Uy tín ngành Y!

Ngô Nguyệt Hữu

22-7-2021

1. Chánh văn phòng Sở Y tế TP.HCM thừa lệnh Giám đốc Sở Y tế TP.HCM ký công văn yêu cầu các lãnh đạo bệnh viện không tự ý kêu gọi hỗ trợ trang thiết bị y tế, lý do, sợ phát tán sự kêu gọi qua mạng xã hội sẽ ảnh hưởng đến uy tín ngành Y tế.

Uy tín, là một khái niệm trừu tượng.

Nho giáo, đứng đầu là lão già chạy loạn sáu nước không được trọng dụng – hệt chó nhà có tang – có cái tên sừng sững Khổng Tử đã cột “uy tín” vào cổ bao nhiêu bậc thánh hiền để biến người ta thành nô lệ.

Nên mới có chuyện, “Quân xử thần tử, thần bất tử bất trung”. Đại khái, vua bảo mày chết, mày không chết là không có đạo nghĩa. Vua bảo mày chết mà cha mẹ mày bảo mày sống, mày vẫn phải chết.

Cái uy tín “thần bất tử bất trung” được xây dựng cao hơn cả đạo hiếu làm con.

Đặt uy tín trong mấy nghìn năm lịch sử, đặt trung hiếu trong mấy nghìn năm lịch sử, không bóc tách ra khỏi hoàn cảnh cụ thể… thì Uy tín chính là biện pháp kỹ thuật để vua quan giữ ghế, tránh bị kẻ dưới dòm ngó soán ngôi.

2. Trở lại Uy tín của ngành y hiện tại.

Các y bác sĩ, các nhân viên y tế, các em sinh viên y khoa tình nguyện… đang tham gia công tác chốn dịch, họ chính là những người đang góp phần tạo nên uy tín cho ngành y.

Những lá thư kêu gọi, những status xin thực phẩm, trang thiết bị, những tin nhắn kêu gọi hỗ trợ… của lãnh đạo bệnh viện chính là uy tín của ngành y.

Uy tín lớn nhất của một bác sĩ, là chữa trị lành bệnh cho bệnh nhân. Đây là cốt lõi của Uy tín.

Uy tín được xây dựng và hình thành từ sự bảo vệ, cưu mang người khác. Uy tín chưa bao giờ được đảm bảo do vị trí hoặc do các mệnh lệnh hành chính hoặc do ý chí chủ quan của người đứng đầu.

3. Đứng trước một sinh mệnh đang cần cứu giúp, không ai xét đến Uy tín cả, vì cao hơn cả Uy tín là tình cảm giữa con người với người.

Ngược lại, đứng trước sinh mệnh của người khác còn suy xét Uy tín của mình sẽ được hay mất, đó là nguỵ quân tử, là ác tâm.

4. Để cứu vãn Uy tín của ngành y tế tại TP.HCM, cách tốt nhất là ông Giám đốc Sở mạnh dạn thu hồi cái công văn khiến Sở Y tế TP.HCM mang tiếng mấy ngày nay.

Quản lý Sở Y tế TP.HCM nên nhìn vào thực tế để bảo vệ và phát huy Uy tín của mình, chứ đừng căn cứ vào mộc đỏ dấu son hay mệnh lệnh hành chính rồi nghĩ đó là Uy tín!

Bình Luận từ Facebook

1 BÌNH LUẬN

  1. Chánh văn phòng Sở Y tế TP.HCM thừa lệnh Giám đốc Sở Y tế TP.HCM ký công văn yêu cầu các lãnh đạo bệnh viện không tự ý kêu gọi hỗ trợ trang thiết bị y tế, lý do, sợ phát tán sự kêu gọi qua mạng xã hội sẽ ảnh hưởng đến uy tín ngành Y tế.
    Ông ta nói ra là vì đảng đã lỡ miệng phun ra: tài tình, sáng suốt, thành công vang dội khắp thế giới chống dịch, không phải nhờ may mắn vượt qua 3 đợt trước. Nay thời không có lý do gì để thế giới nhìn thấy bộ dạng gà mắc tóc của ngành y tế tệ do đảng xỏ mũi dắt theo chính trị của đảng, bất kể tính mạng người dân.

Comments are closed.