir vào giá thị trường vào thời điểm giao đất cho Khu đô thị du lịch biển Phan Thiết thì gấp gần 10 lần. Thực tế giá thị trường các tuyến đường nằm quanh khu đô thị này tại thời điểm giao đất có giá đất từ 15 đến 24 triệu đồng/m2. Chỉ trong vòng một năm chủ đầu tư vừa xây dựng cơ sở hạ tầng vừa phân lô, bán nền giá thấp nhất 20 triệu đồng/m2, giá cáo nhất gần 40 triệu đồng/m2. Hiện tụi giá bán còn cao hơn nữa.

Báo cáo của Thanh tra Chính phủ cho rằng: “Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Thuận đã giao Chi cục quản lý đất đai tỉnh Bình Thuận ký hợp đồng tư vấn thẩm định giá với Công ty cổ phần Thông tin và Thẩm định giá miền Nam (sau đây gọi là đơn vị tư vấn thẩm định giá đất)

Đơn vị tư vấn thẩm định giá đất áp dụng phương pháp thặng dư để xác định giá đất; ước tính cảc khoản doanh thu, chi phí thực hiện theo từng năm và chiết khấu về giá trị hiện tại tại thời điểm định giá đất để tính toán giá đất cụ thể theo quy định lại Khoản 4 Điều 6 của Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường [3] quy định chi tiết phương pháp định giá đất, xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất; định giá đất cụ thể và tư vấn xác định giá đất.

Qua nhiều bước tính toán theo phương pháp thặng dư thì ước tổng chi phí phát triển quy về thời điềm định giá đất là 1.892.002.952.612 đồng (trong đó: chi phí xây dựng cơ sở hạ tầng là: 1.278.580.000.000 đồng); ước tổng doanh thu phát triển khu đất quy về thời điểm hiện tại là: 2.828.744.378.327 đồng. Tổng số tiền sử dụng đất nhả đầu tư phải nộp ngân sách nhà nước là 936.800.000.000 đồng. Các nội dung trên đều được trình, báo cáo Thường vụ Tỉnh ủy và ngày 02/11/2015 Ban Thường vụ Tỉnh ủy có Văn bản Kết luận số 01/KL-TU thống nhất về phương án giá đất đối với dự ản Khu đô thị du lịch biển tại phường Phú Thủy, thành phố Phan Thiết”.

Cách tính giá liền sử dụng đất theo phương pháp thặng dư theo hướng dẫn tại Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường cẩn phải xem lại có phù hợp không? Thông tư nảy hướng dẫn tại phụ lục số 04 (Ban hành kèm theo thông tư) Ví dụ về phương pháp thặng dư thì nhà đầu tư phải bỏ vốn ra để xây dựng cơ sở trên đất được Nhà nước giao để bán hoặc cho thuê chứ không phải xây dựng cơ sở hạ tầng rồi phân lô bán nền.

Công ty Khu đô thị du lịch biển Phan Thiết hiện nay chủ yếu là phân lô bán nền, trái với dự án được duyệt là xây dựng và kinh doanh nhà phố, biệt thự, nhà cáo tầng. Mặt khác cần xem xét lại tỉ lệ chiết khấu về giá trị hiện tại tại thời điểm định giá đất, tôi cho rằng tỉ lệ chiết khấu này không đúng, dẫn đến ước tính tổng doanh thu phát triển không phải là 2.828 tỷ 744 triệu đồng mà cao hơn nhiều. Từ đó lấy ước tính tổng doanh thu phát triển trừ ước tính tổng chi phí phát triển (quy về thời điểm hiện lại) còn lại là tồng giá trị tiền sử dụng đất (của khu đất vàng) và giá tiền sử dụng đất gần 2,6 triệu đồng/m2 là không thể chấp nhận được.

Bản chất của thất thu ngân sách là do cách định giá thu tiền sừ dụng đất không đúng chứ không phải đợi đến khi nhả đầu tư thực hiện xong công trình, có kiểm toán, quyết toán chi phí đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng; nếu chi phí thấp hơn 1.693.637 triệu đồng nhà đầu tư cam kết nộp hồ sung phần chênh lệch vào ngân sách nhà nước. 

Chi phí này do nhà đầu tư tự định ra và chưa được tổ chức thẩm định theo quy định của pháp luật xây dựng là một việc làm sai trái nhưng Thanh tra Chính phủ chủ quan cho rằng: “Chính do chưa có hướng dẫn cụ thể, chi tiết của cơ quan chuyên ngành nên trong Quyết định số 3371/QĐ-UBND ngày 25/11/2015 (phê duyệt giá đất cụ thể của dự án Khu đô thị du lịch biển Phan Thiết) UBND tỉnh Bình Thuận đã thận trọng quy định: “Sau khi nghiệm thu quyết toán công trình chi phí đầu tư thấp hơn 1.693.637.072.523 đồng, Nhà đầu tư có trách nhiệm nộp bố sung vào ngân sách nhà nước phần chênh lệch. Nếu phát sinh tăng trong chi phí dự phòng nhà đầu tư tự chịu”.

Vì vậy phản ánh cho rằng việc xác định nghĩa vụ tài chính cho dự án này “có nguy cơ thiệt hại ngân sách nhà nước” là không có cơ sở. Như thế là mâu thuẫn với nội dung nhận xét có cơ sở một phần, có phải đúng, sai nhập nhằng, lẫn lộn không?

Thanh tra Chính phủ cho rằng: “Các nội dung trên đều được trình, báo cáo Thường vụ Tỉnh ủy và Thường vụ tỉnh ủy có Văn bản Kết luận số 01/TB-TU ngày 02/11/2015 thống nhất về phương án giá đất đối với dự án khu đô thị du lịch biển tại phường Phú Thủy, thành phố Phan Thiết”.

Văn bản Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy ghi: “Phương án xác định giá trị đất để chủ đầu tư thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với nhà nước được Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo chặt chẽ, Hội đồng thẩm định giá của tỉnh, Công ty cổ phần Thông tin và Thẩm định giá miền Nam và các ngành liên quan đã tiến hành các khâu, các bước thầm định giá đất khá công phu; đã bám sát các quy định, thông tư hướng dẫn, tranh thủ ý kiến các bộ ngành Trung ương, đã thu thập, khảo sát nhiều thông tin có liên quan trong và ngoài tỉnh để làm cơ sở tính toán xác định giá đất theo đúng trình tự, sát hợp với tình hình thực tế”.

Nhưng thực tế cho đến ngày 12/11/2015 Công ty cổ phần Thông tin và Thẩm định giá miền Nam mới có Chứng thư thẩm định giá số 15/11/194BDS/Bth và ngày 19/11/2015 Hội đồng thẩm định giá của tỉnh mới có Văn bản thầm định giá. Thử hỏi trên cơ sở nào mà Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhận xét như vậy? Trước đó, ngày 29/5/2015 sở Tài nguyên và Môi trường có tờ trình số 274/TTr-STNMT gửi UBND tỉnh đề nghị tổng số tiền sử dụng đất là 757. 946 triệu đồng trong khi chủ đầu tư có Văn bản số 204-BC/TH-RĐ ngày 24/12/2013 đề nghị khi tỉnh cho chuyển mục đích đất sân golf thì sẽ nộp tiền sừ dụng đất hơn 1.000 tỷ đồng. Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị như thế dựa trên cơ sở nào và có bất thường không?

Thanh tra Chính phủ căn cứ vào kết quả Kiểm toán “về nội dung xác định giá đất đối với Khu đô thị du lịch biển Phan Thiết, năm 2017 Kiểm toán Nhà nước đã kiểm toán và xác định:

+ Giá đất lảm căn cứ xác định tiền sử dụng đất do Sở Tài nguyên và Môi trướng và Công ly cổ phần Thông tin và thầm định giá miến Nam xác định trên cơ sở kết quà giao dịch gần khu thực hiệu dự án, kết quả đấu giá đất của các dự án lân cận là phù hợp theo quy định;

+ Tuy nhiên còn một số tồn tại như: Xác định sai chi phí (tăng so với quy định) trong phương án tính tiền sử dụng đất đã làm giảm tiền sử dụng đất phài nộp ngân sách”. Khu đô thị giảm số tiền nộp ngân sách là 19.993.798.000 đồng. Kiểm toán kiến nghị và chủ đầu tư đã nộp khoản tiền này vào NSNN.

Thực tế gần khu vực này chưa có dự án nào thực hiện đấu giá đất, chi có bảng giá đất theo Quyết định số 59/2014/QĐ-UBND ngày 26/12/2014. Như Kiểm toán Nhà nước chi ra là có giảm gần 20 tỷ đồng tiền sử dụng đất và chủ đầu tư đã nộp khoản tiền này vào NSNN. Giả sử không có Kiểm toán thì số tiền này lọt vào túi ai và có thất thu ngân sách không, Thanh tra Chính phủ không xảc định trách nhiệm của tổ chức, cá nhân nào để xảy ra sai phạm này.

Tóm lại, cách định giá thu tiền sử dụng đất rẻ mạt tại Khu đô thị du lịch biển Phan Thiết như trên là có sai trái, khuất tất, không sát giá thị trường đem lại lợi ích kếch xù cho doanh nghiệp, và làm thất thu ngân sách nhà nước hàng ngàn tỷ đồng mà Thanh tra Chính phủ cố tình bỏ qua.

4) Thanh tra Chính phủ đã không kiểm tra, kết luận nội dung trong đơn tôi phản ánh “Về mối quan hệ không bình thường giữa lãnh đạo tỉnh Bình Thuận và Công ty cổ phần Rạng Đông” như giải Quyết nhà, đất ở và cho gần 300 cán bộ lãnh đạo, nguyên lãnh đạo từ tỉnh đến cơ sở đi du lịch, tham quan nước ngoài (từ 2001 đến 2015); sự buông lỏng quản lý của UBND tỉnh để Công ty cổ phần Rạng Đông xây dựng xong cơ sở họ tầng kỹ thuật tại dự án Khu biệt thự nghĩ dưỡng Royall Hill gần 10 ha khi chưa có giấy phép xây dựng; Công ty Dương Đông Hòa Phú buôn lậu hàng vạn tấn xăng dầu; giao hơn 1,2 triệu m2 đất cho Công ty Trường Phúc Hải và lợi dụng công ty này cấp kinh phí cho cán bộ tham quan du lịch nước ngoài…

II. NHẬN XÉT VÀ ĐỀ NGHỊ

Thủ tướng Chính phủ giao Thanh tra Chính phủ kiểm tra, kết luận nhưng Thanh tra Chính phủ chỉ báo cáo kết quả kiểm tra, xác minh, không đưa ra kết luận rõ ràng, dứt khoát đúng, sai mà nhận xét thiếu khách quan, trung thực, không dựa trên quan điểm lịch sử, toàn diện để xem xét nội dung phản ảnh.

Lãnh đạo tỉnh Bình Thuận đã tiếp tay cho chủ đầu tư thâu tóm hơn 62 ha đất vàng tại trung tâm thành phố Phan Thiết; định giá tiền sử dụng đất rẻ mạt, không sát giá thị trường nhưng Thanh tra Chính phủ không nêu cụ thể thất thoát, thiệt hại ngân sách nhà nước, không xác định rõ trách nhiệm của tổ chức và cá nhân, nhất là người đứng đầu UBND tỉnh và các sở, ngành liên quan.

Từ nội dung báo cáo, nhận xét thiếu khách quan, minh bạch như thế làm sao kiến nghị xử lý, giải quyết, khắc phục tồn tại triệt để đến nơi, đến chốn được. UBND tỉnh là đối tượng thanh tra nhưng không thấy Thanh tra Chính phủ chỉ ra cụ thể khuyết điểm, trách nhiệm gì trong lãnh đạo, quản lý mà giao cho UBND tỉnh chỉ đạo cho cấp dưới khắc phục một số nội dung về chuyên môn, nghiệp vụ theo nhận xét của Thanh tra Chính phủ chẳng khác nào “vừa đá bóng, vừa thổi còi” làm qua loa cho xong chuyện. Bao che cho hành vi sai trái, vi phạm pháp luật, tiêu cực, tham nhũng là tội ác.

Cái thời “miệng cửa quan là gang, là thép” “cả vú lấp miệng em” đã lùi xa rồi, không nên để xuất hiện, rơi rớt lại trong thời đại văn minh 4.0 và đang xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa với khẩu hiệu: “Sống và làm việc theo Hiến pháp và Pháp luật”. Cán bộ thực hiện công tác thanh tra ngoài bản lĩnh chính trị, tuy duy khoa học, nắm vũng luật pháp cần nêu cao trách nhiệm công vụ và đạo đức cách mạng, không lạm dụng quyền lực, không quan liêu thì mới giải quyết, kết luận vấn đề một cách triệt để, khách quan, công tâm. Kính xin đề nghị các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ và lãnh đạo các ban, ngành chức năng của Trung ương:

1) Xem xét lại nội dung báo cáo và trách nhiệm của đoàn thanh tra do ông Đỗ Duy Phúc làm Trưởng Đoàn trong thời gian tiến hành thanh tra tại Bình Thuận và người ký báo cáo số 892/BC-TTCP ngày 04/6/2019 là Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Đặng Công Huấn.

2) Tính lại giá thu tiền sử dụng đất để làm rõ và kết luận việc thất thu lớn Ngân sách nhà nước do việc định giá rẻ mạt tiền sử dụng đất khu đô thị du lịch biển Phan Thiết.

3) Yêu cầu chủ đầu tư giao lại 20% quỹ đất (7,2 ha) xây dựng nhà ở xã hội trong dự án để tỉnh tổ chức bán đấu giá thu tiền cho quỹ phát triển nhà ở xã hội. Chỉ tính riêng diện tích 7,2 ha này chủ đầu tư đã bỏ túi trên cả ngàn tỷ đồng. Đã làm sai thì phải sửa sai, khắc phục hậu quả, không thể dùng quyền lực để áp đặt, hợp pháp hóa, tiếp tục sai phạm.

4) Đề nghị giao vụ sân golf Phan Thiết chuyển thành Khu đô thị sang Cơ quan Điều tra Bộ Công an để điều tra kết luận dấu hiệu vi phạm pháp luật; xác định có tiêu cực, tham nhũng, “lợi ích nhóm” hay không; không giao cho Cơ quan Điều tra Công an tỉnh Bình Thuận.

Kính thưa các đồng chí, hiện nay dư luận trong đội ngũ cán bộ và nhân dân tỉnh Bình Thuận rất bức xúc về vụ này, mong muốn có kết luận rõ ràng, minh bạch, công khai để đem lại lòng tin với Đảng và Nhà nước. Tôi thiết tha mong được sự trả lời khi các đồng chí nhận được đơn phản biện này.

Kính chúc sức khỏe các đồng chí. Trân trọng cám ơn

Người viết đơn phản biện

Đinh Trung (đã ký)

Ghi chú:

[1] Quyết định số 59/2014/QĐ-UBND của UBND tỉnh Bình Thuận, ngày 26/12/2014. “Ban hành quy định về bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Thuận áp dụng từ ngày 01/01/2015 đến ngày 31/12/2019” https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bat-dong-san/quyet-dinh-59-2014-qd-ubnd-bang-gia-cac-loai-dat-binh-thuan-2015-2019-262489.aspx?v=d

[2] Không thấy Quyết định số: 3371/QĐ-UBND, ngày 25/11/2015, phê duyệt giá đất của dự án trên cổng thông tin của tỉnh Bình Thuận.

[3] Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường,  quy định chi tiết phương pháp định giá đất, xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất; định giá đất cụ thể và tư vấn xác định giá đất. https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bat-dong-san/Thong-tu-36-2014-TT-BTNMT-phuong-phap-dinh-gia-dat-xay-dung-dieu-chinh-bang-gia-dat-242349.aspx

File ảnh chụp đơn kèm theo (trang 6-11)

Bình Luận từ Facebook

1 BÌNH LUẬN

  1. Tôi có thể khẳng định những đứa nào trong rừng ra hoặc ở ngoài Bắc vào mà có hàng chục ha thì chỉ có đi ăn cướp. Những tên gọi là đại gia của VN thì hầu hết là do đi ăn cướp (biến đất công thành đất ông) nếu ko thì cũng là đi buôn lậu, tham nhũng … Điều quá dễ hiểu dễ thấy, dễ kiểm chứng mà do chúng vừa đá bóng vừa thổi còi với nhau nên làm như ko biết, ko thấy hay làm như ko có chuyện đó.

Comments are closed.