Trang chủ Tags Đạo luật nhân quyền

Tag: Đạo luật nhân quyền

Nhân Quyền: “Khai sáng kỷ nguyên tả trắng thắng cờ hồng”

Lê Minh Nguyên 13-5-2021 (Sẽ Có Một Ngày - Nguyễn Chí Thiện) Trong tranh đấu, một danh tướng phương tây có nói: Ta có thể chiến thắng...