Nhân Quyền: “Khai sáng kỷ nguyên tả trắng thắng cờ hồng”

Lê Minh Nguyên

13-5-2021

(Sẽ Có Một Ngày – Nguyễn Chí Thiện)

Trong tranh đấu, một danh tướng phương tây có nói: Ta có thể chiến thắng dù thua từ trận này qua trận khác, trừ trận đánh cuối cùng.

Trước đây hơn một thập niên, dân biểu Chris Smith có nói với một nhóm của chúng tôi khi gặp ông trong Quốc hội rằng: Tranh đấu nhân quyền, muốn thành công bằng một đạo luật để nước Mỹ bắt buộc phải thi hành thì phải kiên trì, nếu bị thất bại không thông qua được thì chờ Quốc hội khoá sau (mỗi 2 năm) để đệ nạp nữa, theo kinh nghiệm làm luật ở Quốc hội, cứ kiên trì thì một ngày nào đó nó sẽ được thông qua.

Hôm 4/5/2021, Đạo luật Nhân quyền Việt Nam, HR 3001, do các dân biểu Chris Smith, Zoe Lofgren, Alan Lowenthal đồng chủ trì đưa ra quốc hội, một tuần trước ngày Nhân quyền cho Việt Nam hằng năm 11/5.

DB Smith đã từng chủ trì 11 buổi điều trần về nhân quyền Việt Nam, đã đưa ra thông báo hôm 6/5 để công bố về đạo luật lưỡng đảng này.

Báo cáo nhân quyền của Bộ Ngoại giao Mỹ công bố hôm 30/3 nói rằng, Việt Nam dù đang nhận hàng trăm triệu đô la viện trợ từ Mỹ, nhưng vẫn độc tài dưới sự cai trị duy nhất của Đảng Cộng sản và có nhiều vấn đề nhân quyền “đáng lưu ý”.

Dự luật này cũng nhận được sự bảo trợ của các dân biểu khác như Lou Correa, Young Kim, Michelle Steel.

Đạo luật này sẽ cho phép Mỹ áp dụng chế tài lên các quan chức CSVN và những người vi phạm có hệ thống các quyền con người được quốc tế công nhận, đặc biệt bao gồm những sự vi phạm nghiêm trọng về tự do tôn giáo.

Dân biểu Smith, tác giả của dự luật, trước đây từng 3 lần giới thiệu luật Nhân quyền Việt Nam ra Quốc hội. Các phiên bản trước đều được Hạ viện thông qua với sự ủng hộ áp đảo từ các thành viên lưỡng đảng nhưng đều bị kẹt tại Thượng viện.

Dân biểu Smith nói: “Dự luật này gửi đi một thông điệp lưỡng đảng mạnh mẽ rằng một Việt Nam tự do hơn – quốc gia có tiềm năng là một mỏ neo chiến lược của khu vực và một đồng minh thân cận của Mỹ – là lợi ích quốc gia quan trọng đối với Mỹ”.

Với 3 tiền lệ đã có trước và với truyền thống ủng hộ nhân quyền mạnh mẽ ở Hạ viện, thì Dự luật này chắc sẽ được thông qua dễ dàng ở viện này.

Với đảng Dân Chủ, có triết lý và cương lĩnh là dân chủ, nhân quyền, bình đẳng xã hội.

Với chính quyền Tổng thống Biden chính thức công bố, lấy dân chủ, nhân quyền làm chiến lược để liên minh các quốc gia dân chủ, chống lại Trung Quốc và các nước độc tài.

Với Thượng viện do đảng Dân Chủ kiểm soát và có nhiều nghị sĩ Cộng Hoà ủng hộ nhân quyền Việt Nam.

Nó cho thấy các ngôi sao đã nằm trên đường thẳng, cơ hội Đạo luật Nhân quyền Việt Nam, HR 3001 trở thành luật là rất cao, dù CSVN có lobby cản trở.

Sự chiến thắng sẽ không phụ công dân biểu Smith, là người đã khuyên chúng ta phải kiên trì và chính ông đã rất kiên trì để giúp dân tộc Việt Nam.

“Dân chủ tào lao” đang vận hành bởi độc đảng CSVN sẽ đối diện với diễn biến hoà bình hoặc là cách mạng để trở thành dân chủ chân chính, không còn tào lao như ông Nguyễn Xuân Phúc nói.

Bình Luận từ Facebook

1 BÌNH LUẬN


 1. Đồng vọng cộng hưởng Tự do – Dân chủ cả Đôi bờ Đại Tây Dương
  ****************

  Hai bên kia Đôi bờ Đại Tây Dương
  Đồng vọng cộng hưởng hai ngả đường
  Ngay chớm Mùa Chiến tranh Lạnh Mới
  Đồng bộ Tự do – Dân chủ Tây phương
  Đồng hành chiến lược chung hợp tác đối phó
  Trung Quốc Xã ‘trổi dậy Hoà bình’ đao thương
  Múa gậy vườn hoang Sơn Đông ngón võ
  Biển Đông Hoa Đông dậy sóng khinh thường
  Biển người dân quân Nhà nước hải tặc Đại Hán
  Một vành đai Một con đường Triệu bẫy nợ giương
  “Bất chiến tự nhiên thành” khởi từ Viện Vũ Hán
  Siêu vi Trung Quốc cố ý bố trận xổng chuồng !
  Đại dịch tàn phá toang hoang năm châu bốn bể
  Rơi tự do không phanh Khối Tự do Tây phuơng
  Trung Quốc Xã triệu lần nguy hiểm sánh Đức Quốc Xã
  Trung Quốc Xã ngàn lần so Liên Xô cũ đế vương
  Đại Hán thâm độc tiểu nhân tiêu diệt diệt chủng
  Nhân loại ơi ! Loài Người hỡi ! Đại đoàn kết yêu thương !…

  Tin vui Đôi bờ Đại Tây Dương đồng lòng đồng bộ
  Tự do – Dân chủ – Văn minh hai bên bờ đại dương
  Đồng vọng cộng hưởng đồng tình vạn nẻo đường
  Ngay chớm Mùa Chiến tranh Lạnh Mới đã thức tỉnh
  Đồng bộ Tự do – Dân chủ Khối Tây phương
  Đồng hành chiến lược chung hợp tác đối phó
  Trung Quốc mồm ‘trổi dậy Hoà bình’ bụng đao thương

  TỶ LƯƠNG DÂN
  Nhân Hội nghị Hoa Kỳ + Âu Châu đồng thuận đồng hành KẾ HOẠCH CHỐNG TRUNG QUỐC XÃ Đầu Thế kỷ 21
  PARIS 15-05-2021

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây