Ngày Đoàn Kết Quốc Gia

Đinh Từ Thức, dịch

20-1-2021

Lời người dịch: Sau khi tuyên thệ nhậm chức, Tổng Thống Biden đã ra tuyên bố, ngày 20 tháng 1 năm 2021 là Ngày Đoàn Kết Quốc Gia. Sau đây là toàn văn Lời Tuyên Bố của TT. Biden.

Tuyên Bố của Tổng Thống Hoa Kỳ về Ngày Đoàn Kết Quốc Gia

Tôi khiêm nhường trước Thiên Chúa và toàn dân Hoa Kỳ nhận lời thề thiêng liêng của Tổng Thống đất nước mến yêu của chúng ta. Hôm nay, chúng ta mừng cho cuộc khải hoàn của nền dân chủ sau một cuộc bầu cử với sự tham dự của nhiều cử tri chưa từng có trong lịch sử của Quốc Gia chúng ta, và qua đó ý nguyện của người dân đã được nghe và tôn trọng.

Chúng ta đã làm điều đó giữa hiểm hoạ to lớn và hứa hẹn cho Quốc Gia chúng ta. Một đại dịch chết người trăm năm mới có một lần. Một cuộc khủng hoảng kinh tế sâu đậm. Đòi hỏi công bằng sắc tộc chưa dứt trong 400 năm. Một cuộc khủng hoảng thời tiết với sức mạnh và giận dữ. Chúng ta còn cảm thấy sự gia tăng trong chính trị cực đoan và khủng bố nội địa – chỉ mấy ngày trước đã tràn ngập Quốc Hội chúng ta, thành trì của nền dân chủ, nhưng đã được nung nấu trước đó từ lâu – là điều chúng ta phải đối phó và khắc phục.

Vậy mà trong hoàn cảnh xấu như thế, dân chủ đã thắng. Ngày hôm nay, chúng ta nhìn vào Quốc Gia chúng ta biết những gì chúng ta có thể làm và chúng ta phải làm. Tôi vinh dự được làm như vậy cùng với Phó Tổng Thống Kamala Harris, người phụ nữ đầu tiên đã tuyên thệ để phục vụ trong chức vụ dân cử trên trên bình diện quốc gia và sẽ không phải là người sau cùng.

Cùng nhau, chúng ta biết rằng để vượt qua những thử thách trước mặt tất cả chúng ta, để phục hồi linh hồn của Mỹ Quốc, đòi hỏi nhịp đập trái tim của một nền dân chủ: Đoàn Kết. Với đoàn kết, chúng ta có thể cứu được các sinh mạng và thắng được đại dịch này.

Chúng ta có thể phục hồi nền kinh tế tốt đẹp hơn và bao gồm tất cả mọi người. Chúng ta có thể sửa chữa những sai lầm và loại bỏ hết gốc rễ kỳ thị chủng tộc trong đất nước chúng ta. Chúng ta có thể đối phó với cuộc khủng hoảng thời tiết bằng việc làm và năng khiếu của người Mỹ. Chúng ta có thể bảo vệ nền dân chủ của chúng ta bằng cách nhìn nhau không như là đối thủ mà cùng là Công Dân Mỹ.

Để thế giới nhìn vào, với đoàn kết, chúng ta có thể dẫn đầu không phải chỉ bằng biểu tượng của sức mạnh, mà bằng sức mạnh trong biểu tượng của chúng ta.

Vào lúc chúng ta khởi sự công việc khó khăn này, tôi cầu xin cho chúng ta sức mạnh để tái thiết căn nhà này của chúng ta trên nền đá không bao giờ bị trôi dạt. Và, như lời cầu khẩn của Thánh Phan Xi Cô, ở đâu có bất hoà, đoàn kết; ở đâu có nghi ngờ, tin tưởng, nơi có tối tăm, ánh sáng.

Vào Ngày Nhậm Chức này, tôi thề là Tổng Thống của tất cả mọi người Mỹ và kêu gọi mỗi người Mỹ hợp sức tôi cho chính nghĩa này của nền dân chủ. Xin cho điều này đoàn kết tất cả chúng ta là người Hoa Kỳ và như là Hợp Chúng Quốc Hoa Kỳ.

BỞI ĐÓ, TÔI, JOSEPH R. BIDEN JR., Tổng Thống Hợp Chúng Quốc Hoa Kỳ, bởi quyền hạn dành cho tôi theo Hiến Pháp và luật pháp của Hợp Quốc, tuyên bố rằng 20 tháng 1 năm 2021, là Ngày Đoàn Kết Quốc Gia và kêu gọi toàn thể mọi người trong đất nước chúng ta cùng nhau tham dự và viết ra câu truyện kế tiếp của nền dân chủ chúng ta – một câu truyện Mỹ về sự nghiêm trang và phẩm giá, của tình yêu và hàn gắn, và của sự cao cả và lòng tốt.

ĐỂ CHỨNG THỰC ĐIỀU NÀY, tôi ký tên vào ngày hai mươi tháng giêng, năm hai ngàn hai mươi mốt dương lịch, cũng là năm hai trăm bốn mươi lăm của nền Độc Lập Hợp Chúng Quốc Hoa Kỳ.

JOSEPH R. BIDEN JR.

______

A National Day of Unity

JANUARY 20, 2021 • PRESIDENTIAL ACTIONS

BY THE PRESIDENT OF THE UNITED STATES OF AMERICA

A PROCLAMATION

I am humbled before God and my fellow Americans to take the sacred oath of President of our beloved country. Today, we celebrate the triumph of democracy after an election that saw more Americans voting than ever before in our Nation’s history, and where the will of the people has been heard and heeded.

We do so at a moment of great peril and promise for our Nation. A once-in-a-century deadly pandemic. A historic and deepening economic crisis. Calls for racial justice some 400 years in the making. A climate crisis with force and fury. We also feel the rise in political extremism and domestic terrorism — unleashed just days ago on our Capitol, the citadel of freedom, but brewing long before — that we must confront and defeat.

Yet in this dire moment, democracy prevailed. On this day, we set our sights on the Nation we know we can and must be. I am honored to do so alongside Vice President Kamala Harris, the first woman who has taken the oath to serve in elected national office, and who will not be the last. Together, we know that to overcome the challenges before all of us, to restore the soul of America, requires the beating heart of a democracy: Unity.

With unity, we can save lives and beat this pandemic. We can build our economy back better and include everyone. We can right wrongs and root out systemic racism in our country. We can confront the climate crisis with American jobs and ingenuity. We can protect our democracy by seeing each other not as adversaries but as fellow Americans. For the world to see, with unity we can lead not just by the example of our power, but by the power of our example.

As we start the hard work to be done, I pray this moment gives us the strength to rebuild this house of ours upon a rock that can never be washed away. And, as in the Prayer of St. Francis, for where there is discord, union; where there is doubt, faith, where there is darkness, light.

On this Inauguration Day I swear an oath to be a President for all Americans and ask every American to join me in this cause of democracy. May this be the story that unites us as fellow Americans and as the United States of America.

NOW, THEREFORE, I, JOSEPH R. BIDEN JR., President of the United States of America, by the authority vested in me by the Constitution and the laws of the United States, do hereby proclaim January 20, 2021, a National Day of Unity and call upon the people of our Nation to join together and write the next story of our democracy — an American story of decency and dignity, of love and of healing, and of greatness and of goodness.

IN WITNESS WHEREOF, I have hereunto set my hand this twentieth day of January, in the year of our Lord two thousand twenty-one, and of the Independence of the United States of America the two hundred and forty-fifth.

JOSEPH R. BIDEN JR.

Bình Luận từ Facebook

2 BÌNH LUẬN

    • Don’t need to go back for more than 4o years to see what Biden did. Just look by your own eyes to what he recently did: Replacing Trump by himself at the White House.

Comments are closed.