Ai bầu cho ai trong cuộc bầu cử 2020?

Vũ Ngọc Yên

23-11-2020

Cuộc bầu cử Tổng thống ngày 3.11.2020 đã kết thúc. Đa số cử tri Mỹ đã chọn sự thay đổi lãnh đạo. Nếu như cử tri trong cuộc bầu cử năm 2016 đã chọn Donald Trump, một ứng cử viên của đảng Cộng Hoà thiếu kinh nghiệm chính trị và bất xứng, thì trong cuộc bầu cử năm 2020, cử tri đã chọn ứng cử viên Joe Biden của đảng Dân Chủ có phẩm chất lãnh đạo và kinh nghiệm vào cương vị Tổng thống thứ 46 của Hợp chủng quốc Hoa Kỳ.

Trong cuộc bầu cử năm 2020, hiện tại Biden hơn Trump hơn 6 triệu phiếu, Biden nhận được 79.850.054 phiếu phổ thông, trong khi Trump có được 73.798.986 phiếu. Dựa trên kết quả này, Biden có được 306 phiếu Đại cử tri và Trump nhận được 232 phiếu.

Các đề tài tranh cử quan trọng

Tầm quan trọng theo thứ tự đối với cử tri ủng hộ Trump: Kinh tế, An ninh, Y tế, Coronavirus, Vấn đề sắc dân thiểu số.

Đối với cử tri ủng hộ Biden, các đề tài trên được đánh gia mức quan trọng hoàn toàn ngược lai: Vấn đề sắc dân thiểu số, Coronavirus, Y tế, An ninh, Kinh tế.

Giới trẻ

Từ thập niên 1990, giới trẻ dưới 30 tuổi đa số bầu cho ứng viên Dân chủ. Trong cuộc bầu năm 2008 Barack Obama đã nhận trên 30% phiếu từ giới trẻ, so với ứng viên Cộng hoà John McCain.

Bước qua thế kỷ 21, thái độ bầu cử giữa lớp trẻ có nhiều khác biệt. Lớp cao niên trên 60, 65 tuổi, đa số thường bầu cho Cộng hoà trong hai thập niên qua.

Trong cuộc bầu cử lần này, 61% giới trẻ ở tuổi 18 đến 29 đã bỏ phiếu cho ứng viên Dân chủ Biden. Và chỉ có 36% bầu cho Trump. Ở lớp tuổi 30 đến 44, Biden nhận được 54%, hơn Trump 11%. Trong khi cử tri ở lứa tuổi 45-64 chọn Trump. Ở lớp tuổi này, 51% bầu cho Trump và 48% bầu cho Biden.

Ảnh: Thành phần cử tri bầu cho Biden và Trump. Nguồn: AP VoteCast Survey

Giới tính

Trong thập niên 1970, nam cử tri thường bầu Cộng hoà và phụ nữ bỏ phiếu cho Dân chủ. Trong cuộc bầu 2020 vẫn đa số nam cử tri bỏ phiếu cho Trump với 52% và Biden 46%, theo AP VoteCast Survey, đài NPR.

Ngược lại, có 55% cử tri nữ ủng hộ Biden, trong khi 44% ủng hộ Trump. Năm nay, tính chung số cử tri, có khoảng 51,1% bỏ phiếu cho Biden và 47,2% bầu Trump.

Lập trường

Trump vẫn còn nhận được hậu thuẫn của tầng lớp dân da trắng ít học thức và theo đạo tin lành cực bảo thủ. Nhóm này chiếm khoảng 25% trên tổng số cử tri toàn quốc.

Cử tri vùng thôn quê chiếm khoảng 18% trên tổng số cử tri toàn quốc. Trong cuộc bầu cử 2016, có 62% đã bầu cho Trump, trong cuộc bầu lần này đã tăng lên 65%.

Lợi tức

Xét về mặt lợi tức, 51% cử tri có thu nhập thường niên trên 100.000 USD bầu cho Biden, 47% bầu cho Trump. Nhóm cử tri có lợi tức thấp hơn 50.000 USD thì có tới 53% bầu cho Biden, 45% bầu cho Trump.

Kết luận

Dựa trên các số liệu của kết quả phỏng vấn 15.000 cử tri sau khi bỏ phiếu do học viện Edison Research thực hiện, các chuyên gia chính trị nhận định, nước Mỹ đã bị phân hoá trầm trọng và sự tương quan chính trị không thay đổi nhiều.

Những cử tri đã một lần bầu Cộng Hoà /Dân chủ thì gần như mãi mãi bầu cho ứng cử viên Cộng hoà / Dân chủ bất chấp người đó có nhân cách và khả năng lãnh đạo quốc gia hay không.

Hơn nữa, người dân Mỹ không có nhiều chọn lưạ chính trị như trong một hệ thống đa đảng thực sự ở Âu châu, mặc dù ngoài hai chính đảng lớn Cộng hoà và Dân chủ cũng còn có hàng trăm chính đảng nhỏ sinh hoạt điạ phương. Tại Mỹ chỉ có hai chính đảng này là hai chính đảng duy nhất quyết định vận mệnh quốc gia và luân phiên nắm quyền lãnh đạo đất nước hàng trăm năm nay.

Bình Luận từ Facebook